News

POST TYPE

INTERVIEW

ျမန္မာ့ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား
25-Jun-2018

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒမူၾကမ္း ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ ယင္းဥပေဒပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ဝန္ေဆာင္မႈရယူသူ ျပည္သူႏွင့္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေလာကအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ ဟူသည့္ေမးခြန္းအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္အခ်ိဳ႕၏ အျမင္၊ သေဘာထားမ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ံုးက အမ်ားျပည္သူ သိရွိေလ့လာအႀကံျပဳႏိုင္ရန္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမဝန္ေဆာင္မႈ ဥပေဒၾကမ္းကို ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွေန၍ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ယင္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ စာမ်က္ႏွာ ၁၁ မ်က္ႏွာပါရွိၿပီး အပိုဒ္ ၃၃ ပိုဒ္ ပါဝင္ေရးဆြဲထားသည္။ဦးတင္ေမာင္ (ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း၊ ေနျပည္ေတာ္) 

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ဝန္ေဆာင္မႈဥပေဒမူၾကမ္းမွာက ျပည္သူအတြက္ေရာ၊ ႏိုင္ငံအတြက္ေရာ လိုအပ္တာျဖစ္လို႔ျပဳစုထားတာ။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လည္း အခြန္ရေစႏိုင္တယ္။ ျပည္သူအတြက္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ ဥပေဒျဖစ္လာမယ္။ အားကိုးထိုက္တဲ့အက်ိဳးေဆာင္ ေတြေပၚလာမယ္။ စည္းစနစ္က်တဲ့ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမအက်ိဳးေဆာင္ေလာက၊ ဝန္ေဆာင္မႈေလာကေပၚလာမယ္။ အက်ိဳးေဆာင္ေတြ လိုင္စင္ရဖို႔ဆိုရင္ သင္တန္းေတြတက္ၿပီး အသိပညာ ဆည္းပူးရေတာ့မယ္။ အဲဒါေတြကေန အက်ိဳးေဆာင္ေတြရဲ႕သေဘာ၊ ဌာနဆိုင္ရာသေဘာ၊ လယ္ယာေျမစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ၊ ဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြသိလာရင္ အက်ိဳးေဆာင္တစ္ေယာက္အတြက္ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ အေနအထားတစ္ခု ျဖစ္လာမယ္။ ဘာမွမသိဘဲ လုပ္တာထက္စာရင္ သိၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရင္ အမွားအယြင္းကင္းတာေပါ့။ အခုအခ်ိန္မွာ လိုင္စင္ယူစရာမလိုလို႔ အက်ိဳးေဆာင္ေတြက ထင္သလို ေပါက္ဖြားေနတယ္။ အဲဒီလူေတြက ဘာမွမသိဘဲ လက္ညႇိဳးထိုးျပၿပီး အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ေနတယ္။ အမွားအယြင္းေတြ႔တဲ့အခါ ဝယ္တဲ့ျပည္သူက တရား႐ံုးေရာက္၊ ဌာနဆိုင္ရာေရာက္ ျဖစ္ရတယ္။ ဒီလို ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနတာ။ အခုလိုဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚလာရင္ အဲဒီျပႆနာေတြနည္းသြားမယ္။ အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္ရွိတဲ့သူနဲ႔ အေရာင္းအဝယ္လုပ္တဲ့အခါ စိတ္ခ်လက္ခ်ျဖစ္လာမယ္။ အေရာင္းအဝယ္မွားရင္ အက်ိဳးေဆာင္မွာ တာဝန္ရွိတယ္။ မမွားေအာင္ သတိထားႀကိဳးစားရေတာ့မယ္။ အခု ေလာေလာဆယ္မွာကို တ႐ုတ္လိုေၾကာ္ျငာၿပီး အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ေနတာေတြရွိတယ္။ လိုင္စင္မရွိဘဲ လုပ္ေနတာ။ လိုင္စင္ရွိဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ဥပေဒမရွိေသးတဲ့အခါ တားဆီးဖို႔အခက္အခဲ ျဖစ္လာတယ္။ ဒါေတြကို တားဆီးႏိုင္မွ ေျမအရင္း အျမစ္ေတြ မေပ်ာက္ပ်က္မွာ။ အေရာင္းအဝယ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ အက်ိဳးေဆာင္ကေန တစ္ဆင့္သြားရေတာ့မွာ။ ဒါက အက်ိဳးေဆာင္ေလာကကို ထိန္းသိမ္းရင္း ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္တဲ့သေဘာပါပဲ။ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ခ်င္ရင္ လိုင္စင္ရွိရမယ္။ ပညာအရည္အခ်င္း ကန္႔သတ္ထားတာ မရွိပါဘူး။ လိုင္စင္လိုခ်င္ရင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေလာကနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရဖို႔ သင္တန္းေတြ တက္ရေတာ့မယ္။ (အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ဝန္ေဆာင္မႈ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္ ယာယီလိုင္စင္သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ ယာယီလိုင္စင္၏ သက္တမ္းမွာ သံုးႏွစ္ျဖစ္သည္။ ယာယီလိုင္စင္ ရွိသူသည္ သံုးႏွစ္အတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာသင္တန္းတက္၍ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီး ယာယီလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ၁ ႏွစ္ သက္တမ္းကာလကိုေက်ာ္လြန္ပါက သတ္မွတ္ထားေသာ သင္တန္းမ်ားတက္၍ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။)ဦးစိုင္းခြန္ေနာင္ (ဥကၠ႒၊ ရန္ကုန္တိုင္း အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း)

