POST TYPE

LATEST NEWS POST

႐ုရွားသမၼတေ႐ြးပြဲတြင္ ဗလာဒီမာပူတင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ အႏိုင္ရ
20-Mar-2018ေမာ္စကို မတ္ ၁၉

တနဂၤေႏြေန႔က ႐ုရွားသမၼတေ႐ြးပြဲတြင္ ဗလာဒီမာပူတင္က ေထာက္ခံမဲ ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အႏိုင္ရရွိသြားသည္ဟု DW သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္သည္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပူတင္က ေမာ္စကိုတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေအာင္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ကိုယ္စားလွယ္ ပါဗယ္ဂ႐ူဒီနင္က ဒုတိယေနရာရရွိၿပီး အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ ဗလာဒီမာ ဇီရင္ေနာ့စကီးက တတိယေနရာ ရရွိသည္။

လာေရာက္မဲေပးသူ ပမာဏမွာ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္႐ံုမွ်သာရွိၿပီး ပူတင္ အေ႐ြးခံရေသာ ယခင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားထက္ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းသည္။

႐ုရွားတြင္ အလြတ္လပ္ဆံုး ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ Golos က ႏိုင္ငံတစ္လႊား မမွန္ကန္မႈႏွင့္ စည္းကမ္း ခ်ိဳးေဖာက္မႈေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီး တိုင္စာ ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီ၍ လက္ခံရရွိထားသည္ဟု ထုတ္ျပန္သည္။ 

ျပႆနာမ်ားတြင္ မဲပံုးမ်ားစြာကို ေစာင့္ၾကည့္ကင္မရာ ျမင္ကြင္းတြင္ မပါေအာင္ ကြယ္ထားျခင္း၊ ေနာက္ဆံုး မိနစ္ပိုင္းတြင္ မဲဆႏၵရွင္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းကို ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

ထို႔ျပင္ လာေရာက္မဲေပးသူ မ်ားျပားေစရန္ႏွင့္ ပူတင္အတြက္ အႏိုင္ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေစရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားက အလုပ္သမားမ်ားကို သြားေရာက္မဲေပးေစရန္ ဖိအားေပးခဲ့သည္ဆိုေသာ တိုင္ၾကားမႈမ်ားလည္း သိသိသာသာ ျမင့္တက္ခဲ့သည္ဟု Golos အုပ္စုက စေနေန႔က ေျပာၾကားသည္။

႐ုရွားေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကမူ တစ္ဦးတည္းက မဲအႀကိမ္ႀကိမ္ထည့္ျခင္း အပါအဝင္ စည္းကမ္းေဖာက္မႈ တိုင္စာ ၆၇၀ ခန္႔ကို ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္ဟု တနဂၤေႏြေန႔က ေျပာၾကားသည္။

အေနာက္အုပ္စုထဲမွ ပထမဆံုး ကန္႔ကြက္လိုက္သည့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက ႐ုရွားသည္ က႐ိုင္းမီးယားကၽြန္းဆြယ္ကို တရားမဝင္ သိမ္းပိုက္ထားျခင္းေၾကာင့္ က႐ိုင္းမီးယားမွ မဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္ မျပဳႏိုင္ဟု ေျပာၾကားသည္။ က႐ိုင္းမီးယား ကၽြန္းဆြယ္ကို ယူကရိန္းထံမွ ႐ုရွားက သိမ္းယူၿပီးေနာက္ ေလးႏွစ္အၾကာတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပူတင္၏တစ္ဖက္သတ္ သမၼတေ႐ြးပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ား မဲမေပးသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး မျဖစ္ေစရန္အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားက မဲ႐ံုမ်ားသို႔ အတင္းအက်ပ္ ဆင့္ေခၚခဲ့သည္ဟု ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္သူမ်ားက စြပ္စြဲၾကသည္။

ပစၥဖိတ္ကမ္း႐ိုးတမ္း ခါဗ႐ိုဗက္စ္ေဒသ မဲ႐ံုမ်ားတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက ၾကက္ဥမ်ား၊ ပဲဘူးမ်ား၊ ေရခဲ႐ိုက္ငါးမ်ားကို ၁၀ - ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဈးေလွ်ာ့ကာ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရွိရသည္။

“သန္မာတဲ့ သမၼတ၊ သန္မာတဲ့ ႐ုရွား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေနသူ ပူတင္က “ႀကီးက်ယ္တဲ့ ႐ုရွားႏိုင္ငံအနာဂတ္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ကို အသံုးျပဳၾက”ဟု ေသာၾကာေန႔က ႏိႈးေဆာ္ခဲ့သည္။

ပူတင္က လုပ္ခလစာ တိုးေပးရန္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑တြင္ ရန္ပံုေငြ တိုးျမႇင့္ေပးရန္၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေခတ္မီေျပာင္းလဲရန္တို႔ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ကတိေပးခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႐ုရွားသမၼတေ႐ြးပြဲတြင္ ပူတင္ျပန္လည္ အေ႐ြးခံျခင္းကို ကန္႔ကြက္သည့္ဆႏၵျပပြဲမ်ား တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ မဲလိမ္မႈမ်ားကို တိုင္ၾကားခ်က္မ်ားလည္း ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့သည္။

ရာဇဝတ္မႈ ျပစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရသူ ပူတင္၏ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ အလက္ဆီနာဗယ္နီက ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၿပီး အျခား႐ုရွားျပည္သူမ်ားလည္း မဲမေပးဘဲ သပိတ္ေမွာက္ၾကရန္ youtube ဗီဒီယိုတြင္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

F-04