News

POST TAGGED AS

သူငယ္တန္း

ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီတင္းပတ္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဇြန္လဆန္းေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အထိ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံသည့္ သူငယ္တန္းေက်ာင္းသား ၈၇,၀၀၀ ေက်ာ္သာရွိရာ ယခင္ႏွစ္ေအာက္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ံုးထံမွ သိရွိရသည္။