News

POST TYPE

IT

ေက်ာင္းမ်ားကို မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း မယူရ
30-Dec-2017ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေက်ာင္းသို႔ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းမ်ား ယူေဆာင္လာျခင္းအား လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကစတင္ၿပီး တားျမစ္ပိတ္ပင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက စတင္ၿပီး မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထိုအမိန္႔သည္ စတင္အသက္ဝင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိလည္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဖုန္းယူလာျခင္းကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ထားေသာ္လည္း တရားဝင္အမိန္႔ထုတ္ၿပီး ကန္႔သတ္မႈမွာ လာမည့္စာသင္ႏွစ္မွ စတင္မည္ျဖစ္သည္။  ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ မွ ၁၇ ႏွစ္အတြင္း လူငယ္မ်ား၏ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ကိုယ္ပိုင္ဖုန္းမ်ား ကိုင္ေဆာင္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ဖုန္းကိုအခ်ိန္ေပးေနၾကရသည့္ လူငယ္အမ်ားစုအတြက္ အခက္ေတြ႔စရာျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕က ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္၊ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ပါ ဖုန္းကိုင္ခြင့္မျပဳ၊ ေက်ာင္းကို ဖုန္းလံုးဝယူမလာရဟု တားျမစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။

“ကေလးေတြက အနားရခ်ိန္ေလးမွာပါ မနားေတာ့ဘူး။ ဖုန္းကို ေတာက္ေလွ်ာက္ပြတ္ေနတာေၾကာင့္ ပညာေရး႐ႈေထာင့္ကၾကည့္ရင္ ဒါဟာ အလြန္ဆိုး႐ြားတဲ့ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ေနပါတယ္” ဟု ျပင္သစ္ပညာေရးဝန္ႀကီး မိုက္ကယ္ဘလန္ကာက ေျပာၾကားသည္။

“ဥပေဒကို ထုတ္ၿပီးရင္ေတာ့ ေလးစားလိုက္နာရမယ္။ ဖုန္းေတြကို စာသင္ခန္းထဲမွာ လံုးဝသံုးခြင့္မျပဳဘူး။ ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာေတြနဲ႔မိဘေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ေက်ာင္းသားေတြ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ပဲၾကည့္ေနတာကို တားဆီးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု လည္း ဘလန္ကာက ဆိုသည္။

“ခင္ဗ်ားတို႔က မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းေတြကို ေက်ာင္းေတြမွာ တားျမစ္မွာလားလို႔ေမးရင္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဟုတ္တယ္လို႔ပဲေျပာရလိမ့္မယ္”ဟုေျပာၾကားသည္။ ျပင္သစ္ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားတိုင္းဆီသို႔ စာမ်ားေပးပို႔ၿပီး ကိစၥမ်ားအား ဖုန္းမ်ားအသံုးျပဳေနသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစီအစဥ္ကို ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ရေတာ့မလို ျဖစ္သြားသည္။ 

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အျပစ္ေပးရျခင္း၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကိစၥမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာသမဂၢမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္သူ ဖီးလစ္တိုနီယာကလည္း ေျပာၾကားသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဖုန္းမ်ားေက်ာင္းသို႔ မယူလာေရးမွာ သူတို႔လြယ္အိတ္မ်ားကို ရွာေဖြၿပီး သိမ္းဆည္းမွသာ ရႏိုင္မည္ဟုလည္း သူက ဆိုသည္။ 

ေက်ာင္းကို ဖုန္းယူမလာရဟု တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းမွာ မည္မွ်အထိ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္မည္ကို မသိေသာ္လည္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားတိုင္းအတြက္ ဗီ႐ိုေလးမ်ားထားေပးၿပီး စာသင္ခန္းထဲအဝင္မွာ သိမ္းဆည္းခဲ့ရန္ ေျပာၾကား႐ံုမွတစ္ပါး မည္သို႔မွ တတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

