News

POST TYPE

LATEST NEWS POST

ေဟာင္ေကာင္တြင္ တင္းက်ပ္မႈမ်ား ႀကီးထြားလာမႈေၾကာင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ီတက္ဆႏၵျပ
03-Jul-2018ေဟာင္ေကာင္၊ ဇူလိုင္ ၂

တနဂၤေႏြေန႔က ေဟာင္ေကာင္ ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားက ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ ခ်ီတက္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး အာဏာပိုင္မ်ား၏ မႀကံဳစဖူး ဖိအားေပး တင္းက်ပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု စီစဥ္သူမ်ားက ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း AFP သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၄ တြင္ ေဟာင္ေကာင္၌ ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာဆႏၵျပပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္မထံမွ လြတ္လပ္ေရး ေတာင္းဆိုသူမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေဘဂ်င္းက ေဟာင္ေကာင္၏ အတိုက္အခံ ဆန္႔က်င္မႈလကၡဏာမ်ားကို သည္းမခံႏိုင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ေဟာင္ေကာင္တြင္ ျပည္မႀကီး၌ မရွိေသာ လြတ္လပ္ခြင့္အခ်ိဳ႕ ရရွိထားေသာ္လည္း ကြန္ျမဴနစ္ေဘဂ်င္းႏွင့္ သစၥာခံေဒသႏၲရအစိုးရတို႔ထံမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ဆံုး႐ံႈးမည့္ အႏၲရာယ္မ်ားရွိေနသည္။

ေဟာင္ေကာင္ကို ၿဗိတိန္ထံမွ တ႐ုတ္က လႊဲေျပာင္းရယူသည့္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားမက်င္းပမီ စီစဥ္သူမ်ားကတင္ျပေသာ စုရပ္ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားကို ရဲဌာနက ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ယခင္က ဗစ္တိုးရီးယားပန္းၿခံရွိ ေဘာလံုးကြင္းမ်ားအတြင္း ဆႏၵျပသူမ်ား စုေဝးခဲ့ၾကေသာ္လည္း မႏွစ္က ေဟာင္ေကာင္ လႊဲေျပာင္းလက္ခံမႈ ႏွစ္ ၂၀ ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ရွီက်င့္ဖ်င္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ထိုေနရာမ်ားသည္ ေဘဂ်င္းေထာက္ခံပြဲက်င္းပရာေနရာ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

“ဒီႏွစ္ကေတာ့ ခ်ီတက္ပြဲေတြကို တင္းက်ပ္ဖို႔အတြက္ အာဏာပိုင္ေတြက နည္းေပါင္းစံု အသံုးျပဳခဲ့ၾကတဲ့ အလွည့္အေျပာင္းႏွစ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဆႏၵျပပြဲမ်ားစီစဥ္ေသာ အရပ္သား လူ႔အခြင့္အေရးတပ္ဦးမွ ဆမ္ပီအိုင္ပီက ေျပာၾကားသည္။

ခ်ီတက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပါဝင္လာမည္ဆိုပါက ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ စုေဝးမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံရမည္ဟု ရဲမ်ားက သတိေပးျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယခုခ်ီတက္ပြဲမ်ားကို ပန္းၿခံအတြင္း တစ္ဖက္ျခမ္းရွိ ျမက္ခင္းျပင္မ်ားတြင္ စတင္စုေဝးကာ အစိုးရ႐ံုးေပါင္းစံု ရွိရာတြင္ အဆံုးသတ္ခဲ့ၾကၿပီး “တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ကို အဆံုးသတ္ၾက၊ ေဟာင္ေကာင္ယိုယြင္းလာမႈကို ျငင္းပယ္ၾက” စသည့္ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ဆႏၵျပသူမ်ားက ဟစ္ေႂကြးခဲ့ၾကသည္။

ခ်ီတက္ပြဲတြင္ ပါဝင္သူ မစၥလ်ဴ ၇၄ ႏွစ္က “မွ်တတဲ့ ရပိုင္ခြင့္အတြက္ ဆႏၵျပၾကတာပါ။ ေဟာင္ေကာင္ရဲ႕ ျပႆနာေတြကေတာ့ အၿမဲတမ္း အသည္းအသန္ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ အခု ပိုဆိုးလာတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

လူမႈဆိုင္ရာလုပ္သား အိုင္းရစ္ဝမ္း ၂၆ ႏွစ္က “ေဟာင္ေကာင္ရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ပိတ္ပင္ခံရမွာ စိုးရိမ္ပါတယ္။ အစိုးရက ျပည္သူေတြအတြက္ လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေဟာင္ေကာင္ျပည္သူေတြက ခံစားေနရတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ခ်ီတက္ပြဲတြင္ လမ္းခုလပ္မွ ပါဝင္ျခင္းအား ရဲမ်ားက ပိတ္ပင္ထားျခင္းကို ဆႏၵျပျပည္သူမ်ားက လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ ပါဝင္ခ်ီတက္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္သည္ဟု ခ်ီတက္ပြဲစီစဥ္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၄ umbrella လႈပ္ရွားမႈေနာက္ပိုင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ ဆႏၵျပမႈစြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက အေရးယူခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ မပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ပင္ထားၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ လူထုေထာက္ခံမဲျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကိုလည္း အာဏာပိုင္မ်ားက ပယ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

F-04