POST TAGGED AS

ကာလတုိေခ်းေငြ

ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေႏြစပါးေပၚခ်ိန္တြင္ စပါး၊ ဆန္ဝယ္ယူလိုသည့္ ဆန္စက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဆန္ျပည္ပ တင္ပို႔သူမ်ားအေနႏွင့္ ကာလတိုေခ်းေငြ (ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြက္) ရယူလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ထံတြင္ ဧၿပီလမွ စတင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။