News

POST TYPE

TIP

ဝန္တိုေလာဘ ေဒါသကင္းသူ
02-Oct-2016


စစ္သူႀကီးသီဟ စိတ္ထဲတြင္ ေဝခြဲမရ ျဖစ္ေနသည္။ တစ္ၿမိဳ႕လုံး ဗုဒၶအေၾကာင္းကို ေျပာမဆုံးေအာင္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ ထိုစဥ္က ဗုဒၶသည္ ေဝသာလီျပည္သို႔ ၾကြလာၿပီး မဟာဝုန္ေတာ၊ ကူဋာဂါရ ေက်ာင္းတြင္ သီတင္း သုံးေနသည္။ နန္းတြင္းထဲ၌လည္း လိစၧဝီ မင္းသားတို႔သည္ ဗုဒၶ၏ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို ခ်ီးက်ဴး ပူေဇာ္ ေနၾကသည္။

သီဟသည္ ဗုဒၶ၏တပည့္ မဟုတ္။ သူ ဆရာ တင္ထားသူမ်ားမွာ နိကဏၭ ဆရာႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္။ နန္းထဲ အရပ္ထဲတြင္ ဗုဒၶအေၾကာင္း အေျပာ မ်ားလာသည့္အခါတြင္ သီဟသည္ ကူဋာဂါရေက်ာင္းကို ကိုယ္တိုင္ သြားၿပီး ဗုဒၶကို ေလ့လာရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ၏ဆရာႀကီး ျဖစ္ေသာ နိကဏၭ နာဋပုတၱထံသြားကာ -

“ဆရာတို႔ ကြၽန္ုပ္သည္ ဗုဒၶကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္ ေတြ႔ဆုံမွ ျဖစ္ေတာ့မည္”

“သီဟ မိုက္လွခ်ည္လား။ သင္သည္ ကိရိယဝါဒီ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါလ်က္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ အကိရိယ ဝါဒီျဖစ္တဲ့ ဗုဒၶကို သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံခ်င္ရသလဲ” ဟုတားျမစ္လိုက္ေလသည္။
 
စစ္သူႀကီး သီဟသည္ ေဝသာလီျပည္တြင္ အလြန္အေရးပါသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ အားလုံးေသာ လိစၧဝီမင္းတို႔သည္ ဗုဒၶအေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြး ၾကကုန္သည္။

“ဗုဒၶဆိုသည္ကား အက်င့္သီလ သိကၡာ စင္ၾကယ္ေသာ သူတည္း။ ထူးျမတ္ေသာ တရားလမ္းစဥ္ျဖင့္ ငါတို႔ကို ေဟာေျပာ ဆုံးမ ႏိုင္သူတည္း။ ငါတို႔၏ မွားယြင္းေသာ အျမင္မ်ားကို လမ္းမွန္ ေရာက္ေစရန္ ညႊန္ျပႏိုင္သူတည္း”ဟု သာဓုအႀကိမ္ႀကိမ္ေခၚကာ ခ်ီးမြမ္းသံမ်ား ညံေနခ်ိန္တြင္ သီဟသည္ ဗိုလ္ပုံ အလယ္တြင္ ညႇဳိးငယ္စြာ ဝပ္စင္းေနရ သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနရသည္။

သီဟသည္ နိကဏၭ ဆရာႀကီးထံ တစ္ေခါက္ ထပ္သြားၿပီး ဗုဒၶထံ သြားမည္ဟု ေျပာျပန္သည္။ ဆရာႀကီးကလည္း

“သီဟ ငါတို႔က သင့္ကို မည္သည့္ အရာမဆို ျပဳထိုက္သည္ (ကိရိယဝါဒ) ဟု သြန္သင္ခဲ့သည္။ မည္သည့္ အရာမဆို မျပဳထိုက္ (အကိရိယဝါဒ) ျဖင့္ ပိတ္ပင္ေနေသာ ေဂါတမထံ သင္အဘယ္ေၾကာင့္သြားမည္နည္း”ဟု ထပ္ေျပာကာ တားျပန္သည္။
 
ေန႔စဥ္ ဗုဒၶထံ သြားခ်င္ပါလ်က္ မသြားရျခင္းမွာ မိမိစိတ္တို႔ကို ႏွိပ္စက္လ်က္ ရွိသည္။ မိမိကိုးကြယ္ေနေသာ နိကဏၭ ဆရာႀကီးေတြက မွန္သေလာ၊ ဗုဒၶကမွန္သေလာ ရွင္းလင္းစြာ သိႏိုင္ေစရန္ ဗုဒၶ၏အသံကို နာခံျခင္းမွတစ္ပါး အျခားမရွိဟု ဆုံးျဖတ္ၿပီး တတိယအႀကိမ္တြင္ ဆရာႀကီးမ်ားကို မေျပာေတာ့ဘဲ ဗုဒၶရွိရာ မဟာဝုန္ေတာသို႔ ေရာက္လာခဲ့ေတာ့သည္။ 

စစ္သူႀကီးသီဟသည္ ေက်ာင္းေတာ္ကို ေရာက္လွ်င္ ဗုဒၶထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေနာက္ သူ႔စိတ္ထဲတြင္ မတင္မက် ျဖစ္ေနသည့္ အစိုင္အခဲႀကီး တစ္ခုကို ႐ိုေသစြာ ေမးေလွ်ာက္ လိုက္ေတာ့သည္။

