News

POST TYPE

INTERVIEW

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒျပဳေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးတင့္ေအာင္ (ခ) ဦးတင့္ေဆြႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း
03-Aug-2016

ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္အတြင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒ ၄၃ ခု ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူ႔အသံ လက္ခံ နားေထာင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့၍ ျပည္သူ႔ဝန္ပိေစသည့္ ဥပေဒမ်ားရွိခဲ့ရာ ယင္းအနက္ ဥပေဒအခ်ဳိ႕ကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဥပေဒျပဳေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးတင့္ေအာင္ (ခ) ဦးတင့္ေဆြႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္း ထားသည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပပါသည္။

Voice : ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လက္ရွိ ဥပေဒေတြထဲမွာ ဘာေတြ လိုအပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါသလဲ ခင္ဗ်ာ။

UTA : လက္ရွိက ဖြဲ႔စည္းပုံမွာပါေပမယ့္ ျပ႒ာန္းဖို႔ က်န္ေနတဲ့ ဥပေဒေတြ ရွိတယ္။ ဒါလည္း အစိုးရကိုယ္တိုင္ ျပ႒ာန္းရမယ့္ ဥပေဒပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရပိုင္ပစၥည္း၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရပိုင္ပစၥည္း ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ တျခားနည္းျဖင့္ သုံးစြဲျခင္းမ်ဳိးေပါ့။ အဲ့ဒါေတြ မျပ႒ာန္းခဲ့ဘူး။ ျပ႒ာန္းသင့္တယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ျပ႒ာန္းထားမွသာ တိုင္းေဒသႀကီးပိုင္ ပစၥည္းက ဘယ္ဟာ၊ ေနာက္အစိုးရ အဖြဲ႔ပိုင္၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရပိုင္ပစၥည္းက ဘယ္ဟာေတြ ေခၚတယ္ဆိုတာလည္း တိတိက်က် သိလာမယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရပိုင္ ပစၥည္းေတြ ေရာင္းမယ္၊ ငွားမယ္ဆိုရင္လည္း ဘယ္အခ်က္နဲ႔ ညီမွ ေရာင္းမယ္၊ ငွားမယ္ဆိုတာ အတိအက် သိလာမယ္။ အဲဒါေတြ မရွိေတာ့ ေရာင္းမယ္ ငွားမယ္ဆိုတာ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္လာတယ္။ အျငင္းပြားဖြယ္ရာေတြ ျဖစ္လာတယ္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ဥပေဒေတြကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမွာဆိုရင္ေတာ့ ဥပေဒထဲမွာေတာ့ ပါပါတယ္။ စီမံကိန္းေတြ လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ MIC ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ ယူရမယ္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္လည္း ယူရမယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းေတြမွာက်ေတာ့ ယူတဲ့ဟာက ယူတယ္၊ မယူတဲ့ဟာက မယူဘူး။ အဲလို မယူတဲ့ အခါက်ေတာ့ ယူတဲ့ဟာေတြက ဘာမွန္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ မသိဘူး။ အခုဆိုရင္ တခ်ဳိ႕ေသာ ၅ ဧကေလာက္ က်ယ္တဲ့ ေျမဧကႀကီးေတြေပါ့၊ အဲလို ေျမဧက အႀကီးေတြကို ပုဂၢလိကပိုင္ တစ္ဦးတည္း ေပးလိုက္တယ္။ ဘာအတြက္ ေပးမွန္း မသိဘူး။ တခ်ဳိ႕ေနရာမွာဆိုရင္ လူေနရပ္ကြက္ထဲမွာ ၃ ဧက၊ ၂ ဧက၊ ၅ ဧက စသျဖင့္ ခ်ေပးထားတာေတြ ရွိတယ္။ သူတို႔လည္း လိုခ်င္သလို တျခားသူေတြလည္း လိုခ်င္တာပဲ။ ဒါက အစိုးရပိုင္တဲ့ ပစၥည္းကို ငွားရမ္း ေပးတာပဲေလ။ ေရာင္းခ်တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ငွားရမ္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိဖို႔လိုမယ္။ ဒါေတြ အကုန္လုံးက ဒီဥပေဒ မရွိလို႔ျဖစ္တာ။ ဝယ္မယ္ဆိုရင္ အစိုးရေပါက္ေစ်းနဲ႔ ဝယ္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ေပါက္ေစ်းက အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ အခုဟာက ေငြေလးသြင္းၿပီး ၿပီးသြားတာမ်ဳိးကေတာ့ မျဖစ္သင့္တာေတြ ျဖစ္ေနတာ ရွိတယ္။

Voice : ဒီဥပေဒ ျပ႒ာန္းဖို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေရာ ဘယ္လို လုပ္ေနတာေတြ ရွိပါလဲ။

UTA : ဒီဥပေဒေတြက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က အရင္သြားမွ ရမယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးက အရင္သြားလို႔ မရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အရင္ေရးဆြဲရင္ ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုက ေရးဆြဲတဲ့အခါက်ေတာ့ ျပန္လုပ္ဖို႔ရာက အားလုံး ႐ႈပ္ကုန္မယ္။ ခု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ရင္ ဒီဥပေဒေလးေတာ့ ေရးဆြဲဖို႔ လိုေနၿပီဆိုၿပီး ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္တာမ်ဳိးေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ကေလးသူငယ္ေတြအေပၚ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရင္ ျပစ္ဒဏ္က သိပ္မႀကီးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကေလးေတြမွာက စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာမွာ ထိခိုက္သြားတယ္။ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတာမ်ဳိး၊ အစာ အငတ္ထားတာမ်ဳိးေတြမွာ လူႀကီးတစ္ေယာက္ကို လုပ္လို႔ ေပးတဲ့ျပစ္ဒဏ္မ်ဳိးပဲ မျဖစ္သင့္ဘူး။ ျပင္ဆင္သင့္တယ္။ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ ပတ္သက္တာ တစ္ခုကလည္း ရဲေတြ သူတို႔ ေနေရးထိုင္ေရး အခက္အခဲ ရွိေနတာေတြလည္း ျပင္ေပးဖို႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို တိုက္တြန္းထားတယ္။

Voice : တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းမွာေရာ ဘယ္လို ဥပေဒေတြ ျပင္ဖို႔ ရွိေနပါလဲ။ လက္ရွိမွာေရာ ဘယ္လို ဥပေဒေတြ ျပင္ဆင္ေနတာ ရွိပါလဲခင္ဗ်ာ။

UTA : ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ကိစၥ ဒါလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေရးေနတာ ရွိတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က ျပ႒ာန္းထားတာ ရွိတယ္။ နည္းဥပေဒ အခန္း ၅၊ ပုဒ္မ ၂၅ မွာ ေကာ္မတီသည္ မိမိ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေျမေနရာကို ေလလံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တင္ဒါျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ တျခား သင့္ေလ်ာ္နည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ငွားရမ္းခြင့္ရွိသည့္ ပုဂၢဳိလ္ကို ေျမငွား စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခြင့္ရွိသည္ဆိုတာ ရွိတယ္။ ေလလံတင္ဒါေတာ့ မေျပာလိုပါဘူး။တျခား သင့္ေလ်ာ္ေသာဆိုတာက ေတာ္ေတာ္ေလးကို က်ယ္ျပန္႔တယ္။ ဒါေတြဟာလည္း မျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥပဲ။

Voice : ဥပေဒ ျပ႒ာန္းတဲ့အခါ ျပည္သူ႔အသံ ျပန္မယူလို႔ အခက္အခဲ ျဖစ္တာမ်ဳိးေတြရွိလား။ ျပည္သူကို ဝန္ပိေစတဲ့ ဥပေဒမ်ဳိးေတြကေရာ ဘာေတြျဖစ္မလဲ။

UTA : ေလာေလာဆယ္ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္ေပါ့။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ခ်ထားေပးတဲ့ ကိစၥေတြမွာ အင္မတန္မွကို မျဖစ္သင့္တာေတြ ေတြ႔ရတယ္။ ေကာ္မတီသည္ နည္းဥပေဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ စိစစ္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္ ထုတ္မေပးရန္ အဲလိုမ်ဳိး လုပ္ရတယ္။ အမွန္က ဒီစည္းကမ္းခ်က္နဲ႔ညီရင္ ထုတ္ေပးရမယ္။ ေကာ္မတီကို ဘယ္လို လုပ္ထားလဲ ဆိုေတာ့ ထုတ္ေပးခ်င္လည္း ရတယ္၊ ထုတ္မေပးခ်င္လည္း ရတယ္ ျဖစ္ေနတယ္။ အမွန္က လိုအပ္တဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ ထုတ္၊ စည္းကမ္းခ်က္နဲ႔ညီရင္ ထုတ္ေပးရမယ္။ သတ္မွတ္ စည္ကမ္းခ်က္နဲ႔မညီရင္ ထုတ္မေပးဘူး။ ဒီလိုမ်ဳိး ျဖစ္သင့္တာ။ အေႏွးယာဥ္ ဥပေဒမွာလည္း လိုင္စင္ ထုတ္ေပးရာမွာ ဒီလိုပုံစံမ်ဳိး ေတြ႔ရတယ္။ ဥပေဒတစ္ခု ျပ႒ာန္းရင္ ျပည္သူ႔ Feedback ကို ၾကည့္ရတယ္။ ဒီဥပေဒသည္ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႔မွာ အသုံးဝင္လား၊ အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ရဲ႕လား ျပန္ၾကည့္ရတယ္။ ျပည္သူ႔အသံ နားမေထာင္ေတာ့ အခက္အခဲ ျဖစ္ရတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ စည္ပင္ နည္းဥပေဒမွာ အမ်ားဆုံး ေတြ႔ရတယ္။ လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒ ထုတ္တယ္ ဆိုရင္လည္း နည္းဥပေဒ ထုတ္ဖို႔က ေကာ္မတီကို ေပးထားတယ္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ အမိန္႔၊ စည္းကမ္းခ်က္၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ အကုန္လုံးပါပဲ။ တစ္ခါတေလမွာ ကြၽန္ေတာ္ ထင္တယ္။ ေကာ္မတီက သူတို႔ထုတ္တဲ့ နည္းဥပေဒေတြ၊ မွတ္ေတာင္ မွတ္မိ သိေရာ သိပါ့မလား မသိဘူး။

Voice : စည္ပင္ေကာ္မတီ အေနနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြမွာ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ အေရးပါ တာဝန္ရွိပါလဲ။

UTA : စည္ပင္က လုပ္ငန္းႀကီးတယ္။ စည္ပင္ဥပေဒေတြက မ်ားတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူက Mini-Government လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ သူလုပ္တဲ့ ပုံရိပ္ ေကာင္းရင္ ေကာင္းသလို အစိုးရအတြက္ ေကာင္းသြားတာေတြ ရွိတယ္။

Voice : မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒေတြ။ ဥပမာ - လက္ဝယ္ေတြ႔ရွိမႈ ဆိုတာမ်ဳိးနဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ခံေနရတဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိး၊ အဲလိုကိစၥေတြကို ဆရာ့အေနနဲ႔ ဘာေျပာခ်င္လဲဗ်။

UTA : တစ္ခုရွိတာက ၿပီးခဲ့တဲ့ မႏၲေလးမွာဖမ္းတဲ့ ျဖစ္စဥ္မွာဆို မဖမ္းခင္ တစ္ရက္ အလိုကတည္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ သြားေလ့လာခဲ့တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကြမ္းယာဆိုင္ေလးမွာ ဝင္ဝယ္တယ္။ ဘာကားနဲ႔ လာတယ္၊ ဘယ္ႏွေယာက္ပါတယ္၊ ဘယ္ႏွေယာက္ ေအာက္ဆင္းၿပီး ဝယ္တယ္ဆိုတာကအစ သူတို႔ဆီ သတင္းရေနၿပီ။ ဆရာတို႔ ေနာက္လာရင္ ကိုယ္ပိုင္ကားနဲ႔ မလာနဲ႔ ေခ်ာင္း႐ိုက္တာေတြ၊ ကားမွန္ခြဲတာေတြ ရွိတယ္လို႔ ကြမ္းယာဆိုင္ေလးကေတာင္ ေျပာျပလိုက္ေသးတယ္။ ဘိန္းျဖဴမွာဆိုရင္ ၃ ဂရမ္အထက္ ေတြ႔မွ ေရာင္းတယ္လို႔ သတ္မွတ္တာ။ အဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔ကလည္း ဥပေဒကို သိသင့္သေလာက္ သိထားၾကတယ္။ သူတို႔လည္း စီမံၿပီး လုပ္ေဆာင္တာေတြ ရွိတယ္။ ေသခ်ာ မျပင္ဆင္ဘဲနဲ႔ သြားမယ္ဆိုရင္ ဟိုတစ္ေန႔ကလို မႏၲေလး ဟာသႀကီး ျဖစ္သြားမွာေပါ့။ ဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္က ျပဳတာမွန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဥပေဒကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုတာက တရားသူႀကီးအဖြဲ႔က လုပ္တာ ျဖစ္တယ္။ သုံးသပ္တယ္ဆိုတာ တရားသူႀကီးေတြေပၚပဲ မူတည္တယ္။ ဒါဟာ ေတာ္ေတာ္ စဥ္းစားစရာ ေကာင္းတဲ့ ကိစၥ ျဖစ္လာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ဒီလိုအမႈေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လိုက္ဖူးပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္က ရထား၊ ကား တစ္ခုခု စီးလာမယ္၊ ဒီေရာက္ေတာ့ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီ ငွားခဲ့တယ္၊ ငွားရင္ ဆိုင္ကယ္သမား၊ ကားသမားက သူတို႔အိတ္ကို စစ္မၾကည့္ဘူး၊ စစ္ၾကည့္လို႔လည္း မရဘူး။ အိတ္ထဲမွာ ပါလာၿပီ၊ Surprise Check ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သတင္းအရျဖစ္ျဖစ္ အဖမ္းခံရၿပီဆိုရင္ ဘာျဖစ္လာလဲဆိုေတာ့ ကယ္ရီသမားပါ ေထာင္က်ခဲ့တာမ်ဳိး ခဏခဏ ႀကံဳရတယ္။ အမွန္က ပုဒ္မ တစ္ခုခ်င္းစီက ျပႆနာကို မရွင္းဘဲနဲ႔ ဒါျဖစ္ရင္ ဒါျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ျပႆနာေတြ သြားေတြ႔ရတယ္။ ဥပေဒက အဲလို မျဖစ္ခ်င္လည္း အဓိပၸာယ္ ဖြင့္တဲ့သူက ပိုအေရးႀကီးေနတယ္။ Just Make All Law ေပါ့ဗ်ာ။

Voice : ဥပေဒတစ္ခု ျပဳတဲ့အခါမွာ ျပည္သူ႔အသံပါေအာင္ ဘယ္လို ပုံစံနဲ႔၊ ဘယ္လို အဆင့္ေတြနဲ႔ လုပ္သင့္ပါလဲ။

