News

POST TYPE

TEACHER'S VOICE

ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံ (သင္႐ိုးသစ္ႏွင့္ စာေမးပြဲ)
29-Mar-2018

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ပထမတန္းသင္႐ိုးသစ္တြင္ စာေမးပြဲမစစ္ေဆးရန္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းအုပ္အခ်ိဳ႕က စာေမးပြဲစစ္ရန္ ေစခိုင္းသည္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထိုသို႔ စာေမးပြဲ စစ္ေဆးမႈေၾကာင့္ လက္ေတြ႔သင္ၾကားသည့္ ဆရာမ်ားအတြက္ သင္ၾကား၊ သင္ယူမႈ အခက္အခဲမ်ား ရွိခဲ့သည့္အျပင္ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ ကေလးမ်ားကို က်ဴရွင္ထားရန္ တြန္းအားေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားသည္ဟု ပညာေရး အသိုင္းအဝိုင္းက သံုးသပ္ၾကသည္။ ထိုအေျခအေနအေပၚ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ယခုတစ္ပတ္ ဆရာမ်ား၏ ရင္ဖြင့္သံက႑မွတစ္ဆင့္ The Voice က စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ 

“စနစ္သစ္ရည္မွန္းခ်က္က အဆံုးသတ္မွာ လွလွပပ ဇာတ္သိမ္းရမယ့္အစား ေသာကေတြနဲ႔ အဆံုးသတ္ခဲ့ရပါတယ္”
ေဒၚစုစု (မူလတန္းျပ၊ အမက၂၁၊ သဃၤန္းကၽြန္း၊ ရန္ကုန္)

စနစ္ေဟာင္းအတိုင္း စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္းက စနစ္သစ္အတြက္ အႀကီးမားဆံုး အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ပါတယ္။ စနစ္သစ္ရဲ႕ ပထမတန္း ၁၀ ဘာသာ သင္ၾကားတဲ့အခါ ဆရာနဲ႔ကေလး ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ၊ တီထြင္ႀကံဆမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ေတြးေတာ ဆင္ျခင္မႈေတြနဲ႔ အုပ္စုလိုက္ လုပ္ေဆာင္တာ၊ အသင္းအဖြဲ႔လိုက္ လုပ္ေဆာင္တာနဲ႔ စုေပါင္းအေျဖရွာ သင္ၾကားနည္းေတြကို သံုးထားရလို႔ပါ။ ဒါေတြအားလံုးကို ဆရာက ေန႔စဥ္၊ လစဥ္ အကဲျဖတ္ၿပီး ေကာင္း၊ သင့္၊ ညံ့ ABC ကိုသာ ခြင့္ျပဳထားတဲ့အတြက္ စနစ္သစ္ပညာေရးရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ကေလးမ်ားရဲ႕ လက္ေတြ႔ အသံုးခ်၊ အသံုးျပဳတတ္ေစဖို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္တတ္ဖို႔ အဓိက ထားပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ စာတစ္လံုး၊ စာတစ္ေၾကာင္း၊ စာတစ္ပိုဒ္ကိုသာ ကိုယ္စားျပဳ၊ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းက အသက္ျဖစ္တဲ့ စာေမးပြဲကို ယခုစနစ္သစ္  ပညာေရး ပထမတန္းမွာ စစ္ေဆးေစမယ္ဆိုရင္ ဆရာ၊ မိဘ၊ ကေလး သံုးဦးသံုးဖလွယ္ ေရွ႕ဆက္ဖို႔အတြက္ အႀကီးမားဆံုး အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔အတားတစ္ခုအျဖစ္ တင္ျပလိုပါတယ္။ လက္ေတြ႔ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ကၽြန္မက ပထမတန္း စနစ္သစ္ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို ထိေရာက္ဖို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔သင္ၾကားသူ ကၽြန္မရဲ႕ အႀကံျပဳတာ၊ တားျမစ္တာေတြကိုလက္မခံဘဲ စနစ္ေဟာင္းအတိုင္း ၃၅ မိနစ္ အၿပီး ေရးေျဖ၊ ႏႈတ္ေျဖ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ သခ်ၤာ၊ အေထြေထြ ဘာသာေပါင္း ၄ ဘာသာကို ဇြတ္အတင္း စစ္ေဆးတဲ့ ေက်ာင္းအုပ္ေၾကာင့္ ပထမတန္းစနစ္သစ္ ဆက္ေအာင္ျမင္ဖို႔ အဟန္႔အတားျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

