News

POST TAGGED AS

ကုလသမဂၢ

ဒါ႐ုစ္မန္၏သေဘာထားအျမင္ႏွင့္ ေရးသားသူမကၠဘက္၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို မည္သို႔ ထင္ျမင္သံုးသပ္ေနၾကသည္၊ မည္သို႔ အေရးယူကိုင္တြယ္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည္၊ မည္သို႔ ပံုေဖာ္ေနၾကသည္ ဆိုျခင္းကို သိရွိနားလည္ရန္ အလို႔ငွာသာ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မွန္သည္၊ မွားသည္ဆိုျခင္းထက္ သိသင့္၊ ၾကားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္၍ ေဖာ္ျပရျခင္းျဖစ္ကာ ေဖာ္ျပထားေသာအျမင္မ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ၎တို႔၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္။
ဆီးရီးယားႏိုင္ငံအေနာက္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုလ အေစာပိုင္း ၉ ရက္အတြင္းလူ ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရာေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးခဲ့ရၿပီး ရာစုႏွစ္၏ အဆိုး႐ြားဆံုး လူသားခ်င္းစာနမႈဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက သတိေပးခဲ့သည္ဟု AFP သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။
ထြက္ေျပးသြားၾကသူမ်ား၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ အေနအထား၊ ျပည္တြင္းသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာမႈ အေနအထားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး မည္သို႔ပင္ ယူဆထားေစကာမူ ထိုသူတိုင္းမွာ လူသားသာလွ်င္ ျဖစ္ေနသည္မွာေတာ့ ျငင္းမရေသာအခ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီးသည္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႔ဝင္ ငါးႏိုင္ငံ၏ အာဏာအလြန္အကၽြံအသံုးခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ အဖြဲ႔ႀကီးတစ္ခုလံုး ၿပိဳလဲပ်က္စီးသြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ ဇာအစ္အက္အယ္လ္ဟူစိန္က စိုးရိမ္တႀကီး ထုတ္ေဖာ္သတိေပးလိုက္ေၾကာင္း Aljazeera သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။
ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ေရးရာေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာ ကိုဖီအာနန္သည္ ဩဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်နီဗာၿမိဳ႕တြင္ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္သည္ဟု ၎၏ လက္ေထာက္အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားေၾကာင္း သတင္းဌာနမ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။
12-Aug-2018 tagged as တရုတ္ ကုလသမဂၢ
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အူဂါလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ မြတ္ဆလင္လူနည္းစုမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရန္သူသဖြယ္ သတ္မွတ္ဆက္ဆံခံေနရၿပီး ၎တို႔အမ်ားစုမွာ လွ်ိဳ႕ဝွက္စခန္းမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံထားရသည္ဟု ကုလသမဂၢလူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီ (UNCER) က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း DW သတင္းဌာနက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။
ကုလသမဂၢဝန္ထမ္းမ်ား ယခုလအတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာရွိ ေက်း႐ြာ ၂၃ ခုသို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္အရာထမ္းတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။
ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ UMFCCI ႐ံုးအနီး၌ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအေထာက္အကူျပဳ႐ံုးကို ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ ညေနပိုင္းက ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးျမင့္သူက ဆိုသည္။
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကုလသမဂၢအၾကား ဘဂၤါလီအေရး လွ်ိဳ႕ဝွက္သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ျပန္လာေသာ ဘဂၤါလီမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ အာမခံခ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္အတြက္ ရွင္းလင္းသည့္ အာမခံခ်က္မ်ားေပးမထားဟု Reuters သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။
ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms.Christine Schraner Burgener ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္သို႔ ဇြန္လ ၁၈ ရက္က သြားေရာက္ကာ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳး ဟိႏၵဴဘာသာဝင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ၿမိဳတိုင္းရင္းသား အခ်ိဳ႕တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။