News

POST TYPE

INTERVIEW

အေမရိကန္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းစု ဘာ့ေၾကာင့္ ျမန္မာကိုေက်ာခိုင္း
08-Feb-2018


NLM ဘာသာျပန္ဆိုသည္။ 

နယူးေယာက္ ေရွ႕ေနလုပ္ငန္း Herzfeld Rubin Meyer & Rose သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမွန္တကယ္ မျဖစ္ေသးသည့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ေရွ႕ေန Eric Rose သည္ Herzfeld Rubin Meyer & Rose ေရွ႕ေနလုပ္ငန္း၏ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ ငါးႏွစ္တာ တာဝန္ယူခဲ့စဥ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ေရွ႕ေနလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေနာက္အုပ္စုသို႔ တံခါး စတင္ဖြင့္ေပးသည့္အခ်ိန္ ၂၀၁၃ တြင္ ရန္ကုန္၌ ပထမဆံုး ႐ံုးခန္းဖြင့္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္မူ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္မႈအျဖစ္ ရန္ကုန္႐ံုးခန္းကို ပိတ္လိုက္ၿပီဟု ကုမၸဏီက ေၾကညာခဲ့သည္။ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္၏ အႀကံေပး အင္ဒ႐ူးလ်န္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အႀကံေပး ဦးေက်ာ္ဟိုးစေသာ ျမန္မာေရွ႕ေနမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ စတင္ခဲ့ေသာ ကုမၸဏီသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္အတြင္း ဥပေဒသစ္မ်ား ျပ႒ာန္းေရးတြင္ အကူအညီေပးခဲ့သည့္အျပင္ ကုန္သြယ္ေရး အမႈအခင္းမ်ားအတြက္ စံႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျမန္မာေရွ႕ေန မ်ားစြာကိုလည္း ေလ့က်င့္ေပးခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းတြင္လည္း ေပါက္ေရာက္ေသာ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Rose သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အတားအဆီးပံုစံျဖင့္ က်န္ရွိေနေသာ အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို မေမာတမ္း ေဝဖန္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္႐ံုးခန္းကို ဆက္မထားႏိုင္ေတာ့သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ Asia Times မွ ေဆာင္းပါးရွင္ Peter Jassen အား ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာျပခဲ့သည္။

ေမး - ႐ံုးခန္းပိတ္လိုက္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အံ့အားသင့္သြားၾကပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။
ေျဖ - ၿပီးခဲ့တဲ့ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ဒီကို အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ေဆာင္ယူေပးဖို႔ ထပ္ကာထပ္ကာ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ေအာင္ျမင္မႈ အနည္းငယ္ပဲ ရခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဌာနရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားပိုင္ဆိုင္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေတြ OFAC  (၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့)ဟာ အဓိက အတားအဆီးပါပဲ။

ဒါေပမဲ့ ဒီပိတ္ဆို႔မႈက ယေန႔အထိ က်န္ရွိေနတဲ့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈႏွိမ္နင္းေရးကြန္ရက္ FinCEN က စီမံခန္႔ခြဲေနတဲ့ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေတြနဲ႔ သီးျခားစီျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ Sanctions ေတြ ႐ုပ္သိမ္းသြားၿပီး ေျခာက္ႏွစ္ၾကာတဲ့အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္ဘဏ္ေတြက ေငြေၾကးကုန္သြယ္မႈ မလုပ္ေသးပါဘူး၊ ေငြေၾကး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလည္း မရွိပါဘူး၊ ဘယ္အေမရိကန္ကုမၸဏီမွလည္း မရွိေသးပါဘူး။ အေမရိကန္ဘဏ္ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တိုက္႐ိုက္ေငြလႊဲတာကို လက္မခံတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ကုမၸဏီဆိုရင္ အေမရိကန္ကို အျမတ္ေဝစု ျပန္လႊဲေပးလို႔ မရပါဘူး။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈ ခ်န္ထားတာ အေမရိကန္ တစ္ႏိုင္ငံပဲ ရွိပါေတာ့တယ္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေဒၚလာနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈ အမ်ားစုကေတာ့ အေမရိကန္ဘဏ္ ဒါမွမဟုတ္ အေမရိကန္မွာ ဖြင့္ထားတဲ့ဘဏ္ေတြကတစ္ဆင့္ သြားေနပါတယ္။