ကၽြန္မ လူႀကီးေတြကိုသြားၿပီး အသိေပးတယ္။ ေက်ာင္းကို ဆင္းၿပီး မစစ္ေဆးပါဘူး။ ေက်ာင္းအုပ္စကားပဲ ယံုပါတယ္။ ကၽြန္မနဲ႔ ေက်ာင္းသားမိဘေတြ စာနဲ႔ေရးၿပီး အသိေပးခဲ့ေပမယ့္ အေရးမႀကီးသလို လုပ္ထားလိုက္ပါတယ္။ အလုပ္မဟုတ္တာကို အလုပ္ရွာ ဖုန္ထေနတယ္သေဘာ ျပန္ေျပာတာမ်ိဳး ခံရပါတယ္။ အထက္ကို ဆက္အသိမေပးဖို႔လည္း တားထားပါတယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ ေနာက္ႏွစ္စာေမးပြဲ ဆက္လုပ္မွာ ေသခ်ာေနပါတယ္။ ဒါဟာ ေအာက္ေျခမွာ ေက်ာင္းအုပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေအာက္ စနစ္သစ္ပညာေရးကို ဖ်က္ဆီးလိုက္တာ၊ အစိုးရသစ္ကို မပူးေပါင္းတာလို႔ ခံစားရပါတယ္။ 

သိပ္ၿပီး စိတ္ပ်က္ခဲ့ရပါတယ္။ စိတ္ဓာတ္လည္း က်ခဲ့ရပါတယ္။ ျပႆနာေတြနဲ႔လည္း ရင္ဆိုင္ရပါတယ္။ သင္ၾကား၊ သင္ယူမႈ တစ္ႏွစ္လံုး ဟန္ခ်က္ညီညီ လက္တြဲလာခဲ့ၾကတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ မိဘ၊ ဆရာ ပူးေပါင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တဲ့ ပထမတန္း စနစ္သစ္ ရည္မွန္းခ်က္က အဆံုးသတ္မွာ လွလွပပ ဇာတ္သိမ္းရမယ့္အစား ေသာကေတြနဲ႔ အဆံုးသတ္ခဲ့ရပါတယ္။ အခုလို စနစ္ေဟာင္းအတိုင္း စာေမးပြဲစစ္လိုက္တာဟာ အစိုးရသစ္ရဲ႕ ျပည္သူေတြကိုေပးခ်င္တဲ့ ပညာေရး စနစ္သစ္ ရည္မွန္းခ်က္ကို ႐ိုက္ခ်ိဳးပစ္လိုက္သလို ခံစားေနရတယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံသစ္၊ အစိုးရသစ္ကို တန္ဖိုး၊ စနစ္သစ္ပညာေရးကို ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာတန္ဖိုးထား တတ္သူေတြ နားလည္ႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္ရွင့္။

“ပံုစံက်စာေမးပြဲေတြနဲ႔ စစ္ေဆးေနျခင္းဟာ အနာဂတ္ သတ္ျဖတ္ပြဲေတြ လုပ္ေနတယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါတယ္”
ေဒၚနီလာဝင္း (အထက ၃၅၊ ခ်မ္းျမသာစည္၊ မႏၲေလး)

စနစ္သစ္သင္႐ိုးကို သင္ၾကားရာမွာ အခက္အခဲဆံုး ျပႆနာက မိဘေတြပူးေပါင္းပါဝင္မႈ အားနည္းျခင္းပါ။ မိဘေတြကို ဒီစနစ္သစ္ သင္႐ိုးအေၾကာင္း ခ်ျပရွင္းျပတဲ့လုပ္ေဆာင္မႈက အရမ္း အားနည္းေနပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ လက္ေတြ႔ သင္ၾကားေနရတဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမေတြရဲ႕ အားတစ္ခုအေပၚမွာပဲ ရွိေနတယ္လို႔ ခံစားရတယ္။ မိဘေတြမပါဝင္ရင္ သင္ၾကားသင္ယူမႈမွာ အရမ္းခက္ပါတယ္။ စာသင္ေပးၿပီး စာရႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေပး႐ံု တစ္မ်ိဳးတည္း မဟုတ္ဘဲ ဗလငါးတန္ ျပည့္စံုဖို႔ အေလ့အက်င့္ေကာင္းေလေတြ ပ်ိဳးေထာင္ရတာမို႔ပါ။ အိမ္မွာပါ ဒီအေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြရွိႏိုင္ဖို႔ မိဘပါဝင္မွ ေအာင္ျမင္မွာပါ။ စနစ္သစ္ပညာေရးက ၂၁ ရာစု လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းရဲ႕ စိန္ေခၚမႈေတြကို ဗလငါးတန္ျပည့္စံုစြာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ပါ။ KG သင္႐ိုးမွာ နယ္ပယ္ ၆ခု ကိုအေျခခံထားၿပီး G 1 ပထမတန္းမွာ သင္ယူႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔နဲ႔ ေက်ာင္းကိုေပ်ာ္ရႊင္လိုလားစြာ တက္လိုစိတ္ရွိဖို႔ အဓိကထားပါတယ္။ ပထမတန္း G 1 သင္႐ိုးမွာ နယ္ပယ္ ၉ ခုနဲ႔ ဘာသာရပ္ ၁၀ ခုပါဝင္ပါတယ္။ အဲဒီသင္႐ိုးထဲကေန ကေလးေလးေတြရဲ႕ စူးစမ္းေလ့လာမႈကိုအေျခခံၿပီး၊ အသိပညာ တတ္ကၽြမ္းမႈစြမ္းရည္၊ အေတြးအေခၚနဲ႔ သေဘာထားေတြ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမယ့္ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ရခ်င္တာပါ။ အျပဳအမူေကာင္းေတြ အေလ့အက်င့္ေကာင္းေတြ က်င့္ဝတ္လိုက္နာမႈေတြ ရွိလာေအာင္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးတဲ့ သင္နည္းေတြနဲ႔သင္ရတာပါ။ 

