News

POST TAGGED AS

ဗီယက္နမ္

ေလွကားတစ္ထစ္ ပညာေရး


ေဟာင္သီေဟာင္သည္ ေက်ာင္းထြက္သြားရသည္။ သူ ေနာက္ဆံုးတက္ခဲ့ရသည့္ အတန္းက ၈ တန္းျဖစ္သည္။ သူ႔အသက္ ၁၄ ႏွစ္သမီးအ႐ြယ္က ထြက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း တက္ခဲ့သည့္ ကာလေတြကို သူမေမ့။ ယေန႔တိုင္ ေက်ာင္းႏွင့္ေဝးခဲ့ရသည္ကို သူေနာင္တရေနသည္။ သူေက်ာင္းႏွင့္ ေဝးကြာခဲ့ရသည္မွာ ၁၄ ႏွစ္ရွိခဲ့ၿပီ။

ေသာင္သည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၊ နင္းဘင္ေက်း႐ြာေလးတြင္ ေနခဲ့ရသည္။ သူ႔ ေမာင္ႏွမသံုးေယာက္ ေက်ာင္းဆက္တက္ႏိုင္ရန္ သူေက်ာင္းထြက္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားက ဆင္းရဲေသာေၾကာင့္ အစ္မႀကီးျဖစ္သူ ေသာင္က အနစ္နာခံလိုက္ရသည္။

ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေသာင္သည္ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကို ေျပာင္းလာခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္လုပ္ၿပီး ႐ြာက မိသားစုေတြကို ျပန္ေထာက္ပံ့ရသည္။ ဟႏြိဳင္းတြင္ အလုပ္စံုေလွ်ာက္လုပ္ရင္းက ကံေကာင္းသည္ဟု ဆိုရမည္ ဟႏြိဳင္းရွိ အခ်က္အျပဳတ္ သင္တန္းတစ္ခုကို တက္ခြင့္ရသြားသည္။ သင္တန္းက သူတို႔ကို အခေၾကးေငြမယူ။ ေစတနာျဖင့္ ပညာဒါနျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုသင္တန္းက တတ္ေျမာက္လာသည့္ ပညာျဖင့္ ေသာင္သည္ စားဖိုမွဴးတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာရသည္။ 

ပညာကိုလိုလားသည့္ ေသာင္သည္ ႀကိဳးစားၿပီး မိမိလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို ေလ့လာသည္။ သင္တန္းတြင္ အထူးခၽြန္ဆံုး ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဟႏြိဳင္းရွိ ၾကယ္သံုးပြင့္ရ ဟိုတယ္ႀကီးတစ္ခုတြင္ စားဖိုမွဴးအလုပ္ရခဲ့သည္။ “ကၽြန္မပညာကို ဆက္ၿပီးေတာ့ ေလ့လာခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းေတြ ေက်ာင္းသြားတာကိုၾကည့္ၿပီး ငိုခဲ့ရတာေတြ ကုန္ဆံုးပါၿပီ။ ကၽြန္မ ေက်ာင္းဆက္မတက္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ သူငယ္ခ်င္းေတြဆီကေန ရသေလာက္ေလ့လာတယ္။ စာအုပ္ေတြဖတ္တယ္”ဟု သူက ဆိုသည္။

ေသာင္သည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ပညာတစ္ပိုင္းတစ္စႏွင့္ ေက်ာင္းထြက္သြားရသူမ်ားထဲက တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းထြက္သြားရသူ အမ်ားစုမွာ ေသာင္ေလာက္ေတာ့ ကံမေကာင္း။ သင္တန္းတက္ခြင့္ေလး ရလိုက္ျခင္းကို သူ႔ဘဝႀကီးတစ္ခုလံုး ေျပာင္းလဲသြားေစရန္ ေသာင္က ဖန္တီးႏိုင္သျဖင့္သာ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကို ဆုပ္ကိုင္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ UNICEF ၏ အစီရင္ခံစာအရ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္ အတြင္း ကေလးေပါင္း ၁ ဒသမ ၁ သန္းေက်ာ္မွာ ေက်ာင္းမၿပီးဘဲ ေက်ာင္းထြက္ကုန္ၾကရေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုအထဲတြင္ ေက်ာင္းမတက္ဖူးသူေတြလည္း ပါသည္။ 

ဗီယက္နမ္ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံအတြင္း ေက်ာင္းမၿပီးဘဲ ထြက္သြားရ ႏႈန္းမ်ားသည္ က်ဆင္းေနၿပီဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ မူႀကိဳအ႐ြယ္ အသက္ ၅ ႏွစ္ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ႏႈန္းမွာ သုည ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာရွိၿပီး၊ မူလတန္းအဆင့္တြင္ ၁ ဒသမ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အလယ္တန္းအဆင့္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အထက္တန္းအဆင့္ အသက္ ၁၉ ႏွစ္တြင္ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းဟု ဆိုထားသည္။ 