“အရွင္ဘုရား ကိုယ္တိုင္က မျပဳအပ္ဆိုသည့္ တရားမ်ားကို ေဟာၾကားေနၿပီး တပည့္မ်ားကိုလည္း မျပဳအပ္ေၾကာင္း တရားမ်ား ေဟာၾကားေနသည္ဆိုျခင္းမွာ ဟုတ္ပါသလား”

“မွန္တယ္ သီဟ”

“တပည့္ေတာ္ကို ရွင္းျပေတာ္မူပါ”

ဗုဒၶသည္ စစ္သူႀကီး သီဟအား ေအာက္ပါ ရွစ္ခ်က္ျဖင့္ ေျဖရွင္းျပေလသည္။

(၁) ငါသည္ ဒုစ႐ိုက္ သုံးပါးႏွင့္တကြ မ်ားစြာေသာ အကုသိုလ္တို႔ကို မျပဳရန္ ေဟာၾကား၏။
(၂) ငါသည္ သုစ႐ိုက္ သုံးပါးႏွင့္တကြ မ်ားစြာေသာ ကုသိုလ္တို႔ကို ျပဳရန္ေဟာၾကား၏။
(၃) ငါသည္ ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟႏွင့္တကြ မ်ားစြာေသာ အကုသိုလ္တို႔ကို ျပတ္ေတာက္ေစရန္ ျဖတ္ေတာက္ရမည္ဟု ေဟာၾကား၏။
(၄) ငါသည္ ဒုစ႐ိုက္သုံးပါးႏွင့္တကြ မ်ားစြာေသာ အကုသိုလ္တို႔ကို စက္ဆုပ္ေတာ္မူ၏။
(၅) ငါသည္ ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟတို႔ႏွင့္တကြ မ်ားစြာေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ ေဟာ၏။
(၆) ငါသည္ ဒုစ႐ိုက္သုံးပါးႏွင့္ အကုသိုလ္တရားတို႔ကို ပူပန္ေစေသာ တရားမ်ားဟု ေဟာ၏။
(၇) ငါသည္ ေနာင္တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္းကို ပယ္ၿပီးသူကို ပဋိသေႏၶ ေနျခင္းမွ ကင္းသူဟု ေဟာ၏။
(၈) ငါသည္ ျမတ္ေသာ (မဂ္ဖိုလ္) ဟူေသာ သက္သာမႈကို ရွာႏိုင္၊ ရႏိုင္ေၾကာင္း ေဟာ၏။

ဗုဒၶ၏ ေဟာေျပာ ဆုံးမမႈမ်ားကို ၾကားနာလိုက္ရသည္ႏွင့္ စစ္သူႀကီး သီဟသည္ ဉာဏ္ပညာႀကီးသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းပင္ မိမိအား ဥပါသကာအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳပါရန္ ေလွ်ာက္ထား လိုက္ေတာ့သည္။ 

ဗုဒၶသည္ တည္ၿငိမ္ ရင့္က်က္စြာျဖင့္ ေနေတာ္မူသည္။ သီဟက အလြန္ အံ့အားသင့္ သြားသည္။ မိမိလို စစ္သူႀကီး တစ္ေယာက္ကို နိကဏၭ ဆရာတို႔က တပည့္ အျဖစ္ရစဥ္က ေဝသာလီ တစ္ျပည္လုံး လွည့္လည္ကာ ေအာင္လံ စိုက္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဗုဒၶ၏ အသြင္ေတာ္ကား တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းလွပါဘိ။ ၾကည္ညဳိစရာ ေကာင္းလြန္းလွပါဘိဟု ဆရာေကာင္း တစ္ဦး၊ ကိုးကြယ္ရာေကာင္း တစ္ခုကို ရလိုက္ၿပီဆိုကာ ပီတိ ျဖစ္ေနမိသည္။ ထိုစဥ္ ဗုဒၶက -

“ခ်စ္သား သီဟ သင္၏အိမ္သည္ နိကဏၭတို႔အတြက္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ ကတည္းက ေရတြင္းႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ နိကဏၭတို႔ကိုလည္း ဆြမ္းအလွဴမ်ား ေပးျခင္းကို မေမ့ေလ်ာ့ပါႏွင့္။ သူတို႔ကို အလွဴဒါန ဆက္ျပဳပါေလာ့”ဟု ဆုံးမစကား ေျပာလိုက္ေလသည္။

နိကဏၭတို႔သာ ဆိုလွ်င္ ဗုဒၶကဲ့သို႔ စကားဆိုမည္ေလာ။ သူတစ္ပါး၏ ဆုတ္ယုတ္မႈအတြက္၊ သူတစ္ပါးကို မၾကည္ညဳိမိေစရန္အတြက္ လိုက္လံ ပိတ္ပင္ တတ္သူမ်ားအေပၚ ဗုဒၶသည္ ဝန္တိုျခင္း မရွိ။ ေဒါသမရွိ၊ ေလာဘမရွိ၊ ေမာဟမရွိ၊ မာန္မာနမရွိ ၾကည္ညဳိစရာ ေကာင္းလွပါဘိဟု စိတ္တြင္ ၾကည္ညဳိၿပီးရင္း ၾကည္ညဳိကာ စစ္သူႀကီး သီဟသည္ ဦးခ် ျပန္ခဲ့ေတာ့သည္။ 

(အဂုၤတၱရနိကာယ္၊ အ႒ကနိပါတ္၊ မဂၢဝဂ္၊ သီဟသုတ္ကို မွီျငမ္းပါသည္)

  • VIA