ဒါေၾကာင့္ အုပ္စုလိုက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈေတြ၊ တက္ႂကြေပ်ာ္ရႊင္စြာ သင္ယူႏိုင္မႈေတြ၊ ျပန္လည္ တင္ျပႏိုင္မႈေတြကို သင္ခန္းစာ တတ္ကၽြမ္းမႈနဲ႔အတူ ေဖာ္ထုတ္ေပးရတာပါ။ သူတို႔ရဲ႕ တတ္ေျမာက္မႈကို စစ္ေဆးတဲ့အခါ ဒီသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းနဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီတဲ့ စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ရပါတယ္။ သင္ယူစဥ္ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္မႈကို စစ္ေဆး အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္းနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေပးျခင္း စတာေတြ လုပ္ေဆာင္ရမယ္လို႔ သင္႐ိုးပို႔ခ်ေရးအဖြဲ႔က လမ္းၫႊန္ မွာၾကားထားၿပီးသားပါ။ ဒါကို ေက်ာင္းအုပ္အခ်ိဳ႕က ပံုစံက်စာေမးပြဲေတြနဲ႔ ႏွစ္ဆံုးစာေမးပြဲေတြ လုပ္လာတာမ်ိဳးေတြ ရွိလာပါတယ္။ ကိုယ့္ကေလး စာေမးပြဲ ေျဖရမယ္ဆိုေတာ့ မိဘေတြ စိုးရိမ္တႀကီး ျဖစ္လာတာနဲ႔အမွ် ကေလးေတြကို ဖိအားေတြ ေပးပါေတာ့တယ္။ ဆိုလိုတာက မိဘေတြဟာ ကေလးကို စာေတြက်က္မွတ္ အလြတ္ေရး စတာေတြ လုပ္ေစပါေတာ့တယ္။ စာေမးပြဲရလဒ္က ရမွတ္ေတြနဲ႔အတူ အဆင့္ေတြ ေအာင္မွတ္ေတြအတြက္ အဓိကထားလာပါေတာ့တယ္။ 

ကၽြန္မတို႔ ဒီသင္႐ိုးရဲ႕ေမွ်ာ္မွန္းရလဒ္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္မွတ္တမ္းတင္တာထက္ အဆင့္ေကာင္းဖို႔ ေအာင္မွတ္ရဖို႔အတြက္ အဓိက ဦးတည္သြားတာကိုပါ။ ကၽြန္မတို႔က မိဘေတြကို စဥ္းစားေတြေခၚမႈ အားေကာင္းေစမယ့္ သင္ခန္းစာ ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြအတြက္ စာေတြႀကိဳ မသင္ဖို႔ က်ဴရွင္ေတြမထားဖို႔ မနည္းစည္း႐ံုးထားရတာ။ ႏွစ္ဆံုး စာေမးပြဲေတြေၾကာင့္ မိဘေတြက သင္႐ိုး၊ သင္ၾကားနည္းနဲ႔ သင္ၾကားသူဆရာ ဆရာမေတြအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ေလ်ာ့က်သြားၾကေရာ။ ကေလးအတြက္ စာရဖို႔ အဓိကထားၿပီး ႀကိဳသင္တာေတြ က်ဴရွင္မွာ သင္ေစတာေတြ ျဖစ္လာေရာ။ အဲ့ဒီအခါ အုပ္စုလိုက္ ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြ၊ အတန္းေရွ႕တင္ျပႏိုင္မႈေတြ၊ ကိုယ္တိုင္အေျဖရွာႏိုင္မႈေတြမွာ အားနည္းလာေရာ။ ဗလငါးတန္ မရႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလြဲေတြေၾကာင့္ ကေလးေတြဆီမွာ ရလဒ္ေကာင္းေတြ လြဲေခ်ာ္ရၿပီေလ။ စနစ္သစ္အေပၚ ယံုၾကည္မႈနည္း လာၾကၿပီး အေျပာင္းအလဲအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီစနစ္သစ္သင္႐ိုးကို သင္ေနရတဲ့အတန္း ေတြမွာ ပံုစံက်စာေမးပြဲေတြနဲ႔ စစ္ေဆးေနျခင္းဟာ အနာဂတ္သတ္ျဖတ္ပြဲေတြ လုပ္ေနတယ္လို႔ ဆိုခ်င္ပါ တယ္။ ကၽြန္မတို႔ကေလးေတြဟာ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ စနစ္သစ္နဲ႔အတူ သူရဲ႕အနာဂတ္ကို ရွင္သန္ေစခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ကို အစိုးရရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈေတြနဲ႔အတူ အဆင့္ဆင့္ ၫႊန္ၾကားသူေတြ၊ မိဘနဲ႔အတူ နားလည္စြာနဲ႔ စိတ္ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ႀကိဳးစားအေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်င္ပါတယ္။

ေနဇာေက်ာ္