UNICEF ၏ ဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ဗီယက္နမ္ပညာေရးသည္ ကေလးမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မႈေတြက မ်ားေနၿပီး၊ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္ အစိုးရ၏ အေထာက္အပံ့ဘက္က အားရစရာမေကာင္းပံုမ်ားကို ေထာက္ျပထားသည္။ ဆရာမ်ား၊ ပညာေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား အားနည္းလွသည္။ ျပည္သူမ်ားဘက္က အဓိကအခ်က္မွာ ဆင္းရဲမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းထြက္ရမႈေတြက မ်ားေနျခင္းျဖစ္သည္။ 

ပညာေရးတြင္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းေတြကလည္း ျမင့္မားေနသည္။ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား၊ လူမ်ိဳးစုတိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ဘဝသည္ ေက်ာင္းၿပီးဆံုးေအာင္ မတက္ႏိုင္ဘဲ ထြက္ရမႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အစီရင္ခံစာတြင္ အထက္တန္းေက်ာင္းၿပီးသည့္ အဆင့္အထိ ပညာမသင္ယူႏိုင္ဘဲ ထြက္သြားႏႈန္းမွာ ၂၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔အထိ ရွိေနသည္။ 

ပညာေရးတြင္ အထက္တန္းၿပီးသည့္တိုင္ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးႏိုင္မွ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းသြားလိမ့္မည္ဟု ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက သံုးသပ္ထားသည္။ လက္ရွိ အေနအထားတြင္ မူလတန္းအဆင့္အထိသာ အခမဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးသည္။ အစိုးရကလည္း ေက်ာင္းတိုင္းတြင္ အခမဲ့ပညာသင္ယူခြင့္ရေရးကို ဥပေဒမ်ား ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္ေနသည္။ ၆ တန္းမွ ၉ တန္းအထိ အခမဲ့ပညာေရးကို လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္။

ကေလးမ်ားအေနႏွင့္ အနည္းဆံုး ၉ တန္း အဆင့္အထိ အခမဲ့သင္ယူခြင့္ေပးမွ ၁၀ တန္းကို ဆက္တက္ခ်င္စိတ္ရွိႏိုင္သလို ေက်ာင္းထြက္သြားလည္း အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ားကို ဆက္လက္သင္ယူႏိုင္မည့္ အသိဉာဏ္ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသြားႏိုင္ပါသည္။ 

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အလယ္တန္းမွ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အတြက္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ တစ္လေပးေဆာင္ေနရသည့္ ပညာသင္စရိတ္မွာ ဗီယက္နမ္ေဒါင္ ၁၁၀,၀၀၀ (၄ ဒသမ ၈ ေဒၚလာ) ျဖစ္သည္။ ေက်းလက္မ်ားတြင္ ဗီယက္နမ္ေဒါင္ ၅၅,၀၀၀ ႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ ဗီယက္နမ္ေဒါင္ ၁၄,၀၀၀ ခန္႔ ေပးေနရေသးသည္။ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ကတည္းက ၁ တန္း မွ ၉ တန္းအထိ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးသည့္ ပညာေရးဥပေဒတစ္ခု ထုတ္ျပန္ေပးထားသည္။ ႏိုင္ငံထုတ္ ပံုႏွိပ္စာအုပ္မ်ားလည္း အခမဲ့ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထံမွ အတုယူစရာျဖစ္သည္။

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ စတုတၳေျမာက္ စက္မႈေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္ကို ဆင္ႏႊဲရန္ စိုင္းျပင္းေနၾကသည္။ ထိုသို႔ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲရန္အတြက္ လူသားရင္းျမစ္မ်ားကို အေျခခံရမည္။ ပညာမဲ့ရင္းျမစ္မ်ားထက္ ပညာတတ္ရင္းျမစ္မ်ားကို ပိုၿပီးအေျခခံႏိုင္မွ အျမန္ဆံုးေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ 

ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ မူလတန္းပညာေရးကို အခမဲ့ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နီးပါးၾကာခဲ့ၿပီ။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးအေနႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ အဆင့္နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက ၁၀ ႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ မူလတန္းအဆင့္ကတည္းက ေက်ာင္းသားမ်ားကို အဂၤလိပ္စာ စသင္ၿပီး အဂၤလိပ္လိုကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္မည့္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံအဖြဲ႔အစည္းဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာေစရန္ က်ိတ္ၿပီးႀကိဳးစားေနသည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံအဆင့္ကို ေလ့လာၾကည့္သင့္သည္။ တိုင္းျပည္တိုင္း အနာဂတ္ကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၾကသည္။ ပိုေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ျဖစ္လာေရးအတြက္ ပညာေရးကစၿပီး စီစဥ္ေနၾကသည္။ ပညာေရးတြင္ လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ဘာမွထူးျခားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ႏိုင္ငံသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းမွာပင္ မ်က္ႏွာငယ္စြာ က်န္ေနခဲ့ရေပလိမ့္မည္။ 

E-01
(Ref: Vietnam.net)FOLLOW US