News

POST TYPE

LATEST NEWS POST

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ျပန္လာမည့္သူမ်ား ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈ မျဖစ္မေန ခံယူရမည္
07-Dec-2017

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၇

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဘက္သို႔ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာရာတြင္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို မျဖစ္မေနလက္ခံ၍ NVC (ႏိုင္ငံသား စိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံ ကတ္ျပား) ကိုင္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း  (UEHRD) အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သံတမန္မ်ားကို အသိေပး ရွင္းလင္းပြဲတြင္ အဆိုပါ ေကာ္မတီ၏ ဒုဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

NVC ကတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကိုသာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒႏွင့္အညီ စိစစ္၍ ႏိုင္ငံသား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ ျပဳႏိုင္ငံသားႏွင့္ အျခားအဆင့္ဟူ၍ သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါကိုလိုက္နာရမွာပါ။ ဒီကိုျပန္ ေရာက္တာနဲ ကတ္တစ္ခုေတာ့ ကိုင္ရမယ္၊ ဒါမွလည္း ဒီႏိုင္ငံမွာေနလို႔ရမယ္ မလုပ္ခဲ့ရင္ တစ္သက္လံုး ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ဘယ္ရွိမလဲ အဲလို႔လူမ်ိဳးေတာ့ မရွိႏိုင္ဘူးထင္တယ္။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ား မွတ္ပံုတင္ေရး အက္ဥပေဒပါ ယင္းအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅ (၂) (ဂ) တြင္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ခံရမည့္သူသည္ ယင္းသို႔စိစစ္ရန္ ထုတ္ေပးထားေသာ သက္ေသခံကတ္ျပား Indentity Card for National Verification (ေခၚ) NVC ကတ္ကို ကိုင္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားရာ NVC ကတ္သည္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံကတ္ျပား (Identity Card for National Verification) ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

“၉၂ သေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း လုပ္ရမယ္၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံသားဥပေဒနဲ႔အညီ အေသအခ်ာ စစ္ေဆးၿပီး ညီမွ ႏိုင္ငံသားေပးသင့္တယ္ ဒီဥပေဒကို ေဘာင္ေက်ာ္လို႔မရဘူး”ဟု NDF ပါတီဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ၍ ထြက္ေျပးခိုလံႈခဲ့သူမ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးအတြက္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ အခ်က္ ၅ ခ်က္ပါ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္အရ ၂၀၁၈ ခုနစ္ ဇန္နဝါရီေနာက္ဆံုးပတ္မွ စတင္လက္ခံမည္ျဖစ္ရာ ပထမဆံုး အသုတ္အေနႏွင့္ ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ားက လက္ခံမည္ဟု ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာၾကားသည္။

ဒီဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြက ျပန္လာခ်င္တယ္လို႔ သူတို႔က စေတာင္းဆိုတာပါ။ သူတို႔က အရင္ျပန္လာမယ့္ေျပာလို႔ အိမ္ေတြကို စေဆာက္ေနပါၿပီ။ သူတို႔ကိုမူရင္း ႐ြာမွာပဲထားပါမယ္ဟု UEHRD ဒုတိယ ဥကၠ႒က ဆိုသည္။

ဟိႏၵဴဘာသာဝင္မ်ား အပါအဝင္ အျခားလူနည္းစု တိုင္းရင္သားမ်ားျဖစ္သည့္ ၿမိဳဒိုင္းနက္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အတူ ပူးေပါင္းေနထိုင္ရန္ ဆႏၵျပဳသည့္ေနရာမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားေက်း႐ြာ မ်ားအသစ္မ်ား ထူေထာင္ေပးရန္ရွိေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

“ဟိႏၵဴဘာသာဝင္ေတြက ရခိုင္မွာ ျပႆနာ မရွိဘူး။ သူတို႔လည္း ရခိုင္ေတြ အတူေရာၿပီး အရွင္းခံရတာ ျပႆနာရွိတာက ဘဂၤလီေတြက တကယ္ျပႆနာပါ”ဟု ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းကဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က နည္းလမ္းတက် ထုတ္ေပးထားေသာ သက္ေသခံကတ္ျပား တစ္စံုတစ္ရာကို ကိုင္ေဆာင္ၾကရန္ႏွင့္ မည္သည့္ သက္ေသခံ အေထာက္အထားကိုမွ် ကိုင္ေဆာင္ျခင္း မရွိၾကေသးသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔မွ ေမြးဖြားလာၾကေသာ သားသမီး ေျမး ျမစ္မ်ားအေနႏွင့္ ယခုႏိုင္ငံေတာ္၏ အစီအမံျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္မႈ ခံရမည့္သူ၏ သက္ေသခံ ကတ္ျပားေခၚ NVC ကို ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈကို ခံယူၾကပါရန္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္အပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေမာ္လဝီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗဟို) ႏွင့္ အစၥလာမ္ သာသနာေရးရာ ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္၊ အပါအဝင္ အစၥလာမ္ဘာသာေရး  အသင္းအဖြဲ႔မ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူဦးေရမွာ ၆၂၀,ဝ၀ဝ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး၏ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

T.L

  • VIA