POST TYPE

LATEST NEWS POST

ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ ပိုမိုျပင္းထန္သည့္ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈသစ္မ်ား လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ထပ္မံ အတည္ျပဳျပ႒ာန္း

ကုလသမဂၢ၊ စက္တင္ဘာ ၁၂

ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေပၚ ကုလသမဂၢက ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈသစ္မ်ား ထပ္မံျပ႒ာန္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း BBC  သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ 

ယခုတစ္ႀကိမ္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ားအရ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ေရနံႏွင့္ ေရနံထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းထုတ္ကုန္မ်ား တင္ပို႔မႈတို႔ကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မည္ျဖစ္ရာ ယင္းႏိုင္ငံအတြက္ လြန္စြာ အထိနာမည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ယခုကဲ့သို႔ အဆိုပါပို႔ကုန္ႏွင့္ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ဒံုးက်ည္ အစီအစဥ္ လည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေရးအရ လြန္စြာအခရာ က်သည္။ 

ကုလသမဂၢ၏ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈ အသစ္မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက တနလၤာေန႔တြင္ တညီတညြတ္တည္း မဲေပးဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ထြက္ေပၚလာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေရနံတင္ပို႔မႈ ေရာင္းခ်မႈမ်ား အားလံုးအတြက္ ျပင္းထန္သည့္ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ကနဦး အဆိုျပဳခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ႐ုရွားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔က အနည္းငယ္ ျပန္လည္ ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေသာ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို သေဘာတူညီခဲ့ၿပီးေနာက္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အားလံုး တူညီစြာ မဲေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း BBC သတင္းဌာနက ဆိုသည္။ 

ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ မထြက္ေပၚမီ တစ္ရက္အလိုတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံပိုင္ KCNA သတင္းဌာနကအကယ္၍ ဝါရွင္တန္အစိုးရကသာ လြန္စြာ တင္းက်ပ္သည့္ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈမ်ား ျပ႒ာန္းခဲ့မည္ဆိုပါက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကို ႀကီးမားသည့္ အနာတရျဖစ္ေအာင္ ၿပံဳယမ္း အစိုးရက လက္တံု႔ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု သတင္းေဖာ္ျပခဲ့ေသးသည္။

ယခုထပ္မံျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈအသစ္အရ ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေသာ ေရနံႏွင့္ ေရနံထုတ္ကုန္မ်ားကို ကန္႔သတ္မည္ျဖစ္သလို ယင္းႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြရွာေဖြေရးက႑တြင္ လြန္စြာ အေရးပါလွသည့္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္ကုန္မ်ား ျပည္ပ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ပိတ္ပင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အလုပ္သမားမ်ားကို ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာမ်ား ပိတ္ပင္မည္ျဖစ္သည္။ 

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသည္ ျပည္ပသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္သမားမ်ားထံမွ ႏွစ္စဥ္ အခြန္ေငြ ေဒၚလာသန္း ၅၀ဝ ခန္႔ရရွိလ်က္ ရွိသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္း၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ၎အေပၚ ခရီးသြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ေရး ျပဳလုပ္ရန္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ကနဦး အဆိုျပဳခဲ့ေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယင္းကိစၥကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့သည္။ 

လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ၿပီးေနာက္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး မစၥနစ္ကီဟာေလက “ေနာက္ထပ္ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈေတြ ပိုလုပ္ဖို႔ ကၽြန္မတို႔ဆႏၵ မရွိေတာ့ပါဘူး။ စစ္ျဖစ္ဖို႔လည္း ကၽြန္မတို႔ ႀကိဳးစားေနတာ မဟုတ္ပါဘူး”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ႐ံုးမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူကမူ “ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဆင္ျခင္တံုတရား ကင္းမဲ့စြာ စိန္ေခၚတဲ့ကိစၥဟာ အင္မတန္ျပင္းထန္တဲ့ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈေတြနဲ႔ပဲ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရမယ္ဆိုတာကို ေျမာက္ကိုရီးယားေတြ နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔ လိုပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။  

F-01