News

POST TYPE

INTERVIEW

ဖြူဖြူထွေးနဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း
06-Sep-2019


“ဖှောဖှှရေေးနဲ့ ကှောငှှာလေးနဲ့တငှ ထိုငစှားနရတယှေ။ သူတို့က ကှှနတှော့ကှို လာငှားရငှ ကုသိုလရှတယှ”

သရုပဆှောငဖှှူဖှူထှေးနဲ့ တှေ့ဆုံခိုကှ လကရှှိ အနုပညာလှုပရှှားမှုအကှောငှး၊ အနုပညာကှေးဈေးကှီးတဲ့အကှောငှးနဲ့ မငှးသမီးလုပတှော့မလား စသည့ှ အကှောငှးအရာမှားကို မေးမှနှးထားပါတယှ။ 

Voice : ဖှူဖှူထှေးရဲ့ လကရှှိအနုပညာလှုပရှှားမှုအကှောငှး ပှောပါဦး။
PPH : လကရှှိကတော့ ကှောငှှာတှပေဲ ရိုကဖှှဈနတယှေ။ နယပှှဲတှေ ဖှောဖှှဖေို့ရယှ၊ ဇာတကှားတှေ ရိုကကှူးဖို့ အမှားကှီးပဲရှိတယှ။ နောကပှိုငှးမှာက ကှောငှှာလာအပတှာ မှားတယှ။ အရငကှထကှ နှဈဆသုံးဆလောကှ မှားတယှ။ 

Voice : အခုခှိနမှှာ ဖှူဖှူထှေးက ဟာသဘကကှနပေဲ ပေါကနှတောဆိုတော့ မငှးသမီး တနှးဝငဖှှဈဖို့ ကှိုးစားနပှေီလား။
PPH : အဲလို တနှးဝငဖှို့ကတော့ တညငှှိမမှှပဲ ရမှာပါ။ ကိုယတှှကတေော့ ပုံမှနအှတိုငှးက အောရှဂငှနှယလှေးက ဒီလိုလေးပဲဆိုတော့ မငှးသမီးရယလှို့တော့ မခံယူသေးပါဘူး။ ကိုယ့မှှာ အားပေးတဲ့ ပရိသတလှေး ရှိလို့ပေါ့နောှ။ ကှောငှှာလေးဆိုလညှး ဆကတှိုကှ ရိုကရှတယှ။ အခုနောကပှိုငှးမှာ ကှောငှှာတှပေဲ တောတှောအှပကှှတယှ။ ကှောှှငာအကှီးကှီးတှလညှေး လာအပကှှတယှ။ ဖှောဖှှရေေးနဲ့ ကှောငှှာလေးနဲ့တငှ ထိုငစှားနရတယှေ။ သူတို့က ကှှနတှော့ကှို လာငှားရငှ ကုသိုလရှ တယှ။ ဘာဖှဈလို့လဲဆိုတော့ အနုပညာကှေးက ရှာပှနတှိုငှးကုသိုလလှုပဖှှဈတယှ။ ကုသိုလလှုပှ တဲ့အထဲ ပိုကဆှံက တဈဝကကှ ပါနတော တဈဝကကှတော့ ကိုယစှားနတောပေါ့နောှ။ တောတှောလှေးကို အဆငပှှတယပှေေါ့နောှ။ ကုသိုလလှုပလှိုကတှဲ့ပိုကဆှံ နှဈသိနှး ကုသိုလှ လုပလှိုကတှယှ။ အဲဒီနှဈသိနှးက နောကနှေ့မှာ လေးသိနှးပှနဝှငတှယှ။ နှဈဆပှနဝှငတှာပေါ့။ တကယစှတနောပါခှငှးရဲ့ အကှိုးကှေးဇူး ပေါ့နောှ။ တကယလှညှး အလှူတဈခု လုပလှို့ရှိရငှ စတနောပါပါပဲ လုပတှယှ။ 

Voice : အနုပညာကှေးရော ဈေးကှီးနပှေီလား။
PPH : ဈေးမကှီးပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကှောငှှာရှငဘှကကှလညှး သူတို့ ငှားတနတှဲ့ အတနှးစားပေါ့နောှ။ မှနှးထားသလောကှ မတတနှိုငဘှူးဆိုရငှ ပုံမှနဈှေးနဲ့ လုပပှေးတယှ။ တကယရှိုကတှော့မှ Brand ကှီး ကှီးနပှေီဆိုရငတှော့ ဈေးပှနညှှိလိုကတှယှ။ ဈေးကတော့ ပုံသမရှေိဘူး။ မရှိဘူးဆိုတာက အှနလှိုငှးကှောှှငာကတော့ ပုံသပေဲ။ TVC တို့ ဘာတို့ကတှော့ နညှးနညှးလေး ကှာသှားတာပေါ့နောှ။ 

Voice : အနုပညာလောကမှာ နရောတဈခု တိုးဝငလှာနိုငပှှီဆိုတော့ ဈေးနှိမခှံရ တာမှိုးတှရှေိလား။
PPH : ပထမတော့ ဒီကောငမှလေးက ဒီဈေးမဟုတလှောကပှါဘူးလို့ ထငကှှတာပေါ့နောှ။ ကှောှှငာခ အဲလောကဈှေးကှီးလား။ တခှို့ကလညှး ပှောခငှပှှောလိမ့မှှာပေါ့နောှ။ ဈေးနှုနှးကတော့ ပုံမှနအှတိုငှးလေးပဲ။ တခှို့ကတှော့ ဈေးမေးပှီး ပှနသှှားကှတယှ၊ မဆကသှှယကှှတော့ဘူး။ အခုနောကပှိုငှး အလုပတှှေ လုပလှာရတော့ သိသိလာတယှ။ ဈေးကို ဘယလှိုယူရမလဲဆိုတာတှကေိုပေါ့။ ပရိသတနှညှးနညှးလေးမှားလာလို့ ပုံမှနအှနအထေားအရဆိုရငှ ဈေးပိုပေးခငှကှှတယှ။ အနုပညာသညခှငှှးအတူတူတောငှ ဈေးပိုမမေးခငှကှှဘူးလေ။ နောကပှိုငှးမှာတော့ သခှောလေး ကှည့ယှူပါတယှ။ 

ခငညှိုညိုသိမ့ှ
  • VIA