News

POST TYPE

YOUTH

အားက်ေစခ်င္ နည္းပညာရွင္မ်ား (၁၃)
11-Aug-2018ေလ့ ကက္သရင္း ဘြန္းနား (Leigh-Kathryn Bonner)

မနက္တိုင္းလိုလို ေလ့ကက္သရင္းဘြန္းနား တစ္ေယာက္ကို အိမ္ေခါင္မိုးေပၚတြင္ ေတြ႔ရမည္။ ပန္းႏုေရာင္လက္အိတ္ေတြကို ဝတ္ထားၿပီး ပ်ားအံုေတြႏွင့္ အလုပ္႐ႈပ္ေနတတ္သည္။ ေန႔လယ္ခင္းတြင္ သူက Fortune 500 ကုမၸဏီ ညီလာခံကို လာတက္သည္။ သူ႔အသက္က ၂၅ ႏွစ္သာရွိေသးေသာ္လည္း ကုမၸဏီတြင္ CEO တစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ယူထားရသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ညီလာခံကို လာတက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သူက ပ်ားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပ်ားေကာင္ေရ တိုးပြားလာေရးတို႔ကို ဦးေဆာင္ၿပီး လႈပ္ရွားေနသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ 

ကမၻာေပၚတြင္ ပ်ားေကာင္ေရက ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း သိသာစြာထိုးက်လာသည္။ ပ်ားမ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၇၀၀ ခန္႔မွာ မ်ိဳးသုဥ္းကြယ္ေပ်ာက္လုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီဟု ပညာရွင္ေတြက သတိေပးထားသည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းစနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲကုန္သည့္အျပင္၊ ပ်ားေတြ ေပ်ာ္ေမြ႔ရာ ပန္းခင္းေတြ၊ သဘာဝအ႐ိုင္းေျမေတြပ်က္စီးကုန္ၿပီ။ ထို႔ျပင္ လူသားတို႔၏ ေနရာအႏွံ႔ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို သံုးစြဲေနျခင္းမ်ားမွာ ကမၻာေလာကႀကီးေပၚမွ အက်ိဳးျပဳ ပ်ားေတြကို ေမာင္းထုတ္ေနသလိုျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ပ်ားမ်ိဳးစိတ္မ်ား ပ်က္သုဥ္းကုန္ျခင္းမွာ အစားအစာ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားကို မည္မွ်ဖ်က္ဆီးရာေရာက္ေၾကာင္း သိသူေတြ နည္းပါးလွသည္။ 

အလြန္ေသးငယ္သည့္ ပ်ားေကာင္ေလးေတြက အေမရိက၏ သီးႏွံထုတ္လုပ္ေရးကို ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၂၀ ခန္႔အထိ အက်ိဳးျပဳေနေၾကာင္း အေမရိကန္ ပ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (American Bee Federation) က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ 

ဘြန္းနားသည္ ပ်ားေကာင္ေရေလ်ာ့က်လာမႈႏွင့္ ပ်က္သုဥ္းလာမႈကို သတိထားမိသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ေျမာက္ကာ႐ိုလိုင္းနားရွိ ဒါဟမ္းအရပ္တြင္ ပ်ားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို စတင္ခဲ့သည္။ သူ႔ပ်ားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို Bee Downtown ဟု အမည္ေပးထားသည္။ ပ်ားၿမိဳ႕ေတာ္ထဲတြင္ ၿမိဳ႕ျပမွထြက္ေျပးလာသည့္ ပ်ားမ်ား ခိုနားရန္ ေနရာတစ္ေနရာျဖစ္ရန္သာမက၊ ပ်ားမ်ားအတြက္ မွီခိုရာပန္းပင္မ်ားကိုလည္း စိုက္ပ်ိဳးေပးၿပီး ဖိတ္ေခၚရန္ အားထုတ္ထားသည္။ ဘြန္းနား၏ လုပ္ငန္းအေပၚ နာမည္ေက်ာ္လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြက အားေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူမလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ပ်ားေမြးျမဴေစာင့္ ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္  Burt's Bees, Delta, Chick-fil-A, Intercontinental Exchange, IBM စသည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္လာၾကသည္။ 

ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ ပ်ားထိန္းသိမ္းေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ဘြန္းနားက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ႏိုင္သည္။ ပ်ားေမြးျမဴေရးအျပင္ ပ်ားရည္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းႀကီးကိုလည္း ေနာက္ဆက္တြဲအေနႏွင့္ သူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ပ်ားမ်ားအတြက္ ဥယ်ာဥ္ႀကီးတစ္ခုကို ထူေထာင္ေပးျခင္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းတစ္ရပ္သာမက၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ရပ္အျဖစ္ လူသားအက်ိဳးျပဳမႈအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အားလံုးလက္ခံႏိုင္ေစရန္ ဘြန္းနားက လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ 

Bee Downtown တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔ထားသည္။ ပ်ားဘုရင္မကို ရွာေဖြၾကရသည္။ ပ်ားအံုတစ္အံုက ပ်ားရည္ မည္မွ် ထုတ္ယူႏိုင္သည္ကို တြက္ဆၾကသည္။ သူတို႔က ပ်ားေတြကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနျခင္းသည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းကိုပါ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္နားလည္ထားၾကသည္။ 

“ကၽြန္မတို႔က လယ္ယာလုပ္ငန္းအေပၚ လူေတြ စိတ္ဝင္စားလာေစခ်င္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္မတို႔ စားေနတဲ့ အစားအစာေတြ ဘယ္ကလာတယ္ဆိုတာလည္း သိေစခ်င္တယ္။ ကၽြန္မတို႔က လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းႀကီးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျပန္လုပ္ေနတာပါ။ ကမၻာႀကီးကို ေဘးသင့္ေစႏိုင္တဲ့အေနအထားကို ျပန္လည္ကယ္တင္ေနၾကတာပါ”ဟု ဘြန္းနားက ဆိုသည္။

ဘြန္းနားသည္ ပ်ားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ စတုတၳေျမာက္ မ်ိဳးဆက္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ မိသားစုသည္ ေျမာက္ကာ႐ိုလိုင္းနားရွိ Releigh တြင္ ၿခံတစ္ၿခံရွိသည္။ ၿမိဳ႕က တစ္နာရီခန္႔ ကားေမာင္းလွ်င္ ေရာက္ႏိုင္သည့္ ေနရာတြင္ျဖစ္သည္။ ထိုၿခံထဲတြင္ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ပ်ားေမြးခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး သူက စတုတၳေျမာက္ အေမြဆက္ခံသူျဖစ္သည္။ ေကာလိပ္တက္ေနစဥ္အထိ ဘြန္းနားသည္ ပ်ားေကာင္ ေလးေတြအေပၚ စိတ္ဝင္စားခဲ့သူတစ္ဦးေတာ့ မဟုတ္ေပ။ သူက သတင္းစာမ်ားတြင္ ပ်ားမ်ိဳးစိတ္ေတြ ပ်က္သုဥ္းလာၿပီဆိုသည့္ သတင္းေတြကို ဖတ္ရၿပီးမွ ပ်ားေလးေတြအေပၚ စိတ္ဝင္စားလာျခင္းျဖစ္သည္။ သူငယ္စဥ္က ပ်ားေတြၾကားထဲတြင္ ေနခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပ်ားေကာင္ေလးေတြ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားကို သူ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ေျဖရွင္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆသည္။

ဘြန္းနားသည္ American Tobacco Campus ဝင္းအတြင္းရွိ အေဆာင္ေခါင္မိုးမ်ားေပၚတြင္ ပ်ားေမြးျမဴေရးေတြလိုက္လုပ္သည္။ ဒါဟမ္းတြင္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပ၌ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းေတြ ရွားလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘြန္းနားက အေဆာက္အအံုမ်ားေပၚတြင္ ပ်ားေမြးျမဴျခင္းကို စတင္စိတ္ကူးမိသည္။ သူ႔စိတ္ကူးကို Burt’s Bees လုပ္ငန္းကေထာက္ခံၿပီး အကူအညီမ်ားေပးသည္။ Burt’s Bees ကလည္း ဒါဟမ္းတြင္ ပထမဆံုး ပ်ားရည္လုပ္ငန္းကို လာေရာက္ထူေထာင္ထားသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းကို စတင္ေနစဥ္က ဘြန္းနား ေက်ာင္းမၿပီးေသးေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သူက ေက်ာင္းတစ္ဖက္ ပ်ားေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းတစ္ဖက္ အေတာ္ေလး လႈပ္ရွားခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ သူဘြဲ႔ရသည္။ သူကမ္းလွမ္းထားသည့္ အလုပ္က ေခၚသည္ကို ျငင္းပယ္လိုက္ၿပီး Bee Downtown ကို ထူေထာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။ ပ်ားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ ျမႇဳပ္ႏွံရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မိဘေတြကို သူလုပ္ခ်င္သည့္ လုပ္ငန္းအေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ သူ႔ကို မိဘေတြက ေဒၚလာ ၁၅၀၀၀ ထုတ္ေပးသည္။ တစ္ႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းက ေအာင္ျမင္လာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသမွ် အက်ိဳးအျမတ္ျပန္ရလာသည္။ ပ်ားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတြင္ သူ႔ဘဝကို ပံုထားလိုက္သည္။

