News

POST TAGGED AS

ေျမယာ

မေကြး-နတ္ေမာက္-ေပ်ာ္ဘြယ္-ေနျပည္ေတာ္ မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္စဥ္က လယ္ယာေျမပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးခဲ့သည့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔က ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ နစ္နာဆံုး႐ံႈးသည့္ေတာင္သူမ်ားမရရွိဘဲ က်န္ရွိေနေၾကာင္း ေျမယာနစ္နာေၾကးမရေသးသည့္ ေတာင္သူ ဦးတင္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။
ဧရာဝတီတိုင္း ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္ နႏြင္းဂရက္ေက်း႐ြာရွိ အျငင္းပြားေျမယာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႔အဆင့္ဆင့္မွ တရားဝင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မေပးထားေၾကာင္း ဧရာဝတီတိုင္း လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမ သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
ဖက္ဒရယ္ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ရပိုင္ခြင့္ကို အာမခံႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ျပဳလုပ္သည့္ လူထုေျမယာေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ရလဒ္ ၁၂ ခ်က္ကို သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Ethnic Concern အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမွ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ကိုဆလိုင္းဂ်င္မီက ေျပာၾကားသည္။
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ေညာင္တုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနတို႔က သိမ္းဆည္းခဲ့ေသာ ေျမယာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးႏႈန္းထားကို ခ်မွတ္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္သို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
19-Aug-2018 tagged as ျပည္ ေျမယာ
ျပည္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ​ေက်း႐ြာသံုး႐ြာရွိ ေတာင္သူမ်ားထံမွ ေဂါက္ကြင္းအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ကတိေပး​​ေျပာဆိုထားရာ လက္​ရွိအဆိုပါေျမမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ေနေၾကာင္း ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးသက္ဝင္းလိႈင္က​ေျပာ ၾကားသည္​။
စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၊ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ (ေကာ္ ၃ ေကာ္) တို႔၏ အဂတိမကင္းသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ထိန္းညႇိေပးမည့္ အစီအမံတစ္ခုကို အလ်င္အျမန္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးပါရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းသည့္အဆိုကို ယေန႔က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ စတင္ေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္သည္။
30-Jul-2018 tagged as မေကြး ေျမယာ
မေကြးတိုင္းအတြင္းရွိ သိမ္းဆည္းခံထားရသည့္ ေျမမ်ားအနက္မွ တပ္သိမ္းေျမမ်ားမွလြဲ၍ အျခားသိမ္းဆည္းခံေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ၿပီးျပတ္ေအာင္ေျဖရွင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းလယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေျမယာျပႆနာ ၇၁၀ ခုအနက္ ၄၆၀ ေက်ာ္ကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းသိန္းက ေျပာ ကားသည္။
ျငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ ျဖင့္အမႈ ဖြင့္ခံရသည့္ ေဒၚစုစုေႏြး အပါအဝင္ သံုးဦးက ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွဴးကို အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ ေကာ့မွဴးတရား႐ံုးထံ တိုင္ၾကားရာတြင္ လက္မခံသည့္အတြက္ ခ႐ိုင္တရား႐ံုးသို႔ ဆက္လက္ တိုင္ၾကားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢဥကၠ႒ ေဒၚစုစုေႏြးက ေျပာၾကားသည္။
မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္ၾကားစာ ေကာ္မတီသို႔ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ဇြန္လအထိ တိုင္ၾကားမႈမ်ားအနက္ ေျမယာျပႆနာတိုင္ၾကားမႈ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူက ေျပာသည္။