POST TYPE

LATEST NEWS POST

သီလဝါတြင္ သံုးလအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ ေက်ာ္ရွိ
13-Jul-2018
ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၂

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလ သံုးလအတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀ ေက်ာ္အထိရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ဥပေဒအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ဇူလိုင္လ ပထမသီတင္းပတ္အထိ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ား၏ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၄၂ ဒသမ ၀၀၈ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာန အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း (က) ကို တည္ေဆာက္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္၍ အပိုင္း (ခ) ေျမကြက္မ်ားကိုလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေရာင္းခ်ေပးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ေနသည့္ MJTD ကုမၸဏီထံမွသိရသည္။

လတ္တေလာတြင္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇ ခုမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၉၄ ခုခန္႔က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရွိၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းထက္ဝက္ခန္႔မွာ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လည္ပတ္ေနၿပီျဖစ္ကာ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္အထိ ဖန္တီးေပးထားႏိုင္ေၾကာင္း MJTD ထံမွ သိရသည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ သံမဏိအေဆာက္အအံုပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံု၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေသာစက္႐ံုမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္စက္႐ံုမ်ား၊ ဓာတ္ေျမဩဇာထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အပိုပစၥည္း ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးႏွင့္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပစၥည္း ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ံုတို႔ျဖစ္သည္။

J-01