News

POST TYPE

LATEST NEWS POST

၂ ႏွစ္အတြင္း ျပည္ပပို႔ဆန္ေစ်း အျမင့္ဆုံးေရာက္
22-Sep-2017 tagged as ဆန္

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၂၁

ဆက္တိုက္ျမင့္တက္ေနေသာ ျပည္ပပို႔ ဆန္ေစ်းမ်ားသည္ ၂ ႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆုံးေစ်းႏႈန္း တစ္ရပ္သို႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္း ဆန္ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ဧည့္မထ (၂၅ မွတ္) ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၇,၀၀၀ ခန္႔သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ ယင္းကာလအတြင္း ၂၅ မွတ္ ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၁,၀၀၀ ခန္႔သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး က်န္ဆန္ၾကမ္းေစ်းမ်ားမွာလည္း အျမင့္ဆုံးေစ်းႏႈန္း တစ္ရပ္သို႔ ေရာက္ရွိလ်က္ရွိေၾကာင္း ဆန္ေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

လက္ရွိဆန္ေစ်းကြက္အတြင္း ယခင္ အပတ္ကထက္ ဧည့္မထ ၂၅ မွတ္ ဆန္ႏွင့္ ေႏြသီးထပ္ ရွယ္ဆန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ ေစ်းတက္လာၿပီး တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၇၀၀ မွ ၁၀၀၀ ခန္႔အထိ ေစ်းတက္ေၾကာင္း ယင္းေစ်းကြက္အတြင္းမွ သိရသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ဘက္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္း တရားဝင္ တင္ပို႔ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးေနျခင္း အပါအဝင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ဆန္တန္ခ်ိန္ သုံးသိန္း တင္ပို႔ရန္ MoU လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယင္းသို႔ ဆန္ေစ်းဆက္တိုက္ ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဆန္ကုန္သည္မ်ားက ဆိုသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းက ဧည့္မထ (ထိပ္စ) ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၉,၀၀၀ ခန္႔၊ ေႏြသီးထပ္ရွယ္တစ္အိတ္လွ်င္ ၁၉,၀၀၀ က်ပ္ခန္႔၊ ဧည့္မထ ၂၅ မွတ္ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ၁၇,၀၀၀ ခန္႔သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိ ဆန္ေစ်းကြက္အတြင္း ဧည့္မထ (ထိပ္စ) ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၂၂,၀၀၀ ခန္႔၊ ေႏြသီးထပ္ရွယ္တစ္အိတ္လွ်င္ ၂၂,၈၀၀ က်ပ္ခန္႔ႏွင့္ ဧည့္မထ ၂၅ မွတ္ ဆန္တစ္အိတ္လွ်င္ ၂၁,၀၀၀ က်ပ္ခန္႔ေစ်း ရွိေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္ ဝါတန္းဆန္ေစ်းကြက္မ်ား အတြင္းမွ သိရသည္။

S-04