News

POST TAGGED AS

အေမရိကန္

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကန္တက္ကီျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္း ေမြးျမဴေရး ၿခံတစ္ခုမွာ မ်က္ႏွာ ႏွစ္ခုပါတဲ့ ႏြားကေလး ေမြးတာမို႔ ဧည့္သည္ေတြ သြားေရာက္ လည္ပတ္မႈ မ်ားျပား ေနပါတယ္။
မွတ္သားေလာက္သည့္ အခ်က္မွာ အေရးယူမႈ ျပန္လည္ဖယ္ရွားျခင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ညစ္ညမ္းလွေသာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ငန္းအေပၚ ပိတ္ဆို႔ထားမႈ ျပန္လည္ဖယ္ရွားျခင္း ပါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္စိမ္းကုန္သြယ္မႈသည္ ေဒၚလာဘီလီယံခ်ီတန္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အေမွာင္ရိပ္ထဲရွိ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားတြင္ တရားမဝင္ဂိုဏ္းမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ စစ္အရာရွိမ်ား ပါဝင္သည္။
အေမရိကန္ စီးပြားေရး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုမိုဝင္ေရာက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ အေျခခံမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္း၊ တံတား၊ ေရ၊ မီး အေျခခံအေဆာက္အဦ မျပည့္စုံမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ေရးဆြဲျခင္း မၿပီးျပတ္မႈ၊ အလုပ္သမား ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚမႈ အစရွိသည္တို႔က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္ဟုလည္း ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အေမရိကန္ ခရီးစဥ္မ်ိဳး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္မရႏုိင္ပါ။ ဤခရီးစဥ္မွ စတင္လိုက္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား အမွန္တကယ္ရရွိေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပည္တြင္းယႏၲရားက မလိုက္ပါဘဲ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
"ဒါက ဖယ္ရွားေပးတာထက္ ဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္ေပးတာက ပိုၿပီး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိေစပါတယ္။ ဖယ္ရွားေပးတာကေတာ့ အရင္ကလည္း ဒီလို လုပ္ေနတာပဲေလ။ ဒီလိုပယ္ဖ်က္ေပးမွ အေမရိကန္ ဘဏ္ေတြဝင္လာၿပီး FDI (ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ) လည္း အလုံးအရင္းနဲ႔ ဝင္လာႏိုင္မယ္။ ကုန္သြယ္မႈပိုင္းမွာလည္း အေမရိကန္တင္ မဟုတ္ဘဲ ဥေရာပႏိုင္ငံေတြနဲ႔ပါ ေကာင္းမြန္လာေစမယ္။ အခုက အေမရိကန္ဘဏ္ေတြနဲ႔ ဥေရာပဘက္က ဘဏ္ေတြ မရွိတာေၾကာင့္ အဲဒီဘက္က ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈက မရွိဘူး ျဖစ္ေနတယ္"
ေျမာက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားကိုပင္ ၿဖိဳဖ်က္ႏုိင္သည့္ ႏူးကလီးယားဒံုးက်ည္မ်ား၊ ဗံုးမ်ား သယ္ဆယ္ႏုိင္သည္ B-1 ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ဗံုးၾကဲေလယာဥ္ႏွစ္စင္းကုိ အေမရိကန္က ေတာင္ကုိရီးယားႏိုင္ငံ၌ ယေန႔(စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္)တြင္ ပ်ံသန္းကာ စစ္အင္အားျပခဲ့သည္
12-Sep-2016 tagged as အေမရိကန္
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ဖဲယားေမာင့္ ပန္းၿခံထဲမွာ လမ္းေလွ်ာက္ေနတုန္း လီဆာေလာ့ဘရီဆိုတဲ့ အမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေပၚကို ငါးခူ ျပဳတ္က်
11-Sep-2016 tagged as အေမရိကန္
စက္တင္ဘာ၊ ၁၁ ရက္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္ခံရမႈ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ဟာ လူအမ်ား စိတ္ေအး၊ လက္ေအး အနားယူတဲ့ အားလပ္ရက္ တစ္ရက္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲရတဲ့ အထိမ္းအမွတ္ေန႔ တစ္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။
အေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ ခ်မွတ္ရန္ အခ်ိန္ယူရသကဲ့သို႔ ျဖဳတ္သိမ္းရန္လည္း အခ်ိန္ယူရသည့္အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရွိေနစဥ္၊ အိုဘားမား ရွိေနစဥ္တြင္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား မရုပ္သိမ္းႏုိင္လ်င္ ေနာင္တြင္ျဖဳတ္ရန္ ပိုခက္မည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလည္း ခံၿမဲတိုင္း ခံေနရေပဦးမည္။
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု မင္နီဆိုတာ ျပည္နယ္က တိရစၧာန္႐ုံ တစ္႐ုံမွာေနတဲ့ ေမ်ာက္ႀကီးဟာ အသက္အႀကီးဆုံး ႏွင္းေမ်ာက္ႀကီး အျဖစ္ မွတ္တမ္း ဝင္ပါတယ္။