Tuesday, 1st September 2015
http://thevoicemyanmar.com/media/k2/items/cache/de1db9e4990d7f0a28c4792a85f03eb8_M.jpg

ေရႏွင့္အတူ ေပ်ာက္သြားေသာ ဘဝမ်ား

Published: August-28-2015

အရင္ဆုံးႀကံဳရသည္က ေရေဘးျဖစ္သည္။ ေရေဘးၿပီးေတာ့ ႏြံေဘး၊ ၿပီးေတာ့ ေရွ႕ေရး... ...

Category: SOCIETY | Read More >>

သင့္ဘဝတင္ေမာင္သန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

Published: August-27-2015

သတင္းစာေတြ ဖတ္ရတဲ့ အခါမွာလည္း ယူဆခ်က္ေတြနဲ႔ သေဘာထား ထင္ျမင္ခ်က္ေတြက မ်ားတယ္။ အခ်က္အလက္က နည္းတယ္။ လူေတြနဲ႔ စကားေျပာတဲ့ အခါမွာလည္း အခ်က္အလက္က နည္းတယ္။ သေဘာထား ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြက မ်ားတယ္... ...

ေရႊမႏၲေလးက အိုးပုတ္ပြဲေတာ္

Published: August-26-2015

အခ်ိန္ကာလ ေ႐ြ႕ေလ်ာလာသည္ႏွင့္အမွ် အိုးပုတ္ပြဲ၏ အခင္းအက်င္းေလး သည္လည္း ေခတ္ဆန္လာေလၿပီ။ တ႐ုတ္မွ လာသည့္ ပလတ္စတစ္ ကေလးကစားစရာ က်ည္ဆန္ေသန... ...

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ဦးေအးသာေအာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္း

Published: September-01-2015

ဘဂၤါလီေတြရဲ႕ ကိစၥက ႏိုင္ငံတကာက ဘယ္ေလာက္ဖိအားေပးေပး ကိုယ့္ႏိုင္ငံအေျခအေနနဲ႔ အမွန္အတိုင္း လုပ္သင့္တယ္.... ...

Editorial

  • ကုန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ကာလ အတြင္း အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ခ်ိတ္ဆက္၊ တြဲဖက္အလုပ္လုပ္ခဲ့ကာ မေဝးသည့္ ႏွစ္ကာလတစ္ခုအထိ အစိုးရအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တိုက္႐ုိက္ခန္႔ထားသူမ်ားသာ အမႈေဆာင္အႀကီးအကဲ ရာထူးအမ်ားစုကို ေနရာယူထားေသာ အစိုးရတစ္ပိုင္း အသင္းအဖြဲ႔ပုံစံမွ ယေန႔ အသြင္ေျပာင္းကာလ ေရာက္ေနခ်ိန္ အမွီအခုိကင္းေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ဳိး အျဖစ္ တည္ေဆာက္ေနစဥ္တြင္ပင္ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီယႏၲရားဆန္ဆန္ ႀကိဳးနီစနစ္မ်ား ရွိေနျခင္းမွာ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းကို ကိုယ္စားျပဳေနေသာ နယ္ပယ္တစ္ခုလုံး၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အဆင့္အတန္းကို အိုးမဲ...

    Read more...

MORE

SOCIETY

ေငြက်ည္ဆန္ ျဖည့္ဆည္းေရး


ျပည္သူမ်ားမွာ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၿမဲပင္တေစ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ ရွိေနသည္။ ဘဏ္မ်ားအေပၚ လူထု၏ ယုံၾကည္မႈမွာ ဖ်က္ဆီးခံထားရသည့္သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္. ...

Tweet this article!

ARTICLE

ဘာေတြဘယ္လိုလဲ... ေရြးေကာက္ပြဲ...


ျပည္သူေတြၾကားမွာ ဘယ္လိုမဲေပးရမွာလဲ၊ ဘာေတြကို မဲေပးရမွာလဲဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာ ကြဲကြဲျပားျပား သိပ္မသိၾကေသးတာကို ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးပါ...

Tweet this article!

SATIRE

ေဒၚပု၏ ေဒဝါလီ သီအိုရီ


ထိုအေျခအေနေတြ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးသူကို သင္တို႔ သိပါသလား။ မသိလွ်င္ေတာ့ ေျပာျပရမည္။ ေဒၚပုျဖစ္သည္။ အခုလို ေဒၚလာေစ်းတက္ၿပီး ဘဏ္ေတြ ၿပဳိလဲေအာင္ လုပ္...

Tweet this article!

SOCIETY

အက်ဥ္းေထာင္ထဲက မိခင္


အမ်ိဳးသား လူဆိုးမ်ားစြာ ရွိသည့္ ေထာင္ႀကီးအတြင္း အဓိက လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ အပတ္စဥ္တိုင္း အသက္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးကို ေတြ႔ရတတ္သည္။ သ...

Tweet this article!

SOCIETY

ဥပေဒႏွင့္ မၿငိေသာ လူသတ္သမား လြတ္လပ္ေနသည္


ေကာ္ရွဴျခင္းကို ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ အေရးယူႏိုင္ျခင္း မရွိေသးဘဲ ဆူပူရမ္းကားမႈျဖစ္၍ တစ္စုံတစ္ဦး.. ...

Tweet this article!

SOCIETY

လမ္းေဘးကဆရာဝန္


ေဆးခန္းထိုင္စဥ္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသမွ် ေဆးေလာက ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ မတူေသာ အျခား ေဆးပညာဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳသစ္မ်ား ရရွိေစေသာေၾကာင့္ ေဆးေက်ာင္းသားမ်ားကို ...

Tweet this article!

Copyright © 2014 The Voice
All rights reserved