News

POST SECTION

RELAX-TIP

21-Jul-2018 tagged as
တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ၾကာလာသည့္တိုင္ေအာင္ပင္ ေခတ္မီေနေသးေၾကာင္း သက္ေသထူႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာရွိပါသည္။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ အေတြးအျမင္မ်ားမွာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးတို႔အတြက္ ဂုဏ္ယူစရာမ်ားျဖစ္သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ေျပာဆိုခဲ့သမွ်မွာ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ စံမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘာသာေရးဆံုးမစာတစ္ခုအေနႏွင့္ ကိုးကြယ္လိုက္နာခဲ့ၾကသည္။
14-Jul-2018 tagged as
၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ႏိုဘယ္လ္ဆုရသူ ၇၄ ဦးသည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပဲရစ္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုၾကၿပီး ၂၁ ရာစု ကမၻာႀကီးအား ျငိမ္းခ်မ္းၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳၾကသည္။ ထိုသို႔ ဆႏၵျပဳရာတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ ခန္႔က ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ အေတြးအျမင္မ်ားကို ကိုးကားေထာက္ျပၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကမၻာေပၚ၌ ေျပာင္းလဲမႈႀကီးေတြ ျဖစ္ကုန္သည္။ ဘာလင္တံတိုင္း ၿပိဳပ်က္သြားသည္။ စစ္ေအးေခတ္ၿပီးဆံုးသြားသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကမၻာႀကီး၌ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းဆိုသည့္ သေဘာတရားေတြ ေခတ္စားလာသည္။ ကမၻာေလာကႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာအားလံုး ရယူခံစားခြင့္ရွိႏိုင္သည့္ အေနအထားတစ္ခုကို ဖန္တီးေပးျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း သိလာၾကသည္။ ယင္းသည္ပင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ အေတြးအေခၚတြင္ အေျခခံေနေၾကာင္းေတြ႔သည္။
07-Jul-2018 tagged as
တ႐ုတ္တို႔ စီးပြားေရးအျမင္မ်ား၏ ေနာက္ခံအေတြးမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ဗုဒၶ၏အေတြးအျမင္မ်ားႏွင့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏အေတြးအေခၚမ်ား ေပါင္းစပ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးအျမင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားတြင္လည္း ဗုဒၶႏွင့္ကြန္ျဖဴးရွပ္တို႔၏ အေတြးအျမင္ေပါင္းမ်ားစြာ လႊမ္းမိုးထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္က ႂကြယ္ဝေၾကာင္း စီးပြားရွာနည္းမ်ားကို လမ္းျပသည္။ ဗုဒၶက တရားေသာနည္းျဖင့္ စီးပြားရွာၿပီး၊ ရရွိလာေသာစီးပြားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္နည္း၊ ေပးလွဴနည္းမ်ားကို လမ္းၫႊန္သည္။ တ႐ုတ္တို႔ ထိုနည္းအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။
30-Jun-2018 tagged as
စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ လီကြမ္ယုႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မဟာသီယာသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႔တြင္ အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈမ်ား လႊမ္းမိုးလာမႈကို လက္ခံသလို အေရွ႕တိုင္းယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုလည္း မပစ္ပယ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အေတြးအေခၚမွ ဆင္းသက္လာေသာ “မိသားစုတန္ဖိုး” ဆိုသည့္သေဘာတရားကို လက္ကိုင္ထားၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
ယခင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေလာက္ထိ ရာသီဥတုဆိုးရြားလို႔ ေရႀကီးေရလွ်ံတာ၊ ကမ္းၿပိဳတာ၊ လူေသဆံုးတယ္ဆိုတာ ရွားမွရွားပဲ။ သဘာဝသစ္ေတာႀကီးေတြက ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အုပ္ဆိုင္းထားေတာ့ ေတာ္႐ံုျပင္းထန္တဲ့ မုန္တိုင္းေလာက္ကို မမႈေရးခ်မမႈပါ။ လူေသဆံုးမႈ မိုးႀကိဳးစက္ကြင္းနဲ႔မလြတ္လို႔ ေသဆံုးတယ္ဆိုတာ မၾကားသေလာက္ပါပဲ။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ သစ္ေတာဧက ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ သဘာဝသစ္ေတာေတြ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့နည္းတူ သဘာဝေဘးဆိုး၊ ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံ၊ ကမ္းၿပိဳ၊ ေျမၿပိဳမႈေတြ တစ္ႏိုင္ငံလံုးႀကံဳေတြ႔လာရတယ္။
15-Jun-2018 tagged as
