News

POST TAGGED AS

အင္းေလး

အာဆီယံအေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ အင္းေလးကန္ကို ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အေရးပါသည့္ ေရဝပ္ေဒသ (Ramsar Site) အျဖစ္ ရမ္ဆာကြန္ဗင္းရွင္းက သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာညီညီေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။
အင္းေလးကန္အတြင္း တီလားဗီးယားငါးမ်ား မ်ိဳးပြားမႈႏႈန္းျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္ အာဖရိက ငါးခူမ်ားဝင္ေရာက္လာၿပီး ငါးမ်ားကို စားေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသရင္း ငါးမ်ိဳးစိတ္မ်ားမွာ က်က္စားရာေနရာမ်ား ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားေၾကာင္း အင္းေလးကန္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာ ေတာအုပ္ေဒၚအယ္လ္ေကစီယြန္က ေျပာၾကားသည္။
ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသြား အမ်ားအျပား လာေရာက္လည္ပတ္ေလ့ရွိသည့္ အင္းေလးကန္တြင္ Myanmar Naing Goup ကုမၸဏီက ဟိုတယ္တည္ေဆာက္ရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ေဒသခံမ်ားထံမွ ကန္႔ကြက္လက္မွတ္ ေကာက္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Save The Inle Lake အဖြဲ႔မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္လတ္က ေျပာၾကားသည္။
19-Jul-2018 tagged as အင္းေလး SME
ဥယ်ာဥ္ၿခံစိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အလားအလာအရွိဆံုးေဒသျဖစ္သည့္ အင္းေလးကန္ေဒသ အနီးတစ္ဝိုက္တြင္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား (SME)လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ဆြစ္ဇာလန္အစိုးရက ဆြစ္ဖရန္႔ေငြ ၄ ဒသမ ၈ သန္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၇ သန္းေက်ာ္) ေထာက္ပံ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
အင္းေလးဇုန္ဝင္ေၾကး ေကာက္ခံမႈကို ေမလ ၁ ရက္မွစ၍ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းအဖြဲ႔က တာဝန္ယူေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အင္းေလးဇုန္ဝင္ေၾကး ေကာက္ခံေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးမင္းေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။
အင္းေလး-ဖယ္ခံု ခရီးစဥ္ေရ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ပိတ္ဆို႔လ်က္ရွိေသာ ေဗဒါမ်ားႏွင့္ကၽြန္းေမ်ာမ်ားကို အင္းေလးေဒသရွိ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ယေန႔ (ဧၿပီလ ၂၂ ရက္) ရွင္းလင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဧည့္လမ္းၫႊန္အသင္း ဥကၠ႒ ဦးညီညီေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။
တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေကာက္ခံေနသည့္ အင္းေလးကန္ ဇုန္ဝင္ေၾကးေကာက္ခံမႈကို ေဒသခံမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္သည့္ အဖြဲ႔ျဖင့္ ဧၿပီလကုန္မွ စတင္ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးမင္းေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ Manda Myanmar တို႔က ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ အင္းေလးေဒသရွိ ကၽြန္းေမ်ာခရမ္းခ်ဥ္ (GAP) စံျပစိုက္ ေတာင္သူမ်ားကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္ေန႔က က်ပ္သိန္း ၉၀ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
ရန္ကုန္၊ ပုဂံႏွင့္အင္းေလးေဒသကို အာဆီယံေဒသအတြင္းရွိ ခရီးသြားက႑မ်ားအေၾကာင္း အႀကံျပဳေရးသားသည့္ ခရီးသြားဘေလာ့ဂ္ဂါမ်ားျဖင့္ ေဈးကြက္ျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာခရီးသြား ဘေလာ့ဂ္ဂါကလပ္ထံမွ သိရသည္။
ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အဓိက သြားေရာက္ေလ့လာေလ့ရွိေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ရွိ အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုရားအနီး ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြား စက္ေလွႏွင့္ေဒသခံစက္ေလွတို႔ တိုက္မိခဲ့ေၾကာင္း save the inle lake အဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။