ေမး - ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥေၾကာင့္ ဒီ Sanctions ေတြ မၾကာမီအတြင္း ႐ုပ္သိမ္းဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား။
ေျဖ - ဒါက သံုးေခ်ာင္းေထာက္ ကုလားထိုင္လိုပါပဲ။ Sanctions ေတြက ေျခေထာက္တစ္ေခ်ာင္းေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေျခခံက်တဲ့ အေမရိကန္ SME ကုမၸဏီေတြနဲ႔ လူသိရွင္ၾကား အမ်ားဆံုး ကုန္သြယ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြအတြက္ အက်ပ္႐ိုက္ေစတဲ့ ဂုဏ္သတင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ိဳးကို ျဖစ္ေစတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥကေတာ့ ဒုတိယေျခေထာက္ေပါ့။
တစ္နည္းေျပာရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေနရာတခ်ိဳ႕မွာ မြတ္ဆလင္ေတြကို ဆန္႔က်င္တဲ့ အဓိက႐ုဏ္းေတြ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ေနသလဲ၊ ဘာေၾကာင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြ ရွိေနသလဲ၊ တခ်ိဳ႕ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ဆက္ျဖစ္ေနသလဲဆိုတာကို တခ်ိဳ႕က ရွင္းလင္းခ်က္ ေပးေနၾကေပမယ့္ ျမန္မာရာဇဝင္ကို အစကေန နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔နဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိ ပတ္သက္မႈကိုသိရွိဖို႔ အခ်ိန္ေပးေနတဲ့သူဆိုရင္ေတာ့ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ရွင္းျပႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒါေပမဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ျပႆနာကို အက်ိဳးသင့္ အေၾကာင္းသင့္ ရွင္းျပဖို႔ နည္းလမ္းမရွိပါဘူး။ ပထမတစ္ႀကိမ္က ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလမွာ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဩဂုတ္လမွာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြနဲ႔ ARSA လို အျခားအဖြဲ႔ေတြရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြဟာ လူေပါင္းတစ္သန္းရဲ႕ ေလးပံုသံုးပံုေလာက္ကို ဒုကၡသည္ေတြ ျဖစ္သြားေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြမွာ ပါဝင္ခဲ့တယ္။ ဒါက ဒုတိယေျခေထာက္ေပါ့။

တတိယေျခေထာက္ကေတာ့ အရင္အစိုးရရဲ႕ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရးမူဝါဒေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမယ္၊ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈေတြကို လံုၿခံဳမႈေပးၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းနဲ႔ အာမခံေဈးကြက္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမယ္၊ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို တန္းတူယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေဒသတြင္းၿပိဳင္ဘက္ေတြကို ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဦးစားေပးမူဝါဒေတြ ခ်မွတ္မယ္ အစရွိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တပံုတပင္နဲ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္က အာဏာရလာတဲ့ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးမူဝါဒေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အခုအခ်ိန္အထိ ဒီအစီအစဥ္ေတြ တကယ္ ျဖစ္မလာေသးပါဘူး။ ဒါက စစ္တပ္နဲ႔ ခ႐ိုနီေတြက ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားေနတာေၾကာင့္ခ်ည္း မဟုတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ အစိုးရရဲ႕ မလုပ္ကိုင္မႈသက္သက္ေၾကာင့္လို႔ ထင္ပါတယ္။

