News

POST TYPE

LATEST NEWS POST

ထရမ့္-ကင္ ေဆြးေႏြးပြဲအလြန္ အသစ္က ျပန္စၾကေတာ့မည့္ အေမရိကန္-ေျမာက္ကိုရီးယား သမိုင္းသစ္
13-Jun-2018



စင္ကာပူ၊ ဇြန္ ၁၂

သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ လူငယ္ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္းတို႔ စင္ကာပူထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ေဒသ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ ျဖဳတ္သိမ္းေရးအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သလို အေမရိကန္-ေျမာက္ကိုရီးယား ဆက္ဆံေရးအတြက္လည္း ေခတ္သစ္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အခန္းသစ္တစ္ရပ္ကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာအမ်ားစုက တူညီစြာေရးသားေဖာ္ျပၾကသည္။ 

နာရီေပါင္း ငါးနာရီခန္႔ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သမၼတထရမ့္ႏွင့္ ကင္ဂ်ံဳအန္းတို႔ သီးသန္႔ႏွစ္ဦးတည္း (စကားျပန္မ်ားေတာ့ပါဝင္သည္) ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသလို ႏွစ္ႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္လည္း အထူးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ခုခုလုပ္ခ်င္ေနတာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္စလံုး တစ္ခုခုလုပ္ၾကမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ဒီထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွာ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ထြက္လာေအာင္ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲေတာ့ ျပည္သူေတြအင္မတန္ စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္ၾကမွာပါ။ ျပည္သူေတြ အင္မတန္လည္း ေပ်ာ္ၾကမွာပါ”ဟု သမိုင္းဝင္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ေျပာၾကားသည္။ 

ထရမ့္ႏွင့္ ကင္ဂ်ံဳအန္းတို႔သည္ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ေဒသ ႏ်ဴကလီးယား ျဖဳတ္သိမ္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကမည့္အေၾကာင္း သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ား၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္။ ကင္ဂ်ံဳအန္းက ယင္းႏ်ဴကလီးယား ျဖဳတ္သိမ္းေရးကိစၥကို အၿပီးသတ္ မမွိတ္မသုန္ လုပ္ေဆာင္သြားပါမည့္အေၾကာင္း ထပ္မံကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ၿပီး ေဒၚနယ္ထရမ့္က အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အာမခံေပးမည္ျဖစ္သည္ဟု သေဘာတူညီလိုက္သည္။ 

၎တို႔ႏွစ္ဦး လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ (စာခ်ဳပ္) ကို မီဒီယာမ်ား တိုက္႐ိုက္ဖတ္႐ႈႏိုင္ေအာင္လည္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက အနီးကပ္ဓာတ္ပံု႐ိုက္ျပၾကသည္။ 

စင္ကာပူထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွာ မစတင္မီကတည္းက ရင္တမမျဖင့္အား လံုးကေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကရေသာ ဧရာမႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ သမၼတထရမ့္ဘက္က ေဆြးေႏြးပြဲဖ်က္သိမ္းေတာ့မည့္ သေဘာမ်ိဳးေျပာလိုက္၊ ကင္ဂ်ံဳအန္းဘက္က အေမရိကန္အစိုးရကို သံသယဝင္သည့္ သေဘာမ်ိဳးေျပာလိုက္ စသည္ျဖင့္ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ 

သမၼတထရမ့္ႏွင့္ အမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ၁၂ စကၠန္႔ၾကာ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ၿပီးေနာက္ သမိုင္းဝင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မျပဳလုပ္မီ ကင္ဂ်ံဳအန္းက ယခုလိုစင္ကာပူသို႔ အေရာက္လာခဲ့ရသည့္ကိစၥမွာ လြယ္ကူလြန္းလွသည့္ ကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္း၊ သမိုင္းေဟာင္းထဲမွ အေရးကိစၥမ်ားက အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔အတားအျဖစ္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 

သမိုင္းဝင္ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္မူ ထရမ့္က ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ထင္တာထက္ပိုမို ေကာင္းမြန္ခဲ့သည္ဟုဆိုၿပီး ကင္ဂ်ံဳအန္းကမူ ကမၻာႀကီးအေနႏွင့္ ႀကီးမားသည့္ အေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ရပ္ကို ယခု စင္ကာပူ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲအလြန္တြင္ ေတြ႔ျမင္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ 

ကင္ဂ်ံဳအန္းေျပာဆိုသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားအနက္ ထူးျခားသည့္မွတ္ခ်က္မွာ “အတိတ္ကကိစၥရပ္မ်ား၊ အျဖစ္သနစ္မ်ားကို အတိတ္မွာသာထားခဲ့မည္”ဟူေသာ သႏၷိ႒ာန္ျပဳေသာ စကားပင္ျဖစ္သည္။ 

ေဝဖန္ေရးဆရာမ်ားႏွင့္ အယံုမလြယ္သူမ်ားက ကင္ဂ်ံဳအန္းႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရအေနႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ားအတိုင္း လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ပါမည္ေလာဟု သံသယျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ဦးတည္းေရာ ႏွစ္ဖက္ အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ပါ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ သမၼတထရမ့္က ၎အေနႏွင့္ ကင္ဂ်ံဳအန္းကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ကင္ဂ်ံဳအန္းကလည္း ၎ကို ယံုၾကည္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။ 

“သူ ႏ်ဴကလီးယားျဖဳတ္သိမ္းလိမ့္မယ္၊ သူ အဲဒီကိစၥကို အျမန္ဆံုးလုပ္လိမ့္မယ္၊ က်ဳပ္ထင္တယ္ အခုေတာင္ စလုပ္ေနၿပီထင္တယ္”ဟု ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ျပဳလုပ္ေသာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ထရမ့္က ဆိုသည္။ 

သမိုင္းဝင္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထရမ့္ႏွင့္ ကင္ဂ်ံဳအန္းတို႔သည္ အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ပင္ ပိုမိုအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္ ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့႐ံုမွ်မက ယံုၾကည္မႈကိုလည္း ခိုင္ခိုင္မာမာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ “သူ ကၽြန္ေတာ့္ကို ယံုၾကည္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယံုတယ္။ သူက သတင္းေထာက္ေတြေရွ႕မွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာတယ္၊ ဒီလိုမ်ိဳးကိစၥ တျခားဘယ္သမၼတတစ္ေယာက္ကမွ် မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး၊ ေျပာခ်င္တာက ဘယ္သမၼတက ဘာလုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ သူသိတယ္၊ သူကၽြန္ေတာ့္ကို ယံုၾကည္သလို ကၽြန္ေတာ္လည္း သူ႔ကိုယံုၾကည္တယ္”ဟု ထရမ့္က ဆိုသည္။ 

ထရမ့္သည္ အေမရိကန္သမၼတ အဆက္ဆက္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ အလုပ္တစ္ခုကို ၎လုပ္ျပႏိုင္ခဲ့၍ ဂုဏ္ယူမဆံုး ပံုစံျဖစ္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္ဟန္ရွိသည္။ 

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ထရမ့္၏ ေနာက္ထပ္ထူးျခားသည့္ မွတ္ခ်က္တစ္ခုမွာ အေမရိကန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအၾကား စစ္ပြဲဂိမ္းေဆာ့ကစားမႈ မျပဳေတာ့ဟူသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ 

ထရမ့္ႏွင့္ ကင္ဂ်ံဳအန္းတို႔သည္ အားလံုးထင္မွတ္ထားသည္ထက္ပင္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈတို႔ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ေဒၚနယ္ထရမ့္ သြားေရာက္လည္ပတ္မည့္ကိစၥမွာ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း လက္ရွိအေနအထားတြင္ ထရမ့္က ကင္ဂ်ံဳအန္းကို အိမ္ျဖဴေတာ္သို႔ ဖိတ္ေခၚမည့္ သေဘာရွိသည္။ 

“အဲဒီကိစၥ ျဖစ္ေစခ်င္ၿပီ၊ တကယ္အလုပ္ျဖစ္မယ့္ ကိစၥတခ်ိဳ႕ ျဖစ္လာတာကိုျမင္ခ်င္တယ္၊ အဲဒီထဲမွာ သူ႔ (ကင္ဂ်ံဳအန္း) ကို အိမ္ျဖဴေတာ္ကို ဖိတ္ေခၚခ်င္တာလည္းပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။ 

ထရမ့္-ကင္ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ၿပီး ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဒိုင္ယာေလာ့ခ္မ်ားအတြက္ အီးယူက ေထာက္ခံပံ့ပိုးသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ 

႐ုရွားႏိုင္ငံကမူ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အဆင့္တစ္ခုဟုဆိုၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကမူ သမိုင္းတြင္ေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုသည္။ 

ထရမ့္ႏွင့္ ကင္ဂ်ံဳအန္းတို႔သည္ တစ္ခ်ိန္က “ေရာ့ကက္လူသား” “သက္က်ားအို” စသည္ျဖင့္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ တကယ္ယံုၾကည္ရေသာ မိတ္ေဆြမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္သြားၾကသည္။ 

ထရမ့္ကို သက္က်ားအိုဟု ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသူ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္းက “ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ လူအေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ဒါဟာ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တဲ့ျဖစ္ ရပ္တစ္ခုလို႔ထင္ၾကလိမ့္မယ္၊ သိပၸံစိတ္ကူးယာဥ္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားထဲကလိုေပါ့ဗ်ာ”ဟု စကားျပန္မွတစ္ဆင့္ မွတ္ခ်က္ေပးေျပာဆိုသြားသည္။ 

F-01


  • VIA