News

POST TAGGED AS

တကၠသိုလ္

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ နည္းျပ၊ သ႐ုပ္ျပမ်ား ခန္႔ထားရာ၌ မွ်တမႈရွိ၊ မရွိ၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈ ရွိ၊ မရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေစာင့္ၾကည့္မည္ျဖစ္သည္။
02-Aug-2017 tagged as တကၠသိုလ္
ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနႏွင့္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္မွစ၍ ထုတ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနထံမွ သိရွိရသည္။
သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာဝန္အရွိဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနႏွင့္ ပညာသည္ဟု ဆိုအပ္ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ထိုက္တန္သည့္ ခ်ီးေျမွာက္မႈမ်ိဳးေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ ၎တို႔ဆႏၵအတိုင္း ကိုက္ညီမႈရွိမည့္ ပ႐ိုမိုးရွင္းဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်မွတ္ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း
07-Jul-2017 tagged as တကၠသိုလ္ တကသ
သမိုင္းေၾကာင္းအရ ခမ္းနားလွသည့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နယ္ေျမတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၏ အမွတ္အသားတစ္ခုျဖစ္သည့္ သမဂၢအေဆာက္အအံုႀကီးက မည္သို႔ ေပၚထြက္လာမည္ကို ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕က သိခ်င္ေနၾကပံု ရပါသည္။
26-Jun-2017 tagged as တကၠသိုလ္
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တကၠသိုလ္ ၁၇ ခုတြင္ လက္ခံေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန ဆရာအတတ္ပညာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။
24-Jun-2017 tagged as တကၠသိုလ္
ဝါသနာ၊ ေစတနာ၊ အနစ္နာ ထိုသုံးျဖာႏွင့္ ျပည့္စုံလွ်င္ ဘယ္အလုပ္လုပ္ ထြန္းေပါက္မည္။ ယင္းသုံးျဖာတြင္လည္း ဝါသနာသည္ အေခါင္အခ်ဳပ္။ ဝါသနာပါေသာ အလုပ္၊ ပညာရပ္၊ နယ္ပယ္သာဆိုလွ်င္ ေစတနာပိုမည္။ ေစတနာပိုလွ်င္ အနစ္နာခံႏိုင္သည္။ မည္မွ်ပင္ပန္းပင္ပန္း သည္းခံႏိုင္သည္။ အလုပ္အရည္အေသြး ပိုေကာင္းရန္ ကာယအား၊ ဉာဏအား ပိုထည့္မည္၊ အခ်ိန္ကုန္သည္ကို သိပင္သိလိုက္မည္ မဟုတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းေရြးရမည္ဆိုလွ်င္ ဝါသနာပါရာကို ဦးစားေပး ေရြးေစလိုသည္။
19-Jun-2017 tagged as တကၠသိုလ္
အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ တိုးတက္ေရး၊ ဆရာမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား အျပည့္အဝ ရရွိေရး လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၊ တကၠသိုလ္ ပါခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ တကၠသိုလ္ဆရာမ်ား ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီက က႑ငါးခု လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။
05-Jun-2017 tagged as တကၠသိုလ္
တကၠသိုလ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ႏွင့္ ေက်ာင္းစည္းကမ္း အခ်ဳိ႕သည္ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္၏ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ေနသျဖင့္ ယင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပ၍ ေက်ာင္းထုတ္ခံရသည့္ စစ္ကိုင္းပညာေရးေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ဥကၠ႒ ကိုေဇာ္ရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။
စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၌ တကၠသိုလ္သို႔ လူေလးဦးတြင္ တစ္ဦး လာေရာက္တက္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တကၠသိုလ္ဆိုသည္မွာ ဘြဲ႔ယူရန္သက္သက္ လာေရာက္ရမည့္ ေနရာေလာဆိုသည္ကို ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။
21-May-2017 tagged as တကၠသိုလ္
တကၠသိုလ္ ဆိုသည္မွာ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ က်မ္းႀကီး က်မ္းခိုင္မ်ားၾကားတြင္ အိပ္ငိုက္ေနရမည့္ ဌာနႀကီးတစ္ခု မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ေအာက္ေျခႏွင့္အထက္ ေပါင္းစည္းေရး၊ အနာဂတ္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ အနာဂတ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံး ေနရာတစ္ေနရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။