News

POST TAGGED AS

ဘတ္ဂ်က္

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ အမွန္တကယ္လိုအပ္သည့္ေဒသမ်ား မပါဝင္ဘဲ ေနရာတစ္ခုတည္းမွာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ထပ္မံ၍ တည္ေဆာက္ေနေၾကာင္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အပါအဝင္ ႏိုင္ငံပိုင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ၾကန္႔ၾကာအားနည္းေနေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ယေန႔( ဩဂုတ္ ၉ ) ရက္က က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပလိုက္သည္။
ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ၾကားကာလ၌ လွ်ပ္စစ္မီး၊ လမ္းႏွင့္ ေရရရွိေရးအပါအဝင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း အားလံုးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ က်ပ္ ၂၀၂ဘီလီယံ ရရွိၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ မပါဝင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။
... ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း အဂတိတရား ဘယ္ေလာက္ကင္းပါတယ္ဆိုဆို ႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ဘူး၊ ျပည္သူေတြကို ဝမ္းဝခါးလွေအာင္ မေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ဘူး၊ အလုပ္အကိုင္ မဖန္တီးေပးႏိုင္ဘူး၊ ပညာေရးစနစ္ မတည္ၿငိမ္သလို နည္းစနစ္ မမွန္ဘူး၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြ လစာနည္းပါးေနမယ္၊ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာ ခြဲေဝသံုးစြဲမႈေတြမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ သူ႔ကိုေထာက္ခံမယ့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အေတာ္နည္းပါးသြားတာ ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ တ႐ုတ္နဲ႔ စင္ကာပူ အစိုးရတို႔ရဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြကိုၾကည့္ရင္ ျမင္ၾကရႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာယူၿပီး ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။
ဝန္ထမ္းမ်ားကို လစာတိုးေပးခဲ့ရာတြင္ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြ ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ က်ပ္ဘီလီယံ တစ္ရာခန္႔ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပခဲ့ရာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ျခင္း၊ ေခတၱဆိုင္းငံ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
မံု႐ြာၿမိဳ႕တြင္း ေရေျမာင္းျပဳျပင္ျခင္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ရရွိေသာ တိုင္းေဒသႀကီး ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း တစ္ၿမိဳ႕လံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္မလံုေလာက္၍ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ရရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မ်ိဳးဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ ေျခာက္လတာ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္ ေတာင္းခံမႈကို ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္မွ က်ပ္ဘီလီယံ တစ္ရာေက်ာ္ႏွင့္ သာမန္အသံုးစရိတ္မွ ဘီလီယံ ၃၀ ခန္႔ကို ျဖတ္ေတာက္၍ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္သည္။
တစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ထံ Tablet ျဖင့္ က်န္းမာေရးအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေဝကုသရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးက႑ကို ေျပာင္းျပန္လွန္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားလိုက္သည္။
ဘ႑ာႏွစ္သစ္အတြက္ ရသံုးမွန္ေျခစာရင္း (ဘတ္ဂ်က္) သစ္ကို အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္မျပဳႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေမရိက ဗဟိုအစိုးရယႏၲရား ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ၿပီး အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ားအျပား ရပ္ဆိုင္းထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း BBC သတင္းက ေဖာ္ျပသည္။
13-Dec-2016 tagged as ဘတ္ဂ်က္
ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ဗဟို အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သုံးစြဲမည့္ ၂ဝ၁၆ -၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၏ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းပါ ေတာင္းခံေငြက်ပ္ ဘီလီယံ ၁၃၅၄ ေက်ာ္မွ ဘီလီယံ ၇ဝ ေက်ာ္ကို ေလွ်ာ့ခ် ျဖတ္ေတာက္၍ ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္သည္။