News

POST TAGGED AS

လမ္းေလွ်ာက္ခရီးစဥ္

ေ႐ႊတိဂံုေစတီေတာ္အပါအဝင္ ေရွးေဟာင္းေစတီေလးဆူကို ဆက္သြယ္ထားသည့္ အေမြအႏွစ္ လမ္းေလွ်ာက္ခရီးစဥ္ကို ရန္ကုန္တိုင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီး ေနာ္ပန္းသၪၨာမ်ိဳး ဦးေဆာင္၍ လူ ၂၅၀ ေက်ာ္ျဖင့္ စမ္းသပ္လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကသည္။