News

22-Jul-2018

နည္းပညာ SME
SME လုပ္ငန္းမ်ားကို တန္ဖိုးျမႇင့္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာနည္းပညာ ျဖန္႔ေဝမည္
ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၂၁

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME) လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဝါးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးအသင္း (စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး)၊ သုေတသနႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ဦးစီးဌာနတို႔ပူးေပါင္း၍ ဝါးႏွင့္ အျခားေဒသထြက္ကုန္မ်ားကို တန္ဖိုးျမႇင့္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈနည္းပညာမ်ား ျဖန္႔ေဝေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိကို ဝါးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးအသင္း (စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး) အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူ ၄၀ ဦးကို လက္ေတြ႔သင္တန္း၊ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ စာေတြ႔သင္တန္းတို႔ကို မံု႐ြာၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႔သင္တန္းဆင္းမ်ားကို သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားလည္း ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဦးစီးဌာနထံမွသိရသည္။

နည္းပညာျဖန္႔ေဝျခင္းတြင္ ဝါးမွ ဝါးပါေကး၊ ဝါးခ်ပ္ျပားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အုန္းခြံမွ ကြန္ပို႔ဆစ္ခ်ပ္ျပားျပဳလုပ္ျခင္း၊ အပူစြမ္းအင္ျမႇင့္ ထင္းမီးဖိုတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဝါးမီးေသြးႏွင့္ အုန္းခြံမီးေသြးျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဝါးရွာလကာရည္သံုး ဆပ္ျပာျပဳလုပ္ျခင္း၊ အပင္ထြက္ပစၥည္းမ်ားကို အေျခခံသည့္ သဘာဝ ျခင္ကာကြယ္ေဆးျပဳလုပ္ျခင္း၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမွ တန္ဖိုးျမႇင့္စားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ သရက္သီးမွ သရက္သီး ကန္ဒီ၊ သရက္သီးေဖ်ာ္ရည္၊ သရက္ပ်ဥ္စသည့္ တန္ဖိုးျမႇင့္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းတို႔ကို သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါနည္းပညာမ်ားကို သုေတသနႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈဦးစီးဌာနမွ ေဒါက္တာသန္းသန္းေအး၊ ေဒါက္တာစုဝင္းေအး၊ ေဒါက္တာေကသြယ္ခိုင္တို႔က သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး စာေတြ႔သင္တန္း တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနႏွင့္ ဝါးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး အသင္းမွ ဦးသန္႔ဇင္ ဝ၉-၄၄၂၁၃၀၃၆၅၊ ဦးမ်ိဳးေဇာ္ဦး ဝ၉- ၂၅၉၁၂၀၉၇ တို႔ထံ ဆက္သြယ္စာရင္းေပးႏိုင္ေၾကာင္း စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

J-11FOLLOW US