POST TYPE

LATEST NEWS POST

သီလဝါစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း (ခ) ေျမကြက္မ်ား ဇူလိုင္တြင္ ေရာင္းမည္
17-Jun-2018ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၁၆

ျပည္တြင္း ျပည္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ရန္အတြက္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း (ခ) ၏ ေျမကြက္မ်ားကို ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ-ဂ်ပန္ သီလဝါ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလိမီတက္ (MJTD) ထံမွ သိရသည္။

အပိုင္း (ခ) ၏ ပထမအဆင့္ျဖစ္ေသာ အက်ယ္အဝန္း ၇၇ ဟက္တာ (ဧက ၁၉၀ ေက်ာ္) တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားျဖစ္သည့္ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ေရ၊ လမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္သည့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း (က) ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ယခု ထပ္မံတည္ေဆာက္ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည့္ အပိုင္း (ခ) ေျမကြက္မ်ားအရ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္မည့္ အက်ယ္အဝန္းမွာ ၅၈၃ ဟက္တာအထိ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သီလဝါအထူး စီးပြားေရးဇုန္၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇ ခုမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၉၄ ခန္႔သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလီယံေက်ာ္အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ယင္းအေရအတြက္ ထပ္မံတိုးလာရန္ရွိေသးေၾကာင္း MJTD ကုမၸဏီထံမွသိရသည္။

လတ္တေလာ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ စက္႐ံုမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္အထိ ဖန္တီးေပးထားႏိုင္ၿပီး စက္႐ံုေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္ ၿပီးစီးပါက အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ေလးေသာင္းခန္႔အထိ ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔မႈေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ သံမဏိအေဆာက္အအံု ပစၥည္းထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံု၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ေသာ စက္႐ံုမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္စက္႐ံုမ်ား၊ ဓာတ္ေျမဩဇာ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အပိုပစၥည္း ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးႏွင့္ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပစၥည္း ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ံုတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

J-01


  • VIA