ဝန္ႀကီးက ေက်ာင္းကို ဖုန္းမယူလာရဆိုေသာ္လည္း စာသင္ခန္းထဲသို႔ ယူမလာေရးသာ ဆိုလိုၿပီး ဗီ႐ိုထဲတြင္ထားခဲ့ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အေျခအေန တစ္ခုခုေၾကာင့္ အေရးေပၚဆက္သြယ္မႈမ်ား လိုအပ္လာႏိုင္သျဖင့္ ယူလာၿပီးလွ်င္လည္း သိမ္းဆည္းထားသည့္ စနစ္ကိုသာ က်င့္သံုးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ စာသင္ခန္းအတြင္း ဖုန္းမယူရဆိုသည့္စနစ္ကို မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ က်င့္သံုးသည့္ေက်ာင္းက က်င့္သံုးေနၿပီး ဆရာ၏ စားပြဲေပၚတြင္ တင္ထားခိုင္းသည့္ စနစ္ကိုသာ က်င့္သံုးေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဖုန္းမယူရဆိုသည့္ စနစ္သစ္အတြက္ ေက်ာင္းအဝင္ဝတြင္ ဖုန္းအပ္ခဲ့သည့္ ေနရာတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးရန္ ျပင္ဆင္သူမ်ားက စီစဥ္ေနၾကၿပီး၊ ေက်ာင္းလႊတ္မွ ျပန္ယူသြားရန္လည္း စီစဥ္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ 

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း မာေဆးမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတစ္ေယာက္က ဤဥပေဒကို မည္ကာမွ် ဥပေဒဟု ေခၚဆိုသံုးစြဲလိုက္ၿပီး အံ့ဖြယ္အေျဖရွာမႈတစ္ခုဟု ေျပာဆိုလိုက္သည္။ ဖုန္းေတြကို ဟိုထားခဲ့ သည္ထားခဲ့ လုပ္ခိုင္းလိုက္လွ်င္ ထိန္းသိမ္းရသည့္ျပႆနာႏွင့္ ေပ်ာက္သည့္ျပႆနာမ်ား ေနာက္ထပ္ တက္လာရန္သာရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။ 

“ဖုန္းယူလာရင္ ယူလာပါေစ။ ဖုန္းပိတ္ထားလိုက္ရင္ ၿပီးေရာေပါ့”ဟုလည္း သူက ဆိုသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကလည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားရာ၌ “မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း အသံုးျပဳေနတာေတြက ေန႔စဥ္ လူေနမႈဘဝထဲကို ဝင္ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဆက္သြယ္ဖို႔ လိုအပ္လို႔ ကိုင္ေနၾကတယ္ဆိုတာ ေမ့မထားပါနဲ႔။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ဖုန္းေပးလိုက္တာဟာ ေက်ာင္းေတြမွာ မိဘနဲ႔ကေလးေတြ ဆက္သြယ္ဖို႔လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေက်ာင္းထဲမယူရလို႔ေတာ့ ေျပာဖို႔မသင့္ပါဘူး။ မသံုးနဲ႔လို႔ တားျမစ္တာ တားျမစ္ပါ။ ေက်ာင္းျပင္မွာ သံုးခ်င္လည္း သံုးပါေစ”ဟု တင္ျပခဲ့ဖူးသည္။ 

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ဩဇာႀကီးမားေသာ မိဘမ်ားအဖြဲ႔က ထိုဥပေဒကို လက္ရွိအေနအထားတြင္ ျဖစ္ႏိုင္မည္ဟု မထင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ျပထားသည္။

“အလယ္တန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းမွာ အနည္းဆံုး ေက်ာင္းသား ၆၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ သူတို႔အားလံုးရဲ႕ဖုန္းေတြ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေသတၱာထဲကို ထည့္ခဲ့ရမွာလား။ ဘယ္သူေတြက ထိန္းသိမ္းေပးမလဲ။ ဘယ္လိုေတြ ျပန္ၿပီးေတာ့ ယူၾကမလဲ”ဟု မိဘမ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဂ်ရက္ပြန္မီးယားက ေျပာၾကားသည္။ 

ပညာေရးဝန္ႀကီး၏ တစ္ခုတည္းေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ေက်ာင္းသို႔ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းႏွင့္ တက္ဘလက္မ်ား ယူျခင္းမွာ က်န္းမာေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၇ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကို မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း မ်က္ႏွာျပင္ၾကည့္ျခင္းအတြက္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာဆိုသည္။ 

ထို႔ျပင္ ဝန္ႀကီးက ဖုန္းမ်ားကို မကိုင္ေဆာင္ေစျခင္းမွာ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်မႈမ်ား ေဘးကလည္း ကာကြယ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားေသာ္လည္း အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားကို ဖုန္းယူခြင့္မေပးမွ ဆိုက္ဘာအၾကမ္းဖက္မႈက လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း တားျမစ္ပိတ္ပင္ေရး ဥပေဒသည္ ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေရးအရလည္း အခက္ေတြ႔ေစမည့္ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဝဖန္ေနၾကသည္။ 

E01 
(Ref: The Telegraph)
                     


  • VIA