News

POST TAGGED AS

ႏုိင္ငံေရး

လက္ရွိမွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္း ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့ပါးေရး၊ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ အင္တိုက္ အားတိုက္ အသိတရားရွိရွိ ပါဝင္လာေရးကို ေရွ႕ကေန ဦးေဆာင္လမ္းျပလုပ္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ေနၾကဆဲပဲဆိုတာ အားနာနာနဲ႔ ေျပာရမွာပါပဲ။
ပီကင္းအေနႏွင့္ သူ၏ ေပၚလစီျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိမႈက ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္မ်ားကို ႀကိဳတင္တြက္ဆထားႏုိင္လွ်င္ ထားႏုိင္သေလာက္ သူ အမွန္တကယ္ တတ္ႏုိင္သမွ်မွာ ေနျပည္ေတာ္၏ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲလာသည့္ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အမီလိုက္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသာ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။
တ႐ုတ္အရာရွိမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ယခင္ကေျပာၾကားဖူးသလို ျမန္မာျပည္သူမ်ား ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရးမွာ ၎တို႔၏ အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိေရးထက္ ပုိမိုအေရးႀကီးပါသည္ဟု ဆုိေနေစကာမူ ျမန္မာျပည္ရွိ ဧရာမ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီးမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ တ႐ုတ္ကုိယ္က်ဳိးစီးပြား၏ ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဆုိသည့္အခ်က္မွာ ထင္ရွားလ်က္ရွိပါသည္။
ျမန္မာ၏ ဟန္ခ်က္ထိန္းလုပ္ေဆာင္မႈသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကတည္းက အေနာက္တုိင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ဆုိးဝါးလာခ်ိန္မွ​လက္ရွိ အခ်ိန္တိုင္ေအာင္ တည္ဆဲျဖစ္ေနသည့္ တ႐ုတ္ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအသိုင္းအဝုိင္းၾကားက ထြက္လာေသာ ဘံုသေဘာရလဒ္ ျဖစ္ပံုရေပသည္။
အေနာက္အုပ္စုက တ႐ုတ္ျပည္ကို ဝုိင္းပတ္ပိတ္ဆုိ႔သည့္ကာလကလည္း တ႐ုတ္ျပည္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးကြက္လပ္တစ္ခု ဖန္တီးေပးကာ တိန္႔ေခတ္ တ႐ုတ္ျပည္၏ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကာလမတိုင္ခင္ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပကမၻာ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ျမန္မာက လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရေလသည္။
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ဦးေဆာင္၍ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး အ​ေျခအ​ေန ေဆြးေႏြးပြဲကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုးတြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္နယ္ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၅၀ ဦးေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေဆြးေႏြး အေျဖရွာရန္ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုပါတီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ စာေရးသား တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးမွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အေၾကာင္းျပန္ျခင္း မရွိေၾကာင္း အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထံမွ သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရမ်ားအနက္ လူငယ္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး အခန္းက႑တြင္ လူငယ္မ်ား ပါဝင္မႈ အားနည္းေနေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္တြင္ ဩဂုတ္လ ၁၂ ရက္က က်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံတကာ လူငယ္မ်ားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ မြန္လူငယ္ကြန္ရက္ အတြင္းေရးမွဴး မခိုင္ခိုင္လဲ့ျမင့္က ေျပာဆိုသည္။
မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂ ပါတီျဖစ္သည့္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ MNP ႏွင့္ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ AMDP တို႔ ေပါင္းစည္းေရး အတြက္ ပါတီအခ်င္းခ်င္းအၾကား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေရြးခ်ယ္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီမ်ားထံမွ သိရသည္။