၂၀၁၆ ဇြန္လတုန္းက ျမန္မာအစိုးရအတြက္ “အလြယ္တကူ ဆြတ္ခူးႏိုင္တဲ့ အသီးအပြင့္မ်ား”ဆိုတဲ့ အႀကံျပဳ အစီရင္ခံစာ တစ္ထပ္ႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္ ပူးတြဲ ေရးသားခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းက ထုတ္ေဝေပးခဲ့ပါတယ္။ အဓိကအခ်က္က တျခားႏိုင္ငံမ်ားစြာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ခဲ့သလိုပဲ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ေပးထားတယ္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ကူညီမယ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ဒီအႀကံျပဳခ်က္ေတြကို လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္မႈ မရွိခဲ့ဘူး။

ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို မယံုၾကည္လို႔ပဲလား။ ဒါမွမဟုတ္ ဒီေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးက႑ဟာ အစိုးရရဲ႕ ပံ့ပိုးကူညီမႈ၊ အေျခခိုင္တဲ့ ဥပေဒစိုးမိုးမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး မွန္းဆဖို႔ လြယ္ကူတဲ့ ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲမႈ မူေဘာင္ကို လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို နားမလည္လို႔ပဲလား။ ကၽြန္ေတာ္ မသိေတာ့ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ရွင္းရွင္းေလးပါ။ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိကက႑က ဒါေတြ အားလံုးကို သူတစ္ဦးတည္း မလုပ္ႏိုင္ပါဘူး။

အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ကူးေျပာင္းတဲ့ အျခားတိုင္းျပည္ေတြမွာ အထူးသျဖင့္ ၁၉၉၀ အလြန္ အေရွ႕ ဥေရာပမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရခဲ့တဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြအရဆိုရင္ အစိုးရကအားလံုးအေပၚ တန္းတူက်င့္သံုးမယ့္ စည္းကမ္းေတြကို ခ်မွတ္ေပးလိုက္ၿပီး ဥပေဒစိုးမိုးမႈ ပတ္ဝန္းက်င္ထဲကို ေမာင္းသြင္းလိုက္တဲ့အခါ အမ်ားစုက က်င့္သားရသြားၾကၿပီး ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းကစနစ္က်တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ အတူတကြ ရွင္သန္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေမး - ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္အတြင္း ဘာက ပိုဆိုးသြားသလဲ။
ေျဖ - အစိုးရရဲ႕ အနိမ့္ပိုင္းအလႊာေတြ တစ္နည္း ေျပာရရင္ တပ္မေတာ္ကထ ိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ခံ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမွာ အဂတိလိုက္စားမႈ ရွိေနတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြ အားလံုးကေတာ့ မီးေရာင္ေအာက္မွာ ၾကက္ေသေသေနၾကတယ္လို႔ ဆိုရမယ္။ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အထက္ အာဏာပိုင္ေတြ ခြင့္မျပဳတဲ့ကိစၥမ်ိဳးေတြကို ေဆာင္႐ြက္ေပးတဲ့အခါ ရေလ့ရွိတဲ့ အပိုေၾကး မရွိေတာ့လို႔ပါပဲ။

ဒီေတာ့ လုပ္ငန္းစဥ္က ပိရမစ္နဲ႔ ဆင္တူတဲ့အတြက္ ပံုမွန္ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းမွာ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ေတြ မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳခ်က္ရဖို႔ ထိပ္ဆံုးကိုလည္း လံုးဝသြားလို႔ မရေတာ့ပါဘူး။

ေမး - ပုဂၢလိက ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ လုပ္ကိုင္မယ့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသစ္ ေလးခုတည္ေဆာက္ဖို႔ အစိုးရက မၾကာေသးခင္က ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္ မဟုတ္လား။
ေျဖ - ဟုတ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးတဲ့အရာနဲ႔ အမွန္တကယ္ တည္ေဆာက္မယ့္အရာၾကားမွာ ကြဲလြဲမႈ အခ်ိဳ႕ရွိတယ္။ အရင္အစိုးရလက္ထက္မွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးတဲ့ စီမံကိန္းနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ စီမံကိန္းေတြ မွန္မွန္ထြက္ေပၚခဲ့တယ္။ ဒီလို မွန္မွန္ထြက္ေပၚမႈ မ်ိဳးကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ ႏွစ္အတြင္းမွာ မေတြ႔ခဲ့ရဘူး။ အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ ေဆာင္းရာသီနဲ႔ ေႏြရာသီမွာ ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္မႈေတြ မ်ားလာတာကို ျမင္ေတြ႔ေနရတယ္။

