News

POST TYPE

VIDEO

ဒီနေ့ You Tube မှာ ဘာခေတ်စားနေလဲ
22-Aug-2016

“သဈသားကို စာရှကနွဲ့ ဖှတလွို့ရပါသလာ” တဲ့။

ဒါက ဒီနေ့ You Tube မှာ လူစိတအွဝငစွားဆုံး လကတွှေ့သရုပပွှ ဗီဒီယိုတှထေဲက တဈခုဖှဈပါတယွ။

ခေါငွးစဉတွပထွားသလိုပဲ ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ သဈသားကို စာရှကနွဲ့ လကတွှေ့ဖှတပွှထားပှီး တကယလွညွး ပှတပွါတယွ။ ဒါပမေဲ့ နညွးစနဈတော့ လိုပါတယွ။

ဒီဗီဒီယိုကို တငထွားတဲ့ ဂှှနဟွေ့ဇဆွိုသူက စာရှကကွို စကဝွိုငွးပုံ ညှပလွိုကပွါတယွ။ ပှီးတဲ့အခါ လကသွမားတှသေုံးတဲ့ လှှစကအွသေးစားတဈခုမှာ လှှအစား စာရှကကွို ထည့လွိုကပွါတယွ။ စကကွိုဖှင့လွိုကပွှီး အရငဆွုံး စာရှကအွခငွှးခငွှး ဖှတပွါတယွ။ အလှယတွကူပဲ တိတိရိရှိ ပတသွှားပါတယွ။ အဲဒီနောကွ နှဈမီလီမီတာလောကထွူမယ့ွ သဈသားစကို ဖှတပွှပါတယွ။ ဓားနဲ့ လှီးလိုကသွလိုပါပဲ။ နောကတွဈခါ စငတွီမီတာဝကရွှိတဲ့ သဈသားကိုဖှတတွဲ့ အခါမှာတောငွ တဈလကမွလောကထွိ ပှတသွှားပါသေးတယွ။

သဈသားကို စာရှကနွဲ့ ဖှတလွို့ရတယဆွိုတာ ဒီဗီဒီယိုက သကသွပှထေားပါတယွ။ နေ့ဝကအွတှငွးမှာ ကှည့ရွှုသူ နှဈသနွးနီးပါး ရှိနပေါပှီ။