News

POST TAGGED AS

ႏုိင္ငံေရး

တိမ္းညြတ္မႈအသစ္၏အနက္ကို တူးဆြၾကည့္ၾကရာ ယခုလို ေတြ႕လိုက္ရသည္။ မဲဆႏၵရွင္တို႔က အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ထည့္မတြက္ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ အမတ္ေလာင္း၊ သမၼတေလာင္းမ်ားသည္ အက်င့္ပ်က္ရာ၌ အတူတူႏွင့္ အႏူႏူျဖစ္သည္ဟု ယူဆလိုက္ျခင္း ျဖစ္ႏို္င္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ မဲဆႏၵရွင္တို္႔ကိုယ္တို္င္ မဲေရာင္းေနေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
ေဟာင္ေကာင္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးလက္ေအာက္မွ ခြဲထြက္ေရးကို လိုလားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (ေဟာင္ေကာင္လြတ္လပ္ေရး လိုလားသည့္ပါတီ) ကို ေဟာင္ေကာင္အစိုးရက ပိတ္ပင္လိုက္ရာ ယင္းျဖစ္ရပ္သည္ ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုပထမဆံုး ပိတ္ပင္ခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း DW သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။
“တိုက္ပြဲျဖစ္ေလေလ ပိုက္ဆံ အဆင္ေျပေလေလဆိုတဲ့ လူေတြ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္တယ္၊ သို႔ေသာ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ေလေလ တည္ၿငိမ္မႈ မရွိေလေလ ပိုဆင္းရဲသြားေလေလပါပဲ”
“ကိုယ့္အတြက္ ကိုယ္လုပ္မွ ပုဂၢလိက အက်ဳိးစီးပြားလို႔ ထင္ေနၾကတာ တကယ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္အတြက္ လုပ္လုပ္၊ ကိုယ့္ဆရာသမားေတြအတြက္ လုပ္လုပ္၊ ကိုယ့္တပည့္သားသမီးေတြအတြက္ လုပ္လုပ္၊ ကိုယ့္အဖြဲ႕အတြက္ လုပ္လုပ္ ပုဂၢလိက အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လုပ္ေနတာဆိုရင္ အဂတိလိုက္စားတာပါပဲ”
ရန္ကုန္တုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ ကုိယ္ေရးအရာရွိ လာဘ္စားသည္ဟုဆႏၵျပမႈျဖင့္ေထာင္က်ေနသူ မုိက္ကယ္ေက်ာ္ျမင့္၏ဇနီးျဖစ္သူ မေအးေအးသင္းက ႏုိင္ငံေရးပါတီေထာင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ပါဝင္လာမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု တည္ေထာင္ခြင့္ကို ယခုရက္ပိုင္းအတြင္းက ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထံ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါေကာ္မရွင္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာ ၾကားသည္။
အမွန္တကယ္ေတာ့ ျပည္သူတို႔၏ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေရးအတြက္ အစိုးရတစ္ခုတည္းက တာဝန္ယူရမည္ မဟုတ္ပါ။ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရကလည္း လိုအပ္သည္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရပါမည္။
စီးပြားေရးကို ႀကီးႀကီးမားမား ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၏ အေမြအႏွစ္ျဖစ္ရျခင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ SOE မ်ားသည္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားမေနပါ။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အနည္းဆံုး၊ စီမံခန္႔ခြဲပံုအညံ့ဆံုးဟု ဆိုႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ SOE မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္အစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ျပန္ရသည္။
... ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း အဂတိတရား ဘယ္ေလာက္ကင္းပါတယ္ဆိုဆို ႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ဘူး၊ ျပည္သူေတြကို ဝမ္းဝခါးလွေအာင္ မေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ဘူး၊ အလုပ္အကိုင္ မဖန္တီးေပးႏိုင္ဘူး၊ ပညာေရးစနစ္ မတည္ၿငိမ္သလို နည္းစနစ္ မမွန္ဘူး၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြ လစာနည္းပါးေနမယ္၊ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာ ခြဲေဝသံုးစြဲမႈေတြမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ သူ႔ကိုေထာက္ခံမယ့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အေတာ္နည္းပါးသြားတာ ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ တ႐ုတ္နဲ႔ စင္ကာပူ အစိုးရတို႔ရဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြကိုၾကည့္ရင္ ျမင္ၾကရႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာယူၿပီး ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။
မြန္လူမ်ိဳးမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ (AMDP) ႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ (MNP) တို႔သည္ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ေသာ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။