အစပိုင္းတြင္ သူက ကုမၸဏီမ်ားထံခ်ဥ္းကပ္ၿပီး သူ႔လုပ္ငန္းအေၾကာင္း ရွင္းျပေသာ္လည္း သူ႔ကို နားမလည္ၾကေပ။ သူက ပ်ားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို NGO အေနႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္မယူဘဲ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႀကီး ျငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈရွိေစရန္ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ထူေထာင္လိုသည္။ ေနရာအႏွံ႔ ပ်ားအံုေတြကို လိုက္လံတည္ေဆာက္ေပးၿပီး ပ်ားေကာင္ေရ တိုးပြားလာေစရန္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္လိုသျဖင့္ သူ႔လုပ္ငန္းအတြင္း လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ပါဝင္လာေစရန္ လိုက္လံစည္း႐ံုးေနျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႔လုပ္ငန္းကို လူေတြက ခ်စ္စရာေကာင္းသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္သာ ျမင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးသမားမ်ားဘက္က အက်ိဳးအျမတ္ကိုသာ ၾကည့္တတ္ေသာေၾကာင့္ သူ႔စည္း႐ံုးမႈထဲကို ဝင္မလာၾကသည္ကမ်ားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘြန္းနားတစ္ေယာက္ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေဖာက္ရေတာ့သည္။ သူက လူေတြကို သူႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္ရန္ စည္း႐ံုးေနျခင္းအစား လုပ္ငန္းေတြကို ကိုယ္ႏိုင္သေလာက္ စတင္လႈပ္ရွားျပသည္။ Bee Downtown ကို ထူေထာင္လိုက္ၿပီး သူႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရသည္မွာပင္ မယံုၾကည္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ဝန္ထမ္းေတြက ပ်ားေမြးျမဴျခင္းလုပ္ငန္းကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ပါဝင္ခြင့္ရလာမွ လုပ္ငန္းအေပၚ နားလည္လာၾကသည္။ ပ်ားေတြက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို မည္မွ်အထိ အေထာက္အကူျပဳေနသည္ဆိုျခင္းကိုလည္း နားလည္လာၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္း သူ႔ဝန္ထမ္းေတြ အားလံုးကိုသူက ပ်ားရည္မ်ား အိမ္သို႔ အခမဲ့စားေသာက္ရန္ ယူခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ စည္း႐ံုးထားသည္။ 

ကုမၸဏီေတြက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းရာေရာက္သည့္ ပ်ားေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအေပၚ စိတ္ဝင္စားစျပဳလာၾကသည္။ ပ်ားအံုတစ္အံုသည္ ဝတ္မႈန္ေပါင္း ၂၇ သန္းေက်ာ္ကို ေန႔စဥ္စုေဆာင္းႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ သူတို႔တြင္ ၅၆ မိုင္ဝန္းက်င္ ဝတ္မႈန္မ်ားရႏိုင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိသည္။ ရေလးႏွင့္ ဒါဟမ္းၿမိဳ႕ ဝန္းက်င္တြင္ အေရးႀကီးသည္မွာ ပ်ားမ်ားအတြက္ ပန္းစိုက္ခင္းမ်ား ေပ်ာက္ပ်က္မသြားရန္ျဖစ္သည္။ ဘြန္းနားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကသူဝန္ထမ္း ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းက သူလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းအေပၚ ေကာင္းစြာ နားလည္လာၾကသည္။ ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားေတြကလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္လာၾကသည္။ 

Invesco ကုမၸဏီမွ CEO ျဖစ္သူ Marty Flanagan က သူ႔အေနႏွင့္ ဘြန္းနား၏ လုပ္ငန္းကို အထင္ႀကီးေလးစားမိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ သို႔ေသာ္ သူက လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည္။ 

“ကုမၸဏီေတြလိုပဲ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း အက်ိဳးအျမတ္ကိုစဥ္းစားမိတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ဆိုတာလည္း ထည့္တြက္မိတယ္”ဟု သူကဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Invesco ကုမၸဏီအေနႏွင့္ သူတို႔၏ ဌာနခ်ဳပ္အနီးတြင္ ပ်ားေမြးျမဴေရးမ်ားကို လာလုပ္ရန္အတြက္ စပြန္ဆာေပးလိုက္သည္။ 

ဘြန္းနားအေနႏွင့္ ပထမဆံုး Bee Downtown ကို ထူေထာင္သည့္ႏွစ္မွာပင္ လုပ္ငန္းအေပၚ အခ်ိန္ျပည့္ ျမႇဳပ္ႏွံရေတာ့သည္။ သူၿခံက ပ်ားအံုေပါင္း ၅၀ ကို ေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္။ ထိုေရာင္းခ်ရေငြမ်ားျဖင့္ ဝန္ထမ္းေတြ ထပ္ေခၚရသည္။ ပ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကို ေမြးရသည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္တက္ၿပီး ေျမာက္ ကာ႐ိုလိုင္းနားတြင္ ပ်ားအံု ၁၂၀ ကို ေရာင္းခ်လာခဲ့ရသည္။ သံုးႏွစ္အတြင္း သူ၏ ပ်ားေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပ်ားေမြးရန္ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ ႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သူ႔ထံ၌ ဝန္ထမ္းေလးဦးရွိလာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြကလည္း ေဒၚလာ ၃၅၀၀၀၀ အထိ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဘြန္းနား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြမွာ ေဒၚလာ ၁ သန္းခန္႔ျဖစ္လာၿပီ။

ဘြန္းနားက ပ်ားအံုေတြထုတ္လုပ္သည္။ လူတိုင္း အိမ္တိုင္း ပ်ားေမြးရန္ တိုက္တြန္းသည္။ ပ်ားေကာင္ေရမ်ားလာေရးကို ဦးတည္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သူ႔လုပ္ငန္းက အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းတစ္ခု မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သူေကာင္းစြာ သိၿပီးျဖစ္သည္။ 

“ကၽြန္မတို႔လုပ္ငန္းက ေဆာ့ဖ္ဝဲထုတ္ေနသလိုမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ ခ်က္ခ်င္းႀကီး ေအာင္ျမင္သြားဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စည္း႐ံုးရင္းတစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္တက္သြားရမွာ။ အမ်ားႀကီး ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုေသးတယ္”ဟု သူကဆိုသည္။ 

ဘြန္းနားသည္ မၾကာမီက Engage Venture Fund ဆိုကာ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို ထူေထာင္လိုက္သည္။ အတၱလႏၲာအတြက္ ပ်ားေမြးျမဴရန္ သူ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ Bee Downtown တြင္လည္း ပ်ားအံုေတြကို တိုးခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္ရဦးမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပ်ားေမြးခ်င္လာေအာင္လည္း စည္း႐ံုး၊ ေဟာေျပာပြဲ ေတြ႔ဆံုပြဲေတြလုပ္၊ ပညာေပးေဟာေျပာမႈေတြလည္းလုပ္ၿပီး ပ်ားမ်ိဳးစိတ္မ်ား ျပန္လည္ထြန္းကားလာေရးကို သူလုပ္ေဆာင္ေနသည္။

ပ်ားေကာင္ေလးေတြက ေသးေသးေလးေတြ ျဖစ္သည္။ သူတို႔က လူေတြက ေၾကာက္စရာ အႏၲရာယ္ေပးမည္ဟုသာ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔၏ လူသားတို႔အေပၚ အက်ိဳးျပဳပံုကို သိျမင္သူနည္းသည္။ ဘြန္းနားသည္ ၂၅ ႏွစ္သာရွိေသးေသာ္လည္း လူစိတ္မဝင္စားသည့္အလုပ္ကို စိတ္ဝင္စားေအာင္လုပ္သည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပ်ားမ်ိဳးစိတ္မ်ား မပ်က္သုဥ္းေစရန္ သူ႔ဘဝကိုျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနပံုမ်ားမွာ အားက်စရာ ေကာင္းလွသည္။ 

E-01

(Ref: Bee Downtown)