ေမး - အစိုးရက ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒကို မၾကာေသးမီက ျပင္ဆင္ေပးခဲ့တယ္ေလ။ ဒါကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနယ္ပယ္အတြက္ တိုးတက္မႈ မဟုတ္ဘူးလား။
ေျဖ - ဟိုနည္းနည္း ဒီနည္းနည္း တိုးတက္မႈေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အလယ္အူတိုင္ကို တည့္တည့္ၾကည့္ရေအာင္။ ႀကိဳဆိုထိုက္တဲ့ အဓိက အေျပာင္းအလဲက ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူက ျပည္တြင္းကုမၸဏီရဲ႕ စေတာ့ရွယ္ယာကို ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရွိလာတယ္။ ဒီအတြက္ ကုမၸဏီ အမ်ိဳးအစား သတ္မွတ္ခ်က္ ေျပာင္းစရာ မလိုေတာ့ဘူး (အရင္ ၂၀၁၄ အက္ဥပေဒအရဆိုရင္ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္႐ံုနဲ႔တင္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရတယ္)။ ဒီေတာ့ ဒီကုမၸဏီဟာ ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို တားျမစ္ထားတဲ့ စီးပြားေရး က႑ေတြဆီ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၿပီေပါ့။

ျပႆနာက ဥပေဒသစ္မွာ ရွယ္ယာလႊဲေျပာင္း ဆက္ခံခြင့္ စည္းကမ္းေတြကို စတင္မိတ္ဆက္ေပးၿပီး အရင္ကမရွိတဲ့ အနည္းစုရွယ္ယာရွင္ေတြအတြက္ ရပိုင္ ခြင့္ေတြကို ထည့္သြင္းေပးထားေပမယ့္ အရင္ကရရွိ ႏိုင္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ နစ္နာေၾကးေတြကို မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အေမရိကန္နဲ႔ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာတဲ့ ရွယ္ယာရွင္က အစိုးရဌာနကို အသနားခံစာ တင္ခြင့္ရွိေပမယ့္ ဒီမွာေတာ့ မရွိပါဘူး။

ဒီအခ်က္က ဥပေဒသစ္မွာ မပါဝင္ပါဘူး။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ အနည္းစု ရွယ္ယာရွင္ေတြဟာ တရား႐ံုးမွာပဲ တိုင္ၾကားခြင့္ ရွိေတာ့မွာပါ။ စိတ္မေကာင္းစရာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ေတြ႔ႀကံဳမႈအရ ျမန္မာတရား ႐ံုးေတြဟာ အနည္းစုရွယ္ယာရွင္ေတြ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥေတြကို ဆံုးျဖတ္ရာမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ နည္းစနစ္ေတြ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနပါတယ္။
ပထမအခ်က္က လက္ရွိဥပေဒေတြကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္က ခ်မွတ္ထားခဲ့ေပမယ့္ ဒီဥပေဒ အမ်ိဳးအစားကို တရား႐ံုးေတြက အေတြ႔အႀကံဳမရွိၾက ပါဘူး။ တရားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးမွာေတာင္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ မရွိပါဘူး။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ တရားစီရင္ ေရးစနစ္မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၅၅ ႏွစ္လံုးလံုး အထက္က “ဘာလုပ္လိုက္ပါ” လို႔ ၫႊန္ၾကားတာကိုပဲ ေစာင့္ခဲ့ၾကရတဲ့အတြက္ ဒီေန႔ကာလမွာ ဥပေဒရဲ႕ သီးျခားပုဒ္မေတြကို က်င့္သံုးရာမွာ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳး လမ္းသစ္ေဖာက္ဖို႔ အစြမ္းမရွိဘူးလို႔ သူတို႔ထဲက တခ်ိဳ႕က ထုတ္ေျပာခဲ့ၾကတာပါပဲ။
ဒီေတာ့ လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ဖို႔ အရင္က်င့္ထံုးလည္းမရွိ၊ ဒီကိစၥမ်ိဳးေတြအတြက္ သင္တန္းေပးျခင္း လည္းမရွိ၊ တရားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးရဲ႕ လမ္း ၫႊန္ခ်က္လည္းမရွိတဲ့ အေနအထားမွာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက သူတို႔အတြက္ တရား႐ံုးမွာ ကာကြယ္ေပးတဲ့ နည္းလမ္းရွိတယ္လို႔ ခံစားရပါ့မလားဆိုတဲ့ အခ်က္ဟာ တကယ္ကို ေမးခြန္းထုတ္စရာကိစၥ ျဖစ္ေနပါတယ္။

