News

POST TAGGED AS

စည္ပင္သာယာေရး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီလက္ေအာက္ရွိ ဌာန ၁၄ ခု အနက္ အခ်ိဳ႕ဌာနမ်ားသို႔ လူကိုယ္တိုင္သြားရန္မလိုဘဲ အြန္လိုင္းမွလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး စီစဥ္ေနေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။
“ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ အႏိုင္ရပါတီရယ္၊ အစိုးရတစ္ရပ္ရယ္ အတိုက္အခံပါတီရယ္ရွိ႐ံုနဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး၊ ဘာေတြ လိုအပ္လဲဆိုေတာ့ အဲဒီအစိုးရကို လႊတ္ေတာ္ကို ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မယ့္ အင္အားႀကီးၿပီးေတာ့ ၾသဇာရွိတဲ့ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႔အစည္းေတြ ေပၚေပါက္ဖို႔လိုတယ္”
မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း စည္းကမ္းမဲ့ ရပ္နားသည့္ ကုန္တင္ယာဥ္ (တြဲကား)မ်ားကို ကရိန္းကားျဖင့္ဆြဲယူကာ ဖယ္ရွားသိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ အခြန္ဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ Clean Yangon တို႔မွပူးေပါင္း၍ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အမိႈက္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ စြန္႔ပစ္အမိႈက္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အသိပညာေပး သင္ၾကားျခင္း ဆရာျဖစ္သင္တန္းကို စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္တြင္ ေအာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Clean Yangon ထံမွ သိရသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း၆ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ယာဥ္ရပ္နားကန္႔သတ္ဇုန္ ၈ ခုတြင္ ယာဥ္ရပ္နားခ ေကာက္ခံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ယခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(လမ္းႏွင့္တံတား)မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးပိုင္ေျမေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သည္ဟုဆိုကာ တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး ေထာင္က်သြားခဲ့သူတို႔၏ ေနအိမ္သံုးလံုးကို စည္ပင္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဩဂုတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ အင္အားသံုးကာ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းခဲ့သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အေပၚ လူထုအျမင္စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္သည့္ အေျဖမ်ားရရွိေၾကာင္း စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္ အလင္းေစတမာန္စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ အသိပညာျပန္႔ပြားေရးလူမႈ အေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ထံမွ သိရသည္။
ေရေျမာင္းမ်ားအတြင္း စားႂကြင္းစားက်န္မ်ားစြန္႔ပစ္သည့္ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္တို႔ကို က်ပ္ရွစ္ေသာင္းခြဲစီ ဒဏ္႐ိုက္အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။
မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ လမ္းတံတားဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အငယ္တန္း အင္ဂ်င္နီယာ ၂ ဦးစိန္ေအာင္မင္းကို ေကာ္မတီ၏ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အထူးအင္ဂ်င္နီယာရာထူးတိုးျမႇင့္ ခန္႔ထားလိုက္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မတီ၊ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဦးေက်ာ္ဆန္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (YCDC)မွ အသစ္ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ဥပေဒသစ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာပါက ယင္းဥပေဒပါျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအတိုင္း ေအာက္တိုဘာလမွစတင္ကာ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းက ေျပာၾကားသည္။