News

POST TYPE

LATEST NEWS POST

ဂ်ာမနီကာ့ဒ္လူငယ္အဖြဲ႔က ဥေရာပတြင္ အၾကမ္းဖက္ဆႏၵျပရန္ လံႈ႔ေဆာ္
14-Mar-2018ဘာလင္၊ မတ္ ၁၃

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ တူရကီဗလီႏွင့္ ပစ္မွတ္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဥေရာပရွိ လမ္းမ်ားကို ျပာပံုျဖစ္ေအာင္လုပ္ပစ္မည္ဟု ဂ်ာမနီမွ လက္ဝဲယိမ္းကာ့ဒ္လူငယ္အုပ္စုက ႀကိမ္းဝါးေနေၾကာင္း DW သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါတိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ႀကိဳးစားရွာေဖြရန္ တူရကီအစိုးရက ဂ်ာမနီကို တိုက္တြန္းထားသည္။

ဆီးရီးယားေျမာက္ပိုင္းရွိ ကာ့ဒ္လူမ်ိဳးတို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေအဖရင္ေဒသကို တူရကီစစ္ဘက္က ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္မွစ၍ ထိုးစစ္ဆင္ေနျခင္းကို ဂ်ာမနီမွ ကာ့ဒ္အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနၾကသည္။

ကာ့ဒ္ YPG တပ္ဖြဲ႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ေအဖရင္ေဒသကို တူရကီဦးေဆာင္ေသာ တပ္မ်ားက ပတ္ဝိုင္းလုနီးပါးျဖစ္ ေနၿပီး ကာ့ဒ္တို႔ကလည္း လက္တံု႔ျပန္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု သတိေပးထားသည္။ ထိုပဋိပကၡသည္ ကာ့ဒ္ႏွင့္ တူရကီလူမ်ိဳးမ်ား အေျမာက္အျမား ေနထိုင္ၾကေသာ ဂ်ာမနီသို႔ ကူးစက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ဂ်ာမနီတြင္ မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံရေသာ ဗလီမ်ားမွာ တူရကီအစိုးရႏွင့္ နီးစပ္ေသာ DITIB တူရကီအစၥလာမ္အဖြဲ႔က စီမံခန္႔ခြဲေနေသာ ဗလီမ်ားျဖစ္သည္။ ဒူဆယ္ေဒါ့ဖ္ႏွင့္ ဘာလင္တြင္ ကာ့ဒ္ႏွင့္ တူရကီဆႏၵျပသူမ်ားအၾကား အေခ်အတင္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

တူရကီအစိုးရက ဂ်ာမနီသံအမတ္ႀကီးထံ ေပးပို႔ေသာစာတြင္ အဆိုပါ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ပိုမိုသတိထားရန္ႏွင့္ မျဖစ္ပြားေအာင္ တားဆီးရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

တနဂၤေႏြေန႔က ဟမ္းဘတ္၊ ဘာလင္ႏွင့္ ဘြန္းအပါအဝင္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ကာ့ဒ္လူမ်ိဳး ရာေပါင္းမ်ားစြာပါဝင္ေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒူဆယ္ေဒါ့ဖ္ေလဆိပ္အနီး ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသာ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ရဲမ်ားက င႐ုတ္ေကာင္းဖ်န္းေဆးမ်ား အသံုးျပဳမႈေၾကာင့္ လူ ၁၆ ဦးဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီမွ ႐ိုဂ်ာစီဝန္ ကာ့ဒ္လူငယ္အုပ္စုက တနလၤာေန႔ကတင္ခဲ့ေသာ အြန္လိုင္းဗီဒီယိုတြင္ တူရကီထိုးစစ္ကိုေထာက္ခံေသာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ မလံုေလာက္ေၾကာင္း၊ ယခု ထိထိေရာက္ေရာက္ ဖ်က္ဆီးတိုက္ခိုက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

ပစ္မွတ္မ်ားတြင္ တူရကီသံ႐ံုးမ်ား၊ အန္ကာရာအစိုးရႏွင့္ နီးစပ္ေသာ တူရကီအသင္းမ်ား၊ စတိုးဆိုင္မ်ား၊ ကေဖးမ်ားပါဝင္သည္။ မာကယ္လ္၏ CDU ပါတီႏွင့္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တို႔၏ ႐ံုးမ်ား၊ တရား႐ံုးမ်ားႏွင့္ ရဲဌာနမ်ားကိုလည္း ဖ်က္ဆီးမည္ဟု ႐ိုဂ်ာစီဝန္အုပ္စုက ၿခိမ္းေျခာက္ထားသည္။

ဂ်ာမနီရွိကာ့ဒ္အုပ္စုမ်ားမွာ အမည္ေပါင္းစံုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးအမ်ားစုမွာ NAV-DEM ကာ့ဒ္ၫႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔၏ ထီးရိပ္ေအာက္တြင္ ရွိၾကသည္။ ယခု လႈပ္ရွားမႈသည္ လက္ဝဲကာ့ဒ္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားထံမွ ေထာက္ခံအားေပးမႈကို ရရွိထားသည္။

NAV-DEM သည္ ဂ်ာမနီရွိ အင္အားအႀကီးဆံုး ႏိုင္ငံျခားအစြန္းေရာက္ အဖြဲ႔အစည္း PKK ႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္သြယ္မႈရွိသည္ဟု ဂ်ာမန္ျပည္တြင္းေထာက္လွမ္းေရးက ယူဆထားသည္။

NAV-DEM ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ဘာလင္အေျခစိုက္ ကာ့ဒ္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးစင္တာကမူ ႐ိုဂ်ာစီဝန္အုပ္စုႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းမရွိဟု ျငင္းဆိုထားသည္။

ဂ်ာမနီတြင္ တူရကီႏြယ္ဖြား သံုးသန္းခန္႔ အေျခခ်ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး ၎တို႔အနက္ သံုးပံုတစ္ပံုမွာ ကာ့ဒ္မ်ိဳးႏြယ္မ်ား ျဖစ္သည္။

တူရကီႏွင့္ ကာ့ဒ္မ်ားအၾကား ပဋိပကၡႀကီးထြားခဲ့ဖူးေသာ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ဂ်ာမနီႏိုင္ငံအတြင္း၌ အေခ်အတင္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည္။

F-04