News

POST TAGGED AS

ဝန္ထမ္း

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား သင့္ေလ်ာ္သည့္ လစာရရွိေရး အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားေပးမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆို
ေနျပည္ေတာ္၊ ဇူလိုင္ ၁၀

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ခလစာအျပင္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေထြေထြခံစားခြင့္မ်ား ရရွိေစရန္ အစိုးရအေနႏွင့္ အစြမ္းကုန္ ႀကဳိးစားေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ကြၽန္မတို႔ ဝန္ထမ္းေတြ သင့္ေလ်ာ္မွ်တတဲ့ လုပ္ခလစာ ရရွိေရး၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေထြေထြခံစားခြင့္ေတြ ရရွိခံစားႏိုင္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကဳိးစားေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC2 တြင္ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားမွ က်င့္သုံးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေလ့လာျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္တြင္ စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ေရး လႈံ႔ေဆာ္ျမႇင့္တင္ျခင္း အသိေပးပညာမွ်ေဝမႈ ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္၍ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

“ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္း အမ်ားစုရဲ႕ လုပ္ခလစာ ႏႈန္းထားဟာ အျခားနယ္ပယ္ေတြက ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ နိမ့္က်ေနေသးတယ္ ဆိုတာကို ကြၽန္မတို႔ သိပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္း လင္းပဲ ေျပာျပလိုပါတယ္။ ဒီျပႆနာကို  ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းေပးႏိုင္မယ့္နည္း မရွိေသးပါဘူး။ လုပ္ခလစာ တိုးျမႇင့္ေပးတဲ့အခါမွာ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားသုံးသပ္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တိုးျမႇင့္ေပးရမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း အေျခအေနနဲ႔ အညီလည္း ေဆာင္႐ြက္ရပါတယ္” ဟု ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

လစာတိုးျမႇင့္ေရးသည္ ဝန္ထမ္းမ်ား ေမွ်ာ္လင့္သကဲ့သို႔  ခ်က္ခ်င္းမျဖစ္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း အစိုးရအေနႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ အလုပ္ခြင္ ဖန္တီးျခင္း၊ မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ေနမႈထိုင္မႈ အေျခအေနမ်ား ပိုေကာင္းမြန္လာျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေျမာက္ရန္ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ စတင္လုပ္ေနသည့္ လုပ္ရပ္တစ္ခု အေနႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေနၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာရွိရွိျဖင့္ ႏွစ္ရွည္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ အၿငိမ္းစားယူမည့္ ဝန္ထမ္းအားလုံး အတြက္ လုံလုံၿခံဳၿခံဳ၊ သိကၡာရွိရွိ ေနထိုင္သြားႏိုင္ရန္ အိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အေျခခံေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ ထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ တျဖည္းျဖည္း အသြင္ကူးေျပာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ပိုမိုၿပီး အေရးႀကီးလာမည္ ျဖစ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား အဆက္ျပတ္မသြားေရး၊ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုလုံး၏ မွတ္တမ္းမ်ား မေမ့ေပ်ာက္သြားေရး၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ယႏၲရားကို ဟန္ခ်က္ညီညီ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ လည္ပတ္ေစရန္ ကိစၥအရပ္ရပ္ကို ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားကသာ ထိန္းသိမ္းထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ထူးကဲေသာ နည္းပညာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားထဲ  ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲတဲ့ မူဝါဒခ်မွတ္မႈႏွင့္ အေလွ်ာ့အတင္း လုပ္ရမည့္ ကိစၥမ်ားလည္း ပါရွိေနေၾကာင္း၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေျဖရွင္းယူရေသာ  ျပႆနာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံက လာမည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေျဖရွင္းယူရမည့္ အေနအထား ရွိေနေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“အျခားႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ၊ မွားယြင္းမႈေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး တစ္ဖက္မွာလည္း နည္းပညာသစ္ေတြ၊ တီထြင္ႀကံဆမႈေတြနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြကို ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား ရွာေဖြ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။

ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ႏွင့္ စြမ္းရည္အလားအလာ ရွိမႈကို သုံးသပ္ၿပီး ဘက္လိုက္မ်က္ႏွာသာေပးျခင္းႏွင့္  နီးစပ္သူကို ခ်ီးေျမႇာက္သည့္ အထင္အျမင္ စိုးစဥ္းမွ်ပင္ မရွိေစရန္  အစြမ္းကုန္ ႀကဳိးစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ထမ္းမ်ား အေနႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မလုပ္ရန္ သတိထားရမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ ေနာက္ခံအသိုင္းအဝိုင္းမွျဖစ္ေစ အေကာင္းဆုံးႏွင့္ အေတာ္ဆုံး ဝန္ထမ္းေလာကအတြင္း ဝင္ေရာက္ၿပီး အေနၿမဲေစမယ့္ ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ေရး စနစ္ကိုသာ  က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။FOLLOW US