News

POST TYPE

IT

ကမၻာေက်ာ္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား - ေရာ္နယ္ ဖစ္ရွာ Ronald Fisher (1890-1926)
05-Jan-2018

ကမၻာေက်ာ္ သိပၸံပညာရွင္မ်ား

ေရာ္နယ္ ဖစ္ရွာ 
Ronald Fisher (1890-1926)

ေရာ္နယ္ဖစ္ရွာအေၾကာင္း သိပၸံေလာကတြင္ သိသူနည္းၾကေသာ္လည္း ၂၀ ရာစုတြင္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး သိပၸံပညာရွင္ႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ ထင္ရွားသူျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ပညာရွင္မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳရျခင္းမွာ Population Genetics ဆိုသည့္ သေဘာတရားကို စတင္ တည္ေဆာက္ျပႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သူေရးခဲ့သည့္ Statistical Methods for Research Workers ဆိုေသာ စာအုပ္သည္ quantitative biology ပညာရပ္အတြက္ အေရးအပါဆံုး စာအုပ္တစ္အုပ္လည္း ျဖစ္သည္။ သူ႔ကို ခ်ားလ္စ္ဒါဝင္ၿပီးလွ်င္ အႀကီးျမတ္ဆံုး ဇီဝေဗဒပညာရွင္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ရစ္ခ်တ္ေဒၚကင္က ခ်ီးက်ဴးထားသည္။

အေစာပိုင္းကာလ

ဖစ္ရွာကို လန္ဒန္ရွိ ခ်မ္းသာေသာ မိသားစုက ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၁၈၉၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ အျမႊသားႏွစ္ေယာက္ေမြးသည့္အနက္ ဒုတိယေျမာက္ ျဖစ္သည္။ သူ႔ဖခင္ ေဂ်ာ့ဖစ္ရွာသည္ ပန္းခ်ီကားမ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ထင္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထင္ရွားသည့္ ပန္းခ်ီကားမ်ားကို ေလလံပစ္သည့္ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုကို ထူေထာင္ထားၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူျဖစ္သည္။

သားျဖစ္သူ ေရာ္နယ္ကို ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္း ထားေပးသည္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းကို တက္ခဲ့ရေသာ္လည္း မိခင္ျဖစ္သူက သူ႔အသက္ ၁၄ ႏွစ္တြင္ ဆံုးပါးသြားခ်ိန္၌ ဘဝအလွည့္အေျပာင္း ျဖစ္သြားသည္။ သူ႔အသက္ ၁၅ ႏွစ္တြင္ ဖခင္အလုပ္ကလည္း ေဒဝါလီခံသြားရၿပီး နန္းေတာ္တမွ် ႀကီးမားသည့္ အိမ္ႀကီးကိုစြန္႔ကာ၊ ဆင္းရဲသား ရပ္ကြက္ေလးတစ္ခုထဲတြင္ သြားေနခဲ့ရသည္။ 

Harrow ေက်ာင္းတြင္ ဆက္တက္ခြင့္ရေသာ္လည္း သူ႔ဖခင္က ေထာက္ပံ့ျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ၊ အလြန္ေတာ္ေသာေၾကာင့္ ပညာသင္ဆုရကာ ဆက္တက္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဆင္းရဲသြားသည့္အျပင္ မ်က္လံုးကလည္း အျမင္မေကာင္း။ အလင္းထဲတြင္ စာဖတ္မရ။ အျမင္မေကာင္းေသာေၾကာင့္ စာေတြ႔ထက္ လက္ေတြ႔ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၿပီး တင္ျပခဲ့ရသည့္ ကိစၥေတြကမ်ားသည္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ဇီဝေဗဒပညာရပ္ကို အထူးစိတ္ဝင္စားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ဇီဝေဗဒဆိုင္ရာ (Biological structures) မ်ားႏွင့္ ေလ့လာရျခင္းကို သူကမႏွစ္သက္။ ထို႔ေၾကာင့္ သခ်ၤာကို ကူးေျပာင္းေလ့လာရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သူက သခ်ၤာပညာရပ္ကလည္း ဇီဝေဗဒပညာကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆထားသူျဖစ္သည္။

၁၉၀၉ ခုႏွစ္ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ ကင္းဘရစ္ခ်္တကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္အတြက္ ပညာသင္ဆု ထပ္ရျပန္သည္။ သံုးႏွစ္အၾကာ ပညာသင္ယူၿပီးေနာက္ သခ်ၤာပညာကို ပထမတန္းစား ဂုဏ္ထူးျဖင့္ ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ရသည္။ 

သူသည္ သခ်ၤာေတာ္ေသာ္လည္း သူ႔အနာဂတ္က သခ်ၤာႏွင့္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း သူ႔ဆရာမ်ားက သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။ သခ်ၤာဆိုသည္မွာ ပံုေသနည္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရေသာေၾကာင့္ သူ႔စိတ္ႏွင့္ မကိုက္ညီဟု သူတို႔က ယူဆေနၾကသည္။ 

ေက်ာင္းၿပီးသည့္အခါတြင္ ဖစ္ရွာသည္ ကင္းဘရစ္ခ်္တြင္ ဘြဲ႔လြန္ကို ႐ူပေဗဒပညာရပ္မ်ား ဆက္ေလ့လာကာ တက္ေရာက္ျပန္သည္။ 

ဖစ္ရွာသည္ ေက်ာင္းျပန္တက္ေနစဥ္အတြင္း Eugenics ဆိုသည့္ ဉာဏ္ရည္မဖြံ႕ၿဖိဳးေသး ကေလးသူငယ္မ်ားအား မည္သို႔ေလ့က်င့္ေပးရမည္ဆိုေသာ ပညာရပ္မ်ားကို အထူးေလ့လာခဲ့သည္။ 

သူသည္ လူမႈေရးအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ Positive Eugenics ရွိၾကၿပီး သားသမီး အယူမ်ားသည္ဟု ဆိုသည္။ လူမႈေရးအားနည္းသည့္သူမ်ားတြင္ ကေလးမရေစရန္ အားထုတ္မႈမ်ားေၾကာင္းလည္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ 

သူ႔ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာအုပ္ ၇ အုပ္ႏွင့္၊ စာတမ္း ၄၀၀ ခန္႔ ေရးသားေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ 

ေနာက္ဆံုးကာလ

ဖစ္ရွာသည္ ႐ုသ္ဂင္းနက္စ္ဆိုသူႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။ သူတို႔တြင္ သမီး ၇ ေယာက္၊ သားႏွစ္ေယာက္ ထြန္းကားသည္။ သူသည္ စိတ္အလြန္တိုတတ္သူျဖစ္ၿပီး သူႏွင့္ သေဘာမေတြ႔သူမ်ားကို ျငင္းခံုတတ္သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ အသက္ ၇၂ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ ကြယ္လြန္သည္။