ေမး - အခုထိ မခူးဆြတ္ႏိုင္ေသးတဲ့ “အလြယ္တကူ ဆြတ္ခူးႏိုင္ေသာ အသီးအပြင့္မ်ား”ကို နမူနာတစ္ခုေလာက္ ေျပာပါဦး။
ေျဖ - အာမခံေဈးကြက္ပါ။ ဒါက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို တားျမစ္ထားတဲ့က႑ မဟုတ္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခား အာမခံကုမၸဏီေတြကိုလည္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ မေပးေသးပါဘူး။ ေကာင္းစြာ ၾကပ္မတ္ထားတဲ့ ေဈးကြက္ထဲကို သူတို႔ကို ဝင္ခြင့္ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒီမွာ ျပည္တြင္းမူဝါဒေတြအရ က်ပ္ေငြကို ေပးသြင္းရတဲ့အတြက္ အစိုးရ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္မယ့္ အပိုအလွ်ံ က်ပ္ေငြေတြ အေျမာက္အျမား စုေဆာင္းရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ - ဗီယက္နမ္မွာဆိုရင္ အာမခံေဈးကြက္ဟာ ဗီယက္နမ္အစိုးရရဲ႕ ျပည္တြင္းထုတ္ေခ်းေငြ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။

အခုေတာ့ ဒီမွာ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိက အာမခံကုမၸဏီ ၁၁ ခုနဲ႔ ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့ အာမခံလုပ္ငန္းေလာက္ပဲရွိပါတယ္။ သူတို႔အားလံုးဟာ တူညီတဲ့ မူဝါဒ၊ တူညီတဲ့ႏႈန္းထားေတြနဲ႔ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့အတြက္ အမ်ားႀကီး ျခားနားမႈ မရွိပါဘူး။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ အာမခံေဈးကြက္ တစ္ခုလံုးရဲ႕ တန္ဖိုးဟာ ေဒၚလာသန္း ၅၀ ေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။ ဗီယက္နမ္မွာဆိုရင္ ေဒၚလာ ၁.၈ ဘီလီယံေလာက္ ရွိပါတယ္။

ေမး - ဗီယက္နမ္မွာေကာ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက ဆယ္စုႏွစ္ေတြခ်ီၿပီး ၾကာခဲ့သလား။
ေျဖ - ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတိုင္းမွာ အေျခခိုင္တဲ့ အစီအစဥ္၊ ထိေရာက္တဲ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ စိတ္ရွည္သီးခံမႈနဲ႔ မွန္မွန္ တိုးတက္မႈေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ “ေတာင့္ထားၾကကြ”လို႔ ဝင္စတန္ခ်ာခ်ီ ေျပာခဲ့သလိုေပါ့။ အရာအားလံုးက အခ်ိန္ယူဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို စကားလံုးနဲ႔ မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႔ တာဝန္ယူတတ္တဲ့ အစိုးရမ်ိဳးကိုလည္း လိုအပ္ပါတယ္။

Ref: Asia Times