News

POST TYPE

IT

နည္းပညာ လံုၿခံဳေရး၏ အေျခခံအက်ဆံုးယိုေပါက္
06-Feb-2018


နည္းပညာ လံုၿခံဳေရး၏ အေျခခံအက်ဆံုးယိုေပါက္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အပါအဝင္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ကို အသြင္ကူးေျပာင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ နည္းပညာ လံုၿခံဳေရးသည္ မျဖစ္မေန ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ရွိလာခဲ့သည္။ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား၊ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္ခံရျခင္းမ်ား မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းသည္လည္း အေရးတႀကီး လိုအပ္လာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဆိုက္ဘာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔တတ္ရေလ့ရွိၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းအတြင္း တူရကီႏိုင္ငံႏွင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ နည္းပညာ လံုၿခံဳေရးကို အေလးထားရန္လိုအပ္သည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို ျပည္သူမ်ား အသိအျမင္ရွိလာၾကသည္။

ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ Malware မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား အပါအဝင္ နည္းပညာ လံုၿခံဳေရးကို စိန္ေခၚမႈမ်ား ျမင့္တက္လာခ်ိန္တြင္ နည္းပညာလံုၿခံဳေရးကို အေလးေပး ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ လိုအပ္ၿပီး လုပ္ငန္းစုမ်ား၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္လည္း ကၽြမ္းက်င္နည္းပညာရွင္မ်ား လိုအပ္သည့္အျပင္ လိုင္စင္မဲ့ေဆာ့ဖ္ဝဲ (Pirated ဗားရွင္းေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား) အသံုးျပဳမႈသည္ နည္းပညာလံုၿခံဳေရး၏ အေျခခံ အက်ဆံုး ယိုေပါက္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္ဟု ျပည္တြင္း နည္းပညာရွင္မ်ားက အႀကံျပဳ သံုးသပ္ထားၾကသည္။

နည္းပညာလံုၿခံဳေရးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးေနသည့္ Cyber Wings ကုမၸဏီ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ကိုရန္ႏိုင္ျမင့္က “Pirate ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးထားတဲ့ (Crack ထားတဲ့) သက္ဆိုင္ရာ Program ရဲ႕ .exe file ေလးထဲမွာ ဘာေတြ ေရးထားသလဲဆိုတာ ေရးတဲ့သူပဲ သိပါလိမ့္မယ္။ Pirate ျဖစ္ေအာင္ Crack ၿပီးသြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ အထဲမွာ Spamming ေတြ၊ Virus ေတြအျပင္ အသံုးျပဳသူရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို ခိုးယူႏိုင္တဲ့ Program/ Script ေတြ ထည့္သြင္းထားႏိုင္တယ္ဆိုတာ သိဖို႔လိုပါတယ္။ Pirate သံုးတာျဖစ္လို႔ Anti-virus က အခ်က္ျပ တားျမစ္တာကိုေတာင္ ပိတ္ပစ္တတ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလိုဆိုေတာ့ ဆိုက္ဘာလံုၿခံဳေရး ယိုေပါက္ျဖစ္လာတာ မဆန္းပါဘူး”ဟု လိုင္စင္မဲ့ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား အသံုးျပဳျခင္း၏ နည္းပညာဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရး အားနည္းခ်က္ကို ရွင္းျပသည္။

ယင္းအျပင္ လိုင္စင္ေၾကး ေပးေဆာင္ရန္ မလိုအပ္သည့္ Open Source (OS) မ်ားကို အသံုးျပဳမည္ဆိုလွ်င္ပင္ လိုင္စင္ဗားရွင္း ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကဲ့သို႔ Global Team မ်ား၏ အေထာက္အပံ့မ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား ရွိႏိုင္သည္ဟု ကိုရန္ႏိုင္ျမင့္ကဆိုသည္။

ကိုရန္ႏိုင္ျမင့္က “Open Source လိုမ်ိဳး လိုင္စင္ေၾကးေပးစရာမလိုတဲ့ OS ေတြ အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ေတာင္ လိုင္စင္ဗားရွင္းေတြလိုမ်ိဳး Global Team ေတြရဲ႕ အေထာက္အပံ့ မရွိတဲ့အတြက္ ကိုယ္တိုင္ထိန္းေက်ာင္းရမယ္။ ဒီေနရာမွာ ထိန္းေက်ာင္းမယ့္သူက အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေနဖို႔ လိုပါတယ္။ အရည္အခ်င္း အျပည့္မီတဲ့သူဆိုရင္ OS ကို ထိန္းေက်ာင္းတဲ့ေနရာမွာ မႏိုင္မနင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္”

Microsoft ၏ စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ Malware (ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္)မ်ားျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံရႏိုင္ေျခ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံ ၅ ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနခဲ့သည္။ ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈလံုၿခံဳေရးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း Microsoft Asia Pacific မွMarketing and Operations Lead ျဖစ္သူ Rena Chai က တိုက္တြန္း ေျပာဆိုထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းလ္ ေငြေပးေခ်စနစ္၊ မိုဘိုင္းလ္ဘဏ္စနစ္မ်ား စတင္လာခ်ိန္တြင္ အျခားလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားထက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိခိုက္မႈမ်ား၊ အခ်က္အလက္ေပါက္ၾကားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ေျခ ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး ႀကီးမားသည့္စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းဦးက ေျပာသည္။

ဦးမင္းဦးက “အထူးသျဖင့္ ဘဏ္စနစ္ေတြမွာက အႀကီးဆံုးလို႔ ေျပာရမွာေပါ့။ ဒီႏိုင္ငံမွာက မိုဘိုင္းလ္ ေငြေပးေခ်စနစ္၊ မိုဘိုင္းလ္ ဘဏ္စနစ္ေတြ လုပ္ေနတာရွိလာၿပီ။ အြန္လိုင္း ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ႏိုင္တာေတြ စလာၿပီေလ။ အဲ့ဒီလို ကုမၸဏီအႀကီးေတြမွာ အခုေနာက္ပိုင္း ေျပာင္းေတာ့ သံုးလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အကုန္လံုးက လိုက္ၿပီး ေျပာင္းၾကဖို႔လိုတယ္။ Pirated ဗားရွင္း ေဆာ့ဖ္ဝဲေတြရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ ဘယ္လို Spyware ေတြ၊ Malware ေတြ ထည့္ထားတယ္ဆိုတာ မွန္းလို႔မရဘူးေလ။ အဲ့ဒီလိုေနရာကေန ေပါက္ေနရင္ အခ်က္အလက္ေတြက ေတာက္ေလွ်ာက္ထြက္ေနမွာ။ ကိုယ့္စက္ထဲက အခ်က္အလက္ေတြကို ဘယ္လိုယူေနမွန္းေတာင္ သိမွာမဟုတ္ဘူး”ဟုဆိုသည္။

အခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ပါက လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား သာမက အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္လည္း ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္ဟု ဦးမင္းဦးကေျပာသည္။

၎က “ခုနေျပာတဲ့ Pirated ေဆာ့ဖ္ဝဲေတြ သံုးထားတဲ့စက္ေတြကို တစ္ေနရာရာက တစ္ေယာက္ေယာက္က Trigger တစ္ခုပို႔လိုက္လို႔ ဒီစက္ထဲကဖိုင္ေတြ အကုန္ပ်က္သြားၿပီ ဆိုပါေတာ့။ အဲ့ဒီအက်ိဳးဆက္ ဘယ္ေလာက္အထိ သြားမယ္ဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ ေပါ့။ ေနာက္ေန႔ ဘာဆက္လုပ္ၾကမွာလဲ။ ဒါေပမဲ့ ခက္တာက ကိုယ္တို႔ဆီမွာ မ်က္ကန္းတေစၧမေၾကာက္ေတြက အမ်ားႀကီးပဲ။ ကိုယ့္လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုး ပ်က္စီးသြားမွာကို မၾကည့္ဘူးေလ”ဟုဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲေဈးကြက္တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ အဓိကက်သည့္ အခက္အခဲမွာ ဆိုက္ဘာၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္သည္ဟု Microsoft ၏ လံုၿခံဳေရး ေထာက္လွမ္းမႈ အစီရင္ခံစာတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအျပင္ ကၽြမ္းက်င္နည္းပညာရွင္ ရွားပါးျခင္းႏွင့္ အေျခခံ အေဆာက္အဦပိုင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အတားအဆီးတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနသည္ဟု ယင္းအစီအရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္

ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္၊ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္ Pirated ဗားရွင္းေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား အသံုးျပဳေနျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိလာႏိုင္ေျခ ရွိၿပီး မိမိတို႔လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ တန္ဖိုးအေပၚမူတည္ၿပီး လံုၿခံဳေရးကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္း၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးျမင့္ထြန္းက အႀကံျပဳထားသည္။


လိုင္စင္ဗားရွင္းမဟုတ္သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား အသံုး ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာဘ႑ာေရးအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားတင္မက အျခားအဖြဲ႔အစည္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား တြင္ပင္ ထိခိုက္မႈမ်ားစြာ ရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

“ဘဏ္မေျပာနဲ႔ ႐ိုး႐ိုးအဖြဲ႔အစည္းေတြေတာင္ Pirated ေတြကို မသံုးသင့္ဘူး။ လံုၿခံဳေရးအပိုင္းက က်ယ္ျပန္႔ၿပီး တျခားအရာေတြ ရွိေနေပမယ့္ ဒါကေတာ့ အလြယ္ကူဆံုး ေပါက္ႏိုင္တဲ့ေနရာပဲ။ ဒီ Pirated ဗားရွင္းေတြကို အသံုးျပဳတယ္ဆိုတာ လံုးဝကို မျဖစ္သင့္တာ”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္မင္းဦးက အႀကံျပဳေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ နည္းပညာ အေျချပဳလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခ်ိန္တြင္ ဘ႑ာေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး စသည့္ က႑နယ္ပယ္ အရပ္ရပ္တြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္ကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကခ်ိန္တြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရးကို အေလးထားေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။

ယင္းသို႔ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္လည္း နည္းပညာ လံုၿခံဳေရး၏ အေျခခံအက်ဆံုး ယိုေပါက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Pirated ဗားရွင္းေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ရွိမလာခင္ ကာကြယ္ႏိုင္ၾကရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ေမာင္မန္း