News

POST TAGGED AS

ပညာေရး

ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ေန႔စားလေပး႐ံုးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အစိုးရကသတ္မွတ္ထားသည့္ အနည္းဆံုးလုပ္ခေၾကးေငြ တစ္ရက္ ၄၈၀၀ က်ပ္ မရရွိေသးေၾကာင္း အေျခခံပညာ ပညာေရးလုပ္သားသမဂၢမ်ားျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရွိရသည္။
24-Jun-2018 tagged as ပညာေရး အစုိးရ
ထိပ္ဆံုးတြင္ရွိေသာ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးတာဝန္မ်ား ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးသည့္အဆင့္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအဆင့္တို႔မွစ၍ အေရအတြက္ထက္ အရည္အခ်င္းကို ဦးစားေပးသည့္စနစ္၊ လူမွန္၊ ေနရာမွန္ ခန္႔ထားတာဝန္ ေပးသည့္စနစ္ လက္ေတြ႔ စတင္က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္သာ ကုစားျပင္ဆင္ႏိုင္ေၾကာင္း
21-Jun-2018 tagged as ပညာေရး ဦးခီ
မိဘတစ္ေယာက္၏႐ႈေထာင့္က အႀကံျပဳရလွ်င္ အထက္တန္း၏ သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကို ျမန္မာစာျဖင့္သင္ၾကားျခင္းအား ကာလတိုအားျဖင့္သာ သင္ေစခ်င္သည္။ ေရရွည္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ သင္ၾကားေပးမည့္ ဆရာမ်ား၏ အေရအတြက္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ဘက္ေပါင္းစံု ျပည့္စံုကံုလံုသည့္တစ္ေန႔တြင္ KG တန္းမွစ၍ ဘာသာရပ္အားလံုး (ျမန္မာစာမွလြဲ၍)ကို ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ေစရန္ အဂၤလိပ္လို ျပ႒ာန္းသင္ယူေစခ်င္ပါသည္။
ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းရွိ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းမ်ား၌ ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းမုန္႔ ေဈးတန္းမ်ား၌ ေရာင္းခ်ေနေသာ စားသံုးရန္မသင့္သည့္မုန္႔မ်ားကို ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အသိပညာေပးေရး လႈပ္ရွားမႈကို ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔က စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
19-Jun-2018 tagged as ပညာေရး
ပညာေရးဥပေဒႏွင့္အညီ မည္သည့္ဘာသာစကားကို အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ပါေစ သင္ၾကားသင္ယူမႈ ထိေရာက္ေစေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား ျပဳစုထားေသာ ဘာသာရပ္စာအုပ္ႏွင့္ ဘာသာျပန္စာအုပ္မ်ားကို ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ ဆရာလမ္းၫႊန္၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ျဖည့္စြက္ဖတ္စာႏွင့္ မွီျငမ္းစာအုပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း၊ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ကို လက္ေတြ႔အသံုးခ်ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း၊ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္သည့္ သင္ၾကားသင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္းကို ရယူအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကို လမ္းဖြင့္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေရႀကီးေနမႈေၾကာင့္ အေျခခံပညာစာသင္ေက်ာင္းေပါင္း ၃၀၀ နီးပါး ပိတ္ထားရေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိန္ထြန္းလွက ေျပာၾကားသည္။
တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီး သူမ်ားအေနႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္ ဝင္ခြင့္မေလွ်ာက္မီ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာအလိုက္ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားေၾကာင္း အဆိုပါတကၠသိုလ္၊ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာတင္ထြန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
14-Jun-2018 tagged as ပညာေရး
ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း ထူးျခားေသာအေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို အစိုးရက ယခုႏွစ္တြင္ စတင္လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေျပာင္းလဲမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္တြင္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ စမ္းသပ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုသာျဖစ္သည္ဟု အကဲခတ္မ်ားက ေဝဖန္ၾကသည္။ လူသိမ်ားထင္ရွားသည့္တကၠသိုလ္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခခံပညာအထက္တန္း တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ရရွိခဲ့ေသာရမွတ္က လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဆယ္တန္းရမွတ္ မေကာင္းသူသည္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဆရာဝန္ကဲ့သို႔ ဝါသနာပါေသာ္လည္း ထိုအခြင့္အေရးကို ယခင္စနစ္ကဲ့သို႔ ကန္႔သတ္ခံထားရဆဲျဖစ္သည္။
09-Jun-2018 tagged as ပညာေရး
ေက်ာင္းကို ေန႔စဥ္သြားမည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေက်ာင္းဝတ္စံုေတြ ဝတ္ထားမည္။ ေက်ာင္းတြင္လည္း စာေရးစာဖတ္၊ အိမ္ျပန္ေတာ့လည္း အိမ္စာဆိုသည္ႏွင့္ အလုပ္႐ႈပ္ေနရသည္မွာ ပညာေရးလား ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကၿပီ။