News

POST TYPE

LATEST NEWS POST

ARSA အဖြဲ႔၏ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ဟိႏၵဴျပည္သူမ်ားကို သတ္မႈအား ကမၻာ႔လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ AI အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္
23-May-2018

ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၃ 

ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားသည့္အဖြဲ႔ႀကီး Amnesty International က ႐ိုဟင္ဂ်ာလက္နက္ကိုင္ စစ္ေသြးႂကြ ARSA ၏ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ လူသတ္မႈမ်ားကို သက္ေသ အေထာက္အထားမ်ား ကိုးကားလ်က္ အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ေဖာ္ျပလိုက္သည္။

ကေလးအမ်ားစု ပါဝင္ေသာ ဟိႏၵဴလူ တစ္ရာခန္႔ကို ေသဒဏ္ေပးသည့္ပံုစံျဖင့္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသ အေထာက္အထား အသစ္မ်ား ရရွိထားသည္ကို ကိုးကားလ်က္ ယင္းအဖြဲ႔က အစီရင္ခံစာ ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ ကုလသမဂၢ လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းေလ့လာသူမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းဝင္ေရာက္စစ္ေဆးခြင့္ျပဳရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း AI က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေသနတ္မ်ား၊ ဓားမ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ စစ္ေသြးႂကြအဖြဲ႔သည္ ဟိႏၵဴ႐ြာသားမ်ားကို ၂၀၁၇ ဩဂုတ္လအတြင္းက သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အေသးစိတ္ စံုစမ္းမႈမ်ားကို ကိုးကားလ်က္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡအေရးအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔ ေခၚ AI သည္ ၎တို႔အေခၚ ႐ိုဟင္ဂ်ာရပ္႐ြာမ်ား၏ ႀကံဳေတြ႔ရေသာ အတိဒုကၡမ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပရပ္ခံခဲ့ရာမွ အဆိုပါ လူအုပ္စု မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔မ်ား၏ ႀကံဳေတြ႔ေနရမႈမ်ားကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ အတည္ျပဳ လူသိထင္ရွား ထုတ္ျပန္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာဘက္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ပါ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အင္တာဗ်ဴးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေသဆံုးၿပီးေနာက္ မႈခင္းဆိုင္ရာ စစ္ေဆးပညာရွင္မ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္ ဓာတ္ပံုမွတ္တမ္းမ်ားကို အေျခခံၿပီး ARSA ၏ ဟိႏၵဴအပါအဝင္ အျခားတိုင္းရင္းသား ရပ္႐ြာမ်ားကို တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
“လတ္တေလာ သမိုင္းျဖစ္စဥ္မွာ ထုတ္မေျပာႏိုင္ေလာက္ကို ေမွာင္မိုက္ခဲ့တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ားအတြင္း ARSA ရဲ႕ လူထုတ္ေဖာ္မႈနည္းေနတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို ဆက္လက္ စံုစမ္းေဖာ္ျပဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာကို ယခုစံုစမ္းမႈက ျပသေနပါတယ္”ဟု AI အဖြဲ႔မွ အက်ပ္အတည္းဆိုင္ရာ တုံ႔ျပန္ေရးဌာန ဒါ႐ိုက္တာ တီရာနာဟက္ဆန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဩဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ ေျမာက္ပိုင္း ဟိႏၵဴ႐ြာ အေနာက္ခေမာင္ဆိပ္ကို ARSA က တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသမီး ရွစ္ဦးႏွင့္ ကေလးမ်ားကို ဖမ္းေခၚသြားၿပီး ၎တို႔ကို အစၥလာမ္ဘာသာသို႔ အတင္းအဓမၼ ကူးေျပာင္းခိုင္းခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ေရာက္သြားေသာ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားကို ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ အကူအညီျဖင့္ ျမန္မာဘက္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ရာ ဘီနာဘာလာဟုအမည္ရသည့္ အသက္ ၂၂ အ႐ြယ္ ဟိႏၵဴအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ Amnesty International က ေတြ႔ဆံုအင္တာဗ်ဴးခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ 

F-02