News

POST TYPE

TRAVEL LOG

ကမၻာ့ထူးျခားသည့္ ၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ား
14-Jul-2018Hallstat (China)

ဩစႀတီးယားႏိုင္ငံမွ ေဟာစတပ္ၿမိဳ႕ကို UNESCO အဖြဲ႔က ကမၻာ့ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ေနရာတစ္ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္လည္း ေဟာစတပ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အလြန္ဆင္တူေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ရွိၿပီး တ႐ုတ္ေဟာစတပ္ဟု ထင္ရွားသည္။ တ႐ုတ္ေဟာစတပ္သည္ ဂြမ္ေတာင္းနယ္တြင္ ရွိသည္။ ထိုၿမိဳ႕ကို ဩစႀတီးယားႏိုင္ငံ ေဟာစတပ္ႏွင့္တူေစရန္ ေဒၚလာသန္း ၉၄၀ ခန္႔ အကုန္အက်ခံၿပီး တည္ေဆာက္ျပဳျပင္ ထားၾကသည္။ လမ္းမ်ား၊ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၊ သစ္သားအိမ္မ်ားကအစ အားလံုးတူသည္။ ထိုၿမိဳ႕ကို ေဟာစတပ္ ႏွင့္တူေစရန္ ထူေထာင္တည္ေဆာက္သူမ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ သန္းႂကြယ္သူေဌးႀကီးမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုေဒသကို တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ဥေရာပဆန္ဆန္ ေအးေဆးသည့္ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

မူလဩစႀတီးယားႏိုင္ငံ၊ ေဟာစတပ္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အပါအဝင္ တ႐ုတ္ေဟာစတပ္ကို လာေရာက္ေလ့လာၾကည့္႐ႈၾကသည္။ သူတို႔က တ႐ုတ္တြင္ မိမိတို႔ၿမိဳ႕တူေနရာတစ္ခုရွိေနသည္ကို ဂုဏ္ယူၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ တ႐ုတ္ေတြ သြားလာသလိုမ်ိဳးျဖစ္ေနသည္ကိုေတာ့ စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ၾကသည္ဟုဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လာေရာက္လည္ပတ္သည့္ဧည့္သည္ေတြက သူတို႔ျဖစ္ေစခ်င္သည္မ်ားကို ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားအား ေျပာျပၿပီး ကူညီၾကသည္။ တ႐ုတ္ေဟာစတပ္ကို တည္ေဆာက္သည့္ ကုမၸဏီမွာ Minmetals ျဖစ္သည္။ သူတို႔က ဩစႀတီးယားေဟာစတပ္ၿမိဳ႕ကို အလုပ္သမားေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ေစလႊတ္ၿပီးမွ ဓာတ္ပံုေတြ႐ိုက္ကာ တည္ေဆာက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ပံုတူၿမိဳ႕အျဖစ္ ထင္ရွားစြာျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ တည္ရွိေနပါသည္။Longyearbyen (Norway)

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံမွ ေလာင္းရီးယားျဗန္ၿမိဳ႕ေလးသည္ စပစ္ဘာဂန္ေဒသတြင္ရွိသည္။ ကမၻာ့ေျမာက္ဘက္အက်ဆံုး ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ေျမာက္ဘက္အက်ဆံုး ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၊ ATM စက္၊ ျပတိုက္၊ စာတိုက္၊ ေလယာဥ္ကြင္း၊ တကၠသိုလ္တို႔ရွိသည့္ ၿမိဳ႕အျဖစ္လည္း နာမည္ေက်ာ္သည္။ ေလာင္းရီးယားျဗန္ၿမိဳ႕၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ေသအံ့ဆဲဆဲလူနာ သို႔မဟုတ္ လူမမာမ်ားကို ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ မထားျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လူတစ္ဦးသည္ ေသေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ သူ႔ကို ေလယာဥ္သို႔မဟုတ္ သေဘၤာမ်ားျဖင့္ အျခားတစ္ေနရာကို ေခၚသြားေလ့ရွိသည္။ သူတို႔ၿမိဳ႕၏ အျခားတစ္ေနရာ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ တစ္ေနရာရာကိုျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ႐ုတ္တရက္ေသသြားလွ်င္လည္း ထိုၿမိဳ႕တြင္ ျမႇဳပ္ႏွံေလ့မရွိေပ။