မာ ဟြာတန္ (Ma Huateng) က ေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ မေအာင္ျမင္သည္ျဖစ္ေစ Tencent ဆိုသည့္ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဂုဏ္ယူေနသူျဖစ္သည္။
09-Jun-2018 tagged as
ကမ္ေဖးသည္ အလြန္ဆင္းရဲသည့္ဘဝမွ သူေဌးဘဝေရာက္လာသူျဖစ္သည္။ အလြန္ဘဝနာခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး (မိဘခ်မ္းသာေသာေၾကာင့္မဟုတ္) ကိုယ့္စီးပြားကိုယ္ရွာ ေဖာက္ထြက္ခဲ့သူမ်ားတြင္ ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းခံရသည္။
05-Jun-2018 tagged as
လူ႔ခႏၶာကိုယ္ အပူခ်ိန္ ၃၇ ဒီဂရီဂရိတ္၊ ၉၈ ဒသမ ၄ ဒီဂရီဖာရင္ဟိုက္ထက္ ျမင့္မားတဲ့ အပူခ်ိန္ကို ကိုယ္ပူဖ်ားနာျခင္းလို႔ ေယဘုယ်ခံယူထားပါတယ္။ ပါးစပ္က တိုင္းတာလို႔ရတဲ့ အပူခ်ိန္ျပ႒ာန္း ထားတာျဖစ္ၿပီး ခ်ိဳင္းၾကားညႇပ္ၿပီး တိုင္းတာကို တစ္မိနစ္ျပည့္ ထားရွိတဲ့အပူခ်ိန္ကို တစ္ဒီဂရီေပါင္းထည့္ေပးရတယ္။ စအိုကတိုင္းတာရင္ တစ္ဒီဂရီ ႏုတ္ေပးရမယ္။ ကိုယ္ပူ၊ ဖ်ားျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိထားသင့္တဲ့ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ရွိပါတယ္။
04-Jun-2018 tagged as
အေမအို မ်က္ရည္ေတြကိုသုတ္လိုက္ၿပီး ေျခသံကိုနားစြင့္ေနသည္။ သူ႔သားေလးက ဆိုးမည္မထင္။ သူ႔ကို စြန္႔ပစ္ခဲ့တာ ဟုတ္မည္မထင္။ အခ်ိန္ေတြ ၾကာသြားသည္။
04-Jun-2018 tagged as
“လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္ေလာက္တုန္းက ခင္ဗ်ားတို႔ ကုမၸဏီမွာ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္း လာေလွ်ာက္တုန္းက အီးေမးလ္မသံုးလို႔ ခင္ဗ်ား မခန္႔ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ ေကာင္ေလးဟာ ကၽြန္ေတာ္ေပါ့ဗ်ာ”
02-Jun-2018 tagged as
“ဘာလုပ္လုပ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မယ္ဆိုရင္ သင့္မွာ အဲဒီအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ရွိေနရမယ္” ဟုဆိုသည္။
26-May-2018 tagged as
ဝါရင္ ဘတ္ဖစ္သည္ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ အသက္ ၈၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ဘတ္ဖစ္သည္ BerkshireYathaway ၏ CEO ရာထူးကို ယူထားသူျဖစ္သလို သူစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနရသည့္ လုပ္ငန္းကလည္း ေဒၚလာ ၈၇ ဘီလီယံတန္ေၾကးရွိေသာ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီ။ သူသည္ အသက္ ၃၂ ႏွစ္အ႐ြယ္ကတည္းက မီလီယံနာသူေဌးေလးဘြဲ႔ကို ရခဲ့သူျဖစ္သည္။
19-May-2018 tagged as ဂ်က္မာ
Alibaba Group ဆိုသည့္ လုပ္ငန္းစုႀကီးကို ထူေထာင္ထားေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အေအာင္ျမင္ဆံုးသူေဌးႀကီး ဂ်က္မာသည္ တစ္ခ်ိန္က ဧည့္လမ္းၫႊန္၊ ေက်ာင္းဆရာျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္တန္းကို သံုးႀကိမ္ျပန္ေျဖခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ သူ႔ငယ္စဥ္ဘဝက အလြန္ၾကမ္းတမ္းခဲ့သည္။ ယခုေတာ့ Alibaba အုပ္စုႀကီးကို ထူေထာင္ထားသည့္ ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ ႂကြယ္ဝေနေသာ သူေဌးႀကီးတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနၿပီ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အထင္ရွားဆံုးေသာ လုပ္ငန္းရွင္သူေဌးႀကီးသာမက၊ ခ်စ္စရာအေကာင္းဆံုး စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္အျဖစ္လည္း နာမည္ေကာင္းရထားသူျဖစ္သည္။
12-May-2018 tagged as
Apple ကုမၸဏီ၏ စီအီးအိုတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ စတိေဂ်ာ့ကို မဟာစြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးအျဖစ္ ေခၚဆိုထိုက္ေၾကာင္း သူတို႔ႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ သူ႔ထံက နည္းယူစရာေတြမ်ားလွသည္။ သူ၏ စီးပြားေရးဒႆနကိုၾကည့္လွ်င္ အခ်က္ ၇ ခ်က္ေပၚတြင္ အေျခခံထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။
05-May-2018 tagged as
Apple ဆိုသည့္ ပန္းသီးကိုက္ထားပံုေလးႏွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို လူတိုင္းသိၾကသလို စိတ္ဝင္စားမႈလည္း ရွိၾကသည္။ Apple ကို စတိေဂ်ာ့စ္ဆိုသည့္ လူငယ္ေလးတစ္ဦးက ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ကားဂိုေဒါင္တစ္ခုထဲတြင္ စတင္ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာေက်ာ္ၿပီး ခ်မ္းသာလာေအာင္ သူေလွ်ာက္ခဲ့ရသည့္လမ္းမွာ ယေန႔ေခတ္ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္းရွင္ေလးမ်ားအတြက္ အတုယူဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ စတိေဂ်ာ့စ္ အဘယ္ေၾကာင့္ေအာင္ျမင္ခဲ့ရသနည္း။