POST TYPE

LATEST NEWS POST

ရန္ကုန္တြင္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ခန္႔မည္
25-Jun-2018

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၅

ဇြန္လ ၂၅ ရက္ကက်င္းပသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳေဆြးေႏြးရာ၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္တြင္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္တစ္ဦး ခန္႔အပ္သြားရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ပါဝင္သည့္ အခန္းတစ္ခန္းခ်င္းအလိုက္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆံုးအျဖတ္ရယူမႈကို ဇြန္လ ၂၅ ရက္က စတင္ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

မူလက ယင္းဥပေဒၾကမ္း စတင္ တင္သြင္းစဥ္က ဒုတိယ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ခန္႔အပ္မည့္အခ်က္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြ စာရင္းေကာ္မတီက ယင္းသို႔ ျပင္ဆင္ထည့္သြင္းသြားရန္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ယင္းအဆိုကို ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီႏွင့္လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္တို႔က လက္ခံခဲ့ကာ ကန္႔ကြက္သူ မရွိသည့္အတြက္ ျပင္ဆင္ခ်က္ အတည္ျဖစ္ခဲ့သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္မ်ား အသီးသီးရွိၾကၿပီး လူေနထူထပ္လာသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္တစ္ဦးတည္း မႏိုင္နင္းသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ တစ္ဦးလိုအပ္ေၾကာင္း ယင္းသို႔ ဒုတိယ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ခန္႔အပ္ေရး ျပင္ဆင္ခ်က္ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင့္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

“ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တာဝန္နဲ႔ ခံစားခြင့္ စတာေတြကို ဥပေဒ၊ နည္းဥေပဒ ျပ႒ာန္းၿပီးေတာ့ သတ္မွတ္ေပးရပါမယ္။ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ရဲ႕ လုပ္ ပိုင္ခြင့္ တာဝန္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ မႏၲေလးနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္က စည္ပင္သာယာေရး နည္းဥပေဒေတြကို ေလ့လာၿပီးေတာ့ ေရး ဆြဲသင့္ပါတယ္။ ယခင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ခန္႔အပ္ဖူးတဲ့သမိုင္းလည္းရွိပါတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ အဆိုပါ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္ ၂ ဦး ထပ္တိုးကာ ၁၁ ဦးထိ ခန္႔အပ္သြားရန္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုကို ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက တင္သြင္းမႈကိုလည္း အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကို အဆိုပါ ေကာ္ မတီဝင္ ၁၁ ဦးက မဲစနစ္ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္သည္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္အရ သိရသည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ကို စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းသြားမည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္လာသည့္ ၂၀၁၈ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဥပေဒၾကမ္းကို ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီဥပေဒၾကမ္းကို ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳ ေဆြးေႏြးမႈ အခန္းေလးအထိ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိသည့္ အခန္းမ်ားကို လာမည့္ ဇြန္လ ၂၇ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဆက္လက္ အဆံုးအျဖတ္ ရယူသြားရန္ လႊတ္ေတာ္က ေၾကညာထားသည္။

J-08