ေလာင္းရီးယားျဗန္တြင္ ေသဆံုးသူမ်ားကို သူတို႔ ၿမိဳ႕တြင္ သခ်ႋဳင္းရွိေသာ္လည္း ျမႇဳပ္ႏွံခြင့္မျပဳေပ။ သူတို႔ ၿမိဳ႕ေလး၏ ရာသီဥတုကလည္း အလြန္ေအးေသာေၾကာင့္ အေလာင္းမ်ားကလည္း အလြယ္တကူမပုပ္သိုးႏိုင္သည္မွာ ကံေကာင္းသည္ဟုဆိုရမည္။ ထိုသို႔ အေလာင္းမ်ား မပုပ္သိုးမေဆြးျမည့္ေသာေၾကာင့္လည္း သခ်ႋဳင္းတြင္ ျမႇဳပ္ႏွံစရာေနရာမရွိေသာေၾကာင့္ အျခားတစ္ေနရာကို မေသမီကတည္းက သယ္သြားခိုင္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုၿမိဳ႕သခ်ႋဳင္းတြင္ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ကူးစက္ ေရာဂါျဖင့္ ေသဆံုးသူမ်ား၏အေလာင္းမ်ားကို ပညာ ရွင္မ်ားသည္ မည္သည့္ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆံုးရ ေၾကာင္း စစ္ေဆးႏိုင္ၾကေသးသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေသခြင့္မရွိေသာ္လည္း ထိုၿမိဳ႕သားေတြအားလံုး ႐ိုင္ဖယ္ေသနတ္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔ၿမိဳ႕ပတ္လည္တြင္ ပိုလာဝက္ဝံ ေတြ ၃၀၀၀ ေလာက္ လွည့္လည္ေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေၾကာင္မ်ားကိုလည္း ၿမိဳ႕တြင္း၌ ေမြးခြင့္မရွိေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ငွက္မ်ားကို သတ္ျဖတ္မည္ စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။Ordos (China)

အိုးဒို႔စ္ၿမိဳ႕သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ မြန္ဂိုလီးယား အတြင္းပိုင္းေဒသတြင္ရွိသည္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး တေစၦၿမိဳ႕အျဖစ္ ထင္ရွားသည္။ လူဦးေရ တစ္သန္းခန္႔ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ထိုၿမိဳ႕တြင္ရွိေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚက လူေတြထြက္ခြာကုန္ၾကသျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမွာ ေျခာက္ကပ္ေနသည္။ 

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္က ဤေဒသတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ထင္ရွားသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ဤေဒသကိုလာၿပီး တိုက္ခန္းမ်ား လာေရာက္တည္ေဆာက္ၾကသည္။ သူတို႔က ေဒသခံမ်ားကို ငွားစားရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေဆာက္အအံုႀကီးမ်ား၊ တိုက္ခန္းႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ လာေရာက္ငွားရမ္းေနထိုင္သူမ်ား မရွိသေလာက္ျဖစ္သြားသည္။ လူေတြ လာမငွားသျဖင့္ ေဆာက္လက္စတိုက္ခန္းေတြကိုလည္း မၿပီးျပတ္ဘဲ ကန္ထ႐ိုက္ေတြက ထားသြားသည္လည္းရွိသည္။

ယေန႔ဆိုလွ်င္ အိုးဒို႔စ္ၿမိဳ႕လမ္းမ်ားေပၚတြင္ ေဆာက္လက္စတိုက္ႀကီးေတြ ေဟာင္းေလာင္းကို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ေဆာက္ၿပီးသည့္ တိုက္ခန္းေတြကလည္း ေဈးႀကီးသျဖင့္ မဝယ္မငွား လူလာေနျခင္းမရွိျဖစ္ေနသည္။ လူေတြက တိုက္ေတြမွာမေန ၿမိဳ႕ကိုသာ စြန္႔ခြာေနေသာေၾကာင့္ ေျခာက္ကပ္လာသည္။ 