UTA : ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခု ယကက ဥပေဒ လုပ္ေနတယ္။ ဥပေဒက ရွိၿပီးသား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူထု Feedback ကို ဆင္းယူေနတယ္။ လူထုတခ်ဳိ႕က ျပင္ခ်င္တယ္။ တခ်ဳိ႕က ဖ်က္ခ်င္တယ္။ ဟုတ္ၿပီ ျပင္မယ္ဆိုၾကပါစို႔။ ဥပေဒအၾကမ္းေရး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီးရင္ ျပည္သူ႔အသံ ျပန္ယူရတယ္။ ယူၿပီးရင္ လိုတာေတြ ျပန္ေဆြးေႏြး၊ ၿပီးရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြး၊ လႊတ္ေတာ္မွာ အဆိုတင္တယ္ဆိုတာလည္း ေထာက္ခံသူရွိမွ ဆက္ေဆြးေႏြးရတာ။ ကန္႔ကြက္သူ ရွိလာရင္ ေထာက္ခံသူ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိရမယ္။ ဒါမွ ဆက္ေဆြးေႏြးလို႔ ရမယ္။ ေဆြးေႏြးလို႔ ရၿပီဆို ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူကို ျပန္ခ်ျပရတယ္။ ျပည္သူက လက္ခံမွ လႊတ္ေတာ္မွာ ျပန္တင္ၿပီး အတည္ျပဳဖို႔ လုပ္ရမွာ။ အဲဒီမွာလည္း ျပင္ဆင္ခ်က္ အဆိုကို သုံးရက္အတြင္း ျပင္ဆင္လို႔ ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရင္က ဥပေဒေတြမွာ အဲ့လိုလုပ္ခဲ့တာ နည္းပါတယ္။ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ ခုေနာက္ပိုင္းေတာ့ လုပ္လာတယ္။ ရပ္/ေက်း ဥပေဒတို႔၊ ယကက ဥပေဒတို႔ကို လုပ္ေနတယ္။ တစ္ခု အခက္အခဲ ရွိတာက ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒက သုံးရက္အတြင္းမွာ ျပင္ရတာ။ အခ်ိန္က ဘယ္လိုမွ မလုံေလာက္ဘူး။ ထပ္တိုးေပးဖို႔ မရွိဘဲနဲ႔ ဥကၠ႒က ေလွ်ာ့ခ်င္ရင္ေတာင္ ေလွ်ာ့လို႔ ရေသးတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က အရမ္းကို နည္းလြန္းပါတယ္။

Voice : လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ေတြ အလုပ္ လုပ္ၾကရာမွာ လြတ္လပ္မႈ အျပည့္အဝ ရွိလား။လြတ္လပ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္၊ လြတ္လပ္တဲ့ အစိုးရ ျဖစ္ပါလား။ အစိုးရကို ဘယ္လိုျမင္လဲ။

UTA : တိုင္းေဒသႀကီး အေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ နည္းနည္း ခဲယဥ္းတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာနဲ႔ ေျပာရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ေတြက လြတ္လပ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္လို႔ ေျပာမရဘူး။ အစိုးရကလည္း လြတ္လပ္ေသာ အစိုးရလို႔ ေျပာမရဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ ဗ်ဴ႐ို ကေရစီ ယႏၲရားမွာ ျပည္ထဲေရးက တိုက္႐ိုက္ လွမ္းခန္႔တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္ေတြက ဝန္ထမ္းေတြဟာ ျပည္ထဲေရးရဲ႕ လစာကိုပဲ ယူေနရတယ္။ တခ်ဳိ႕ေသာ လႊတ္ေတာ္ေလာက္သာ လႊတ္ေတာ္ကေန လစာ ေပးႏိုင္တယ္။ အမွန္က လႊတ္ေတာ္ ရန္ပုံေငြကေန ဝန္ထမ္းေတြကို ထုတ္ေပးႏိုင္ရမယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔မွာလည္း လြတ္လပ္တဲ့ ဗ်ဳ႐ိုကေရစီ ရွိရမယ္။ တခ်ဳိ႕ ဌာနမွဴးေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ အမ်ားႀကီး ေပးထားတာမ်ဳိးေတြ ရွိေနတယ္။ ေနာက္ အဲလို မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ျပည္ထဲေရးကပဲ ခန္႔ေနမယ္ဆိုရင္ မရဘူး။ လြတ္လပ္တဲ့ ဗ်ဴ႐ို ကေရစီ ယႏၲရားျဖစ္ဖို႔ လိုတယ္။ ဒါမွသာ လြတ္လပ္တဲ့ အစိုးရျဖစ္မွာပါ။

ေအာင္ၿဖိဳး

  • VIA