News

POST TYPE

IT

အာကာသထဲမွာ အေနၾကာ လူေတြဘာျဖစ္သြားႏိုင္သနည္း
12-Nov-2017

ကမၻာသူ ကမၻာသားမ်ား အာကာသ ခရီးသြားရန္ အားထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ပုဂၢလိက သူေဌးႀကီးမ်ားကလည္း အာကာသခရီးအတြက္ သီးျခား တီထြင္မႈမ်ား လုပ္လာၾကသည္။ အီလန္မာ့စ္ ဆိုသူက SpaceX ကိုလည္းေကာင္း၊ ရစ္ခ်တ္ဘရန္ဆန္က Virgin Galactic တို႔ကိုလည္းေကာင္း ကုမၸဏီမ်ား ထူေထာင္ၿပီး အာကာသကို ထိုးေဖာက္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ အာကာသထဲတြင္ ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီၿပီး သြားေရာက္ေနထိုင္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ အစီအစဥ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာကာသထဲတြင္ ၾကာရွည္စြာ ေနထိုင္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ လူသားတို႔၏ ဇီဝ႐ုပ္သြင္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ထားရန္ လိုပါသည္။

အာကာသ သပၸာယေရာဂါ

SAS (Space Adaptation Sydrome) ဟုေခၚသည့္ ေရာဂါကို ေခၚဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ လူသားသည္ ကမၻာေျမ၏ ဆြဲငင္အား မရွိသည့္ အရပ္တြင္ ေနထိုင္ရသျဖင့္ အာကာသ မအီမသာ ေဝဒနာကို စတင္ခံစားရသည္။ ယင္းကို အာကာသႏွင့္ လိုက္ေလ်ာစြာ ျဖစ္ေပၚေသာေရာဂါ SAS ဟုေခၚဆိုသည္။ ေလထုထဲတြင္ ေပါေလာေမ်ာကာ ေနရသျဖင့္ ေခါင္းကိုက္ မအီမသာျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္႐ႈပ္ေထြးျခင္း၊ အာ႐ံုစူးစိုက္မရျခင္း၊ ေအာ့အံျခင္း၊ မူးေဝျခင္းမ်ားကို စတင္ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ 

အာကာသထဲသို႔ေရာက္သူ ထက္ဝက္ခန္႔ေလာက္မွာ ထိုေဝဒနာမ်ားကို ခံစားၾကရသည္။ ကမၻာေျမ၏ ဆြဲငင္အားမွ ဆန္႔က်င္ၿပီး လြတ္ထြက္သြားသျဖင့္ ထိုေဝဒနာမ်ားကို ခံစားရျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ႀကိမ္ခန္႔ ခံစားၿပီးလွ်င္ ေပ်ာက္သြားတတ္သည္။ ေလထဲတြင္ အားလံုး ေပါေလာေပၚေနသည့္ အရပ္တြင္ အံထုတ္လိုက္လွ်င္လည္း အစာေဟာင္းေတြက ေလထဲ၌ ဝဲပ်ံေနမည္မွာ ျမင္မေကာင္း ႐ႈမေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အာကာသ ဝတ္စံုကို ဝတ္ၿပီး ထိန္းညႇိထားသည့္အခန္းထဲတြင္ အားလံုး ျပန္ေကာင္းသြားႏိုင္ပါသည္။

လက္သည္းေတြမရွည္

အာကာသထဲ ေရာက္ေနသူ ၂၂ ဦး၏ အစီရင္ခံစာတြင္ သူတို႔၏ ေျခသည္း လက္သည္းမ်ား ရွည္ထြက္လာျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္သည္းညႇပ္လည္း ေဆာင္သြားစရာ မလိုေတာ့။ အာကာသ ဝတ္စံုႀကီးကို ဝတ္ဆင္ထားရျခင္းေၾကာင့္ ဝတ္စံုအတြင္း၌ ေလဖိအားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ထားျခင္းကို ခံထားရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျခသည္း လက္သည္းမ်ား မထြက္ဟု ယူဆၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ အာကာသထဲ လမ္းထြက္ေလွ်ာက္သူမ်ားတြင္ ပိုၿပီး လက္သည္းမ်ား ရွည္မထြက္ေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ 