ဒီဥပေဒက အက်ိဳးေဆာင္ေလာကသားေတြ စည္းစနစ္ရွိသြားတာေပါ့ေလ၊ လိုင္စင္ရွိမွ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေတာ့မွာ။ ေဘာင္တစ္ခုခတ္လိုက္တာ သိသာထင္ရွားတဲ့အခ်က္တစ္ခုေပါ့။ လက္ရွိလုပ္ကိုင္သူေတြ ထိခိုက္မွာစိုးေတာ့ ယာယီလိုင္စင္ခြင့္ျပဳထားတာလည္းပါတယ္။ လိုင္စင္ရဖို႔ဆိုရင္ သင္တန္းေတြတက္ရမွာေပါ့။ ဒီလိုဆိုရင္ အက်ိဳးေဆာင္ေလာကကို အထင္အျမင္ေသးတဲ့သူေတြလည္း ေလ်ာ့က်သြားမယ္။ အခ်က္အလက္ေတြက အမ်ားျပည္သူအတြက္ ဆြဲထားတာေတြပါတယ္။ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူက အျပည့္အဝ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရမယ္ ဆိုတာပါတယ္။ ပြဲခယူၿပီးရင္ ၿပီးေရာဆိုတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဝန္ေဆာင္မႈရယူသူအေပၚ တာဝန္ရွိစြာနဲ႔ တာဝန္ေက်ဖို႔ ဆြဲထားတာျဖစ္ေတာ့ ျပည္သူအတြက္ေကာင္းတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လည္း အခြန္အခရဖို႔ အေထာက္အကူျပဳရမယ္လို႔ ထည့္ဆြဲထားတယ္။ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ဥပေဒဆိုတာေတာ့ မရွိဘူးေပါ့ေလ။ အမ်ားႀကီးေကာင္းလာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္သြားၿပီ၊ အသံုးဝင္တာဆက္သံုးေပါ့။ အသံုးမဝင္တာ ပယ္ဖ်က္ေပါ့။ ေနာင္လာ ေနာက္သားေတြက တျဖည္းျဖည္း ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားရင္ ပိုၿပီး ျပည့္စံုေကာင္းမြန္တဲ့ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္သြားမွာပါ။ကိုမ်ိဳးျမင့္ေအာင္ (ဝသုေႁႏၵ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း)

ဒီဥပေဒက အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေလာကအတြက္ လိုအပ္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြက ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္အလက္ေတြက လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေသးတာေပါ့။ ဒီဥပေဒမူၾကမ္းက အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္ေတြကို ေသခ်ာေလးျပန္သံုးသပ္သင့္ပါတယ္။ ဥပမာ လိုင္စင္နဲ႔ ပတ္သက္တာဆိုလည္း ေနာက္လာမယ့္ နည္းဥပေဒပိုင္းမွာ ပိုၿပီးရွင္းလင္းျပတ္သားေအာင္ ပညာရွင္ေတြနဲ႔တိုင္ပင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္။ လိုင္စင္မရွိဘဲနဲ႔ေရာ လုပ္လို႔မရဘူးလားဆိုတဲ့ ျပႆနာေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္။ ေရွ႕ေနဆိုရင္ေရာ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ဖို႔ အက်ိဳးေဆာင္လိုင္စင္လိုမလား။ ဒီလိုအခ်က္ေလးေတြေပါ့။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီဥပေဒက အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမေလာကအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္လာဖို႔ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။

ဘုန္းေန