News

POST TYPE

LATEST NEWS POST

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ စံခ်ိန္တင္
24-Apr-2018ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၃

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃ ဘီလီယံခန္႔ျဖင့္ စံခ်ိန္တင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ယခုေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပည္ပကုန္သြယ္မႈပမာဏ အမ်ားဆံုးအျဖစ္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္က အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလီယံေက်ာ္ျဖင့္ အမ်ားဆံုး စံခ်ိန္တင္ထားရာမွ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ထပ္မံ၍ ယင္းစံခ်ိန္ကို ေက်ာ္ျဖတ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ ပို႔ကုန္ပမာဏ သိသာစြာ တိုးတက္လာေသာ္လည္း သြင္းကုန္ပမာဏသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနသည့္အတြက္ မ်ားျပားေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ကုန္သြယ္မႈလိုေငြပမာဏ မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးအေျခအေနႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈတို႔အတြက္ စိုးရိမ္ရသည့္အတြက္ ယခုထက္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအစိုးရ တာဝန္ယူသည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုစဥ္ အစိုးရသက္တမ္းငါးႏွစ္အတြင္း ပို႔ကုန္သံုးဆအထိ ျမင့္တက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။ 

၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ပမာဏကို ႏိႈင္းယွဥ္ရာတြင္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္က ပို႔ကုန္ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလီယံနီးပါးႏွင့္ သြင္းကုန္ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇ ဘီလီယံေက်ာ္အထိ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္၌ ပို႔ကုန္ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလီယံေက်ာ္ႏွင့္ သြင္းကုန္ပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၈ ဘီလီယံေက်ာ္အထိရွိခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

S-04

  • VIA