News

POST TYPE

LATEST NEWS POST

စက္သံုးဆီေဈး ထပ္တက္
13-Jul-2018ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၁၂

ေဒၚလာေဈး ဆက္တိုက္တက္ေနျခင္းေၾကာင့္ စက္သံုးဆီေဈးႏႈန္းမ်ား ထပ္မံျမင့္တက္ေၾကာင္း အဆိုပါေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

စက္သံုးဆီေဈးသည္ ဇူလိုင္လပထမပတ္အတြင္းက လက္လီေဈးကြက္တြင္ တစ္လီတာလွ်င္ ၁၀ က်ပ္မွ ၁၅ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ရာမွ ယခုအခါ တစ္လီတာလွ်င္ ၁၀ က်ပ္ခန္႔ ေဈးထပ္တက္ေၾကာင္း အဆိုပါေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

လက္ရွိ စက္သံုးဆီေဈးကြက္အတြင္း Mops ေဈးႏႈန္းမ်ား ၿငိမ္သက္ေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေနသည့္အတြက္ ဆက္လက္ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအေျခအေနအရ စက္သံုးဆီေဈးသည္ ေဒၚလာေဈးအေျပာင္းအလဲေပၚမူတည္ေၾကာင္း စက္သံုးဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

လက္ရွိစက္သံုးဆီ လက္လီေဈးႏႈန္းသည္ ဒီဇယ္တစ္လီတာလွ်င္ ၉၁၅ က်ပ္၊ အဆင့္ျမင့္ဒီဇယ္ တစ္လီတာလွ်င္ ၉၃၀ က်ပ္၊ ေအာက္တိန္း ၉၂ တစ္လီတာလွ်င္ ၈၉၀ က်ပ္ႏွင့္ ေအာက္တိန္း ၉၅ တစ္လီတာလွ်င္ ၉၄၀ က်ပ္ေဈးရွိၿပီး ျပည္ပေဈးသည္ ဒီဇယ္တစ္စည္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၈၊ အဆင့္ျမင့္ဒီဇယ္ တစ္စည္လွ်င္ ၈၉ ေဒၚလာ၊ ေအာက္တိန္း ၉၂ တစ္စည္လွ်င္ ၈၃ ေဒၚလာ၊ ေအာက္တိန္း ၉၅ တစ္စည္လွ်င္ ၈၅ ေဒၚလာေဈးရွိေၾကာင္း အဆိုပါေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

လတ္တေလာ ေဒၚလာေဈးကြက္အတြင္း ျပင္ပေဈးသည္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၄၀၆ က်ပ္၊ ပုဂၢလိကဘဏ္ေဈးသည္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၄၀၈ က်ပ္ႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ေဈးသည္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၄၀၆ က်ပ္ေဈးရွိေၾကာင္း ေငြေၾကးေဈးကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

S-04