News

POST TYPE

PHOTO ESSAYS

အင္းေလး ကၽြန္းေမ်ာ ခရမ္းခ်ဥ္သီး (Daily, Vol-6/No-99)
05-Aug-2018

အင္းေလးကန္ႀကီးအတြင္းရွိ ကၽြန္းေမ်ာ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ား ေရေပၚကၽြန္းေမ်ာေပၚမွ ေဈးမ်ားအထိ ေရာက္ရွိလာသည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို ႐ိုက္ကူးထားသည္မ်ားမွ ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ဓာတ္ပံု - ရန္မုိးႏုိင္

ကၽြန္းေမ်ာမ်ားကို ေပါင္းသင္ ျမက္ႏုတ္ျပဳလုပ္ၾကရၿပီး၊ ေရထဲမွႏုန္းမ်ားကို ေျမဆီအျဖစ္လည္း ျပန္လည္ အသံုးျပဳၾကသည္။

ေရေပၚစိုက္ခင္းမ်ား စနစ္တက်ျဖစ္ခ်ိန္မွ ခရမ္းခ်ဥ္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးၾကရသည္။

ခရမ္းခ်ဥ္ခူးျခင္းလုပ္ငန္းကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေဆာင္႐ြက္တတ္ၾကသည္။

ကၽြန္းေမ်ာမ်ား ေနရာမေ႐ြ႕ရန္အတြက္ ဝါးလံုးရွည္မ်ား စိုက္ထူကာ ထိန္းထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အင္းေလးကန္ျပင္က်ယ္အတြင္းတြင္ ေရေမွာ္ပင္မ်ားကို ဆယ္ယူေနၾကသည့္ အင္းတိုင္းရင္းသားတို႔ကို ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ ေရေမွာ္ပင္မ်ားကို ခရမ္းခ်ဥ္စိုက္ပ်ိဳးမည့္ ကၽြန္းေမ်ာမ်ားအတြက္ ေျမဆီလႊာအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ခရမ္းခ်ဥ္သီးလာဝယ္သည့္ စက္ေလွမ်ား။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမ်ားကို ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕ေပၚမွ ပြဲ႐ံုမ်ားထိ သြားေရာက္ေရာင္းခ်ရန္မလိုဘဲ စိုက္ခင္းအထိ လာေရာက္ ဝယ္ယူေသာ စက္ေလွမ်ားဆီသို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္သည္။

ပြဲ႐ံုမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး အစရွိသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအထိ ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

လူတစ္ရပ္နီးနီးျမင့္သည့္ ေရေပၚ ခရမ္းခ်ဥ္ခင္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္သည္။