News

POST TAGGED AS

ၾကက္ဆူစုိက္ခင္း

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကနီၿမိဳ႕နယ္၊ ေပါက္အင္းေတာင္ေဒသတြင္ ၾကက္ဆူစိုက္ပ်ိဳးရန္ေျမကို ႏွစ္ ၃၀ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ တင္ဝင္းထြန္းကုမၸဏီတို႔ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားရာ စာခ်ဳပ္စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ ေခတ္စနစ္ျဖင့္ မေလ်ာ္ညီေတာ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယင္းစာခ်ဳပ္ကိုဖ်က္သိမ္းရန္ အဆိုကို စစ္ကိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္သူမရွိ၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ သိရသည္။