News

POST TAGGED AS

ၾသစေၾတးလ်

အသက္ကိုးႏွစ္အ႐ြယ္ ဩစေၾတးလ် ေက်ာင္းသူဟတ္ပါနီလ္ဆင္က ဩစေၾတးလ် ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းသည္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈရွိသည္ဟုဆိုကာ ဆႏၵျပသည့္အေနႏွင့္ မတ္တတ္ရပ္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့မႈေၾကာင့္ အျငင္းပြားစရာကိစၥ ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဩစေၾတးလ်ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မယ္လ္ကြန္တန္ဘူးလ္ကို ပါတီတြင္း ၿပိဳင္ဘက္မ်ားက ပါတီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မွ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာကပါ ဆင္းေပးခဲ့ရၿပီး ပါတီတြင္း မဲေပးဆံုးျဖတ္မႈတြင္ အႏိုင္ရကာ ပါတီေခါင္းေဆာင္သစ္ျဖစ္လာသူ စေကာ့ေမာရစ္ဆင္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း BBC သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။
ဩစေၾတးလ်လႊတ္ေတာ္တြင္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈကိစၥ ဂယက္ထေနခ်ိန္တြင္ မီရင္းန္ဖာ႐ူကီသည္ ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီးအမတ္ မြတ္ဆလင္အျဖစ္ ဆီနိတ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ပါဝင္လာခဲ့သည္ဟု BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ PanAust ျမန္မာကုမၸဏီက ျပည္တြင္း၌ ေ႐ႊႏွင့္ေၾကးနီ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစိုးရထံမွ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္အသစ္ ရရွိလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။
ဩစေၾတးလ်မွာ မတ္ေစာက္တဲ့ ေခ်ာက္ထဲျပဳတ္က်ၿပီး ေတာႀကီးမ်က္မည္းထဲ ၆ ရက္ၾကာ အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားသူ ကိုရီးယားသူတစ္ဦးကို ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားက ျပန္လည္ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အသက္ေဘးက ကင္းေဝးခဲ့ပါတယ္။
ဩစႀတီးယား လက္ယာယိမ္းၫႊန္႔ေပါင္းအစိုးရသည္ ဂ်ာမန္စကား မေျပာေသာဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ျဖတ္ေတာက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ခ်ျပလိုက္ရာဥေရာပသမဂၢထံမွ ဥပေဒပိုင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားထြက္ေပၚလာႏိုင္ေျခရွိသည္ဟု DW သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးက မဲဆြယ္စဥ္ ေျပာၾကားသြားသည့္ စကားတစ္ခြန္းမွာ သူတို႔ပါတီသာ အာဏာရခဲ့လွ်င္ မူလတန္းကစတင္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာကုတ္ (Code) ေရးသားႏိုင္ေအာင္ ပညာေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးမည္ဟု ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြလည္း ကမၻာ့ပညာေရးစနစ္ကို ေကာင္းစြာ ႐ႈျမင္သံုးသပ္တတ္သူမ်ားျဖစ္လာၿပီဟု ဆိုရမည္။
ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈသည္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ထုတ္လႊတ္မႈ၏ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ယခင္မွန္းဆထားသည္ထက္ သံုးဆပိုမ်ားသည္ဟု အစီရင္ခံစာအသစ္ ထြက္ေပၚလာေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဩစေၾတးလ်တြင္ ျမင္းစီးေကာင္းဘြိဳင္မ်ားႏွင့္ လယ္သမားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕တြင္ စုေဝးခ်ီတက္ကာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ လယ္ယာေျမမ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစေသာ ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ကို အစားထိုးေရးကို ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္ဟု DW သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဆစ္ဒနီတြင္ သံုးရက္ၾကာ စည္းေဝးခဲ့ၾကေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လံုၿခံဳေရးမွသည္ ကုန္သြယ္ေရးအထိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ၾကသည္ဟု DW သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။