News

POST SECTION

INTERVIEW

02-Oct-2019
“အဓိကေရာင္ရမ္းတာလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ မ်က္ႏွာမွာ အနီျပင္ထြက္တာတို႔၊ လက္ေတြမွာ အနီကြက္ထြက္တာေတြ စျဖစ္တတ္တယ္။ ခဏခဏဖ်ားတယ္။ ေမာပန္းလြယ္တယ္။ အဆစ္အျမစ္နာတာေတြရွိတယ္”