လြန္ခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္ခန္႔ကတည္းက တိုက္ခန္းတစ္ေပပတ္လည္ ေဒၚလာ ၁၁၀၀ ႏႈန္းသည္ ေဒၚလာ ၄၇၀ သို႔ က်သြားသည္။ လူေတြေရာက္လာေစရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြက ေဈးေတြေလွ်ာ့ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုၿမိဳ႕ကို လာေရာက္ေနထိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ၾကရန္ စည္း႐ံုးလုပ္ေဆာင္ေနသည္။ အင္တာနက္ အခမဲ့ သံုးခြင့္အျပင္ အျခားအသံုးအေဆာင္မ်ားကိုပါ အခမဲ့ သံုးခြင့္ေပးသည္။ ႐ံုးခန္းမ်ားကိုလည္း အလြန္သက္သာစြာ ငွားေနေသာ္လည္း လူမရွိသျဖင့္ တေစၦၿမိဳ႕အျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ေနရသည္။Colma (California)

ကာလီဖိုးနီးယားရွိ ေကာ္မာၿမိဳ႕ကို အသက္ရွင္သူမ်ားထက္ လူေသမ်ားသည့္ၿမိဳ႕ဟု ေခၚၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လက္ရွိေနထိုင္သူ ဦးေရက ၁၅၀၀ ခန္႔သာရွိၿပီး ေသဆံုးသူ သခ်ႋဳင္းေျမေနရာက ၁ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

၁၈၄၉ ခုႏွစ္က ကာလီဖိုးနီးယားေဒသအနီးသို႔ ေ႐ႊတူးေဖာ္ရန္အတြက္ လူမ်ား ေရာက္လာစဥ္ကတည္းက သမိုင္းစသည္ဟု ဆိုရမည္။ သူတို႔က လူသာလာသည္ မဟုတ္ ေရာဂါေတြပါ ယူလာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသေပ်ာက္ႏႈန္းေတြ အလြန္မ်ားခဲ့သည္။ ၁၈၈၀ ခန္႔ကတည္းက ထိုၿမိဳ႕တြင္ သခ်ႋဳင္း ၂၆ ခုရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားရွိသည္။ ထိုသခ်ႋဳင္းအားလံုး ျပည့္သြားၿပီး ၁၈၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ သခ်ႋဳင္းပိုင္ရွင္က ေကာ္မာေတာင္ပိုင္းအထိ သခ်ႋဳင္းကို ခ်ဲ႕ထြင္လာခဲ့ရသည္။ 

၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္ မတ္လတြင္ ဆန္ဖရန္စစၥကို အစိုးရသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း လူေသျမႇဳပ္ႏွံခြင့္မ်ားကို ပိတ္ပင္လိုက္သည္။ သူတို႔ေဒသရွိ ေျမမ်ားသည္ သခ်ႋဳင္း လုပ္ရန္ထက္ ပိုၿပီးတန္ဖိုးရွိလာေသာေၾကာင့္ဟု အစိုးရက ထုတ္ျပန္သည္။ 

၁၉၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဆန္ဖရန္စစၥကိုရွိ သခ်ႋဳင္းကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရန္ အမိန္႔ထုတ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး သမားေတြက သခ်ႋဳင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရာဂါေတြ ထူေျပာသည္ဟု အေၾကာင္းျပသည္။ သို႔ေသာ္ သခ်ႋဳင္းပိုင္ဆိုင္သူေတြက ထိုေျမေပၚတြင္ အေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္ထားၾကသည္။

ဆန္ဖရန္စစၥကိုမွ ႐ုပ္ႂကြင္းမ်ားကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ရန္ေနရာမွာ ေကာ္မာၿမိဳ႕တစ္ေနရာသာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေကာ္မာသည္ သခ်ႋဳင္းအတြက္ ေျမငွားစားရာ လူရွင္ထက္ လူေသေတြကို ထားသျဖင့္ ထိုေဒသ၏ ၇၃ ရာ ခိုင္ႏႈန္းမွာ သခ်ႋဳင္းေျမ ျဖစ္ေနရေတာ့သည္။

T-04

(Ref: The World’s Most UnusualTowns)