News

24-Jun-2018

ဝန္ထမ္း YRTA
YRTA ဝန္ထမ္း ၄၀၀ ေက်ာ္အေျခခံလုပ္ခလစာ ရရွိ
ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၃

YRTA ဝန္ထမ္း ၄၀၀ ေက်ာ္ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ အစိုးရ၏ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာကို ယခုလကုန္ေပးရန္ ဇြန္လ ၂၂ ရက္က အသိေပးခဲ့ေၾကာင္း YRTA ဝန္ထမ္းဦးေမာင္ေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္လ ၉ ရက္ MJN ႐ံုးတြင္ အဆိုပါ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အစိုးရက တရားဝင္သတ္မွတ္ထားသည့္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ က်ပ္ ၄၈၀၀ မရရွိျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇြန္လ ၁၁ရက္က YRTA က တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ကာ ဇြန္လ ၂၂ ရက္တြင္ လစာတိုးျမႇင့္ေပးရန္ အသိေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဒီလကုန္မွာေပးမယ္။ ရာထူးအဆင့္အလိုက္ရမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေမလစာအတြက္ပါ ႏွစ္လစာေပါင္းေပးမယ္လို႔ ေျပာလိုက္ပါၿပီ”ဟု ဦးေမာင္ေဇာ္က ဆိုသည္။

အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ ရရွိျခင္းမရွိသည့္ ဝန္ထမ္း ၄၁၈ ဦးကို ရာထူးအဆင့္ ၁၃ ဆင့္ခြဲ၍ လစာတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ သိရသည္။

မ.ထ.သ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွ YRTA အျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး အဆိုပါဝန္ထမ္းမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္ခြဲနီးပါး ယခင္ပမာဏလစာျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ ေမလ ၃၁ ရက္က YRTA ႐ံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနကို အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာအတိုင္း သတ္မွတ္ေပးရန္ တိုင္ၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခလစာ က်ပ္ ၄၈၀၀ ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႔ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ ဆက္သြယ္၍မရေပ။

J-06FOLLOW US