ေဟာက္လည္း မေဟာက္

အာကာသအတြင္း အိပ္စက္လွ်င္ တေခါေခါႏွင့္ မေဟာက္ေတာ့ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အသက္႐ွဴ လမ္းေၾကာင္းစနစ္မ်ား ပံုစံသည္ ဆြဲငင္အားမွ လြတ္ထြက္သြားသျဖင့္ ေျပာင္းလဲသြားေသာေၾကာင့္ဟုဆိုသည္။ အိပ္စက္လွ်င္ အသက္႐ွဴျခင္း ခက္ခဲမႈ ျပႆနာလည္း အာကာသအတြင္း မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ့္ေဘးနားရွိ လူမ်ားကိုလည္း အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ဆြဲငင္အား ေလ်ာ့နည္းျခင္းက လွ်ာေပၚတြင္ သက္ ေရာက္မႈလည္း ရွိသြားႏိုင္သည္။ အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းကို ပိတ္ဆို႔စရာ မရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အျမင္ေတြေဝ၀ါး

အာကာသထဲတြင္ အေနၾကာလွ်င္ အျမင္ေတြ ေဝဝါးသြားႏိုင္သည္။ မ်က္လံုးအတြင္းရွိ မ်က္ဆန္က အနည္းငယ္ ျပန္႔ကားသြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်က္ၾကည္အလႊာ၏ အျမင္က အနည္းငယ္ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ သို႔ေသာ္ အေန ၾကာလာလွ်င္ ပံုမွန္အတိုင္း ျပန္ျဖစ္သြားသည္။ အာကာသယာဥ္မွဴး ၃၀ဝ ကို စစ္ေဆးၾကည့္ရာတြင္ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ အျမင္ေဝဝါးသည့္ ျပႆနာကို ေခတၲ ရင္ဆိုင္ၾကရၿပီး ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ေရရွည္ ခံစားၾကရသည္။ အာကာသထဲတြင္ အေလးခ်ိန္မဲ့ေနသျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ အထက္ပိုင္း၌ အရည္ဓာတ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းေနတတ္သည္။ ေလဖိအားေၾကာင့္လည္း အျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အာ႐ံုေၾကာမ်ားကို ဖိစီးမႈမ်ားျဖစ္ကာ အျမင္ဝါးျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ၾကာရွည္စြာ က်င့္လွ်င္ ပံုမွန္ ျဖစ္သြားတတ္သည္။

အေၾကာႏွင့္ႂကြက္သား

အာကာသထဲတြင္ ဖိအားမဲ့ ေပါေလာ ေမ်ာကာ ေနထိုင္ရသည္က မ်ားသည္။ ကိုယ္ခႏၶာ ေအာက္ပိုင္းတြင္ အ႐ိုးမ်ား ခံစားမႈမဲ့သလိုျဖစ္ၿပီး ဆံုး႐ံႈးသလို ခံစားရသည္။ ႂကြက္သားမ်ား ၾကာလာလွ်င္ နာက်င္ျခင္း ျဖစ္တတ္သည္။ ႏွလံုးကလည္း အနည္းငယ္ ေသးသြားသည္။ ျပင္းထန္စြာ လႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္မႈမ်ား မလုပ္ရေတာ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အာကာသအတြင္း ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို မျပတ္ျပန္လႈပ္ရွားလိုက္လွ်င္ ပံုမွန္အတိုင္း ျပန္ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။

အာကာသထဲ ေနသူမ်ားသည္ အရပ္အနည္းငယ္ ပိုရွည္ထြက္လာၾကသည္။ ေက်ာ႐ိုး အဆစ္မ်ား ပိုၿပီး ရွည္ထြက္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေျမျပင္သို႔ ျပန္လာလွ်င္ ဆတ္ေတာက္ေတာက္ႀကီးေတြ သြားေနတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေျမျပင္ဆြဲငင္အားကို ျပန္ရလွ်င္ ပံုမွန္အတိုင္း ျပန္ျဖစ္သြားတတ္သည္။ မူလ အရပ္ထက္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွည္ထြက္သြားသည္ဟုဆိုသည္။ 

Ref: The Human Body In Space, Sara Mossman

  • VIA