News

POST TYPE

PHOTO ESSAYS

အညာသူ အညာသား ထန္းေတာင္သူမ်ား (Daily, Vol-6/No-57)
24-Jun-2018

ေခတ္အဆက္ဆက္ ထန္းသမားတို႔၏ ဘဝေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသးေသာ္လည္း ထန္းေတာတို႔၏အေနအထားကေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္သည္။ ထန္းပင္တစ္ပင္အ႐ြယ္ေရာက္ရန္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အညာေဒသတြင္ ေပၚေပါက္ေနေသာ ထန္းပင္အေရအတြက္ အမ်ားအျပားကို ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ စက္လႊျဖင့္ တိုက္ျဖတ္ခုတ္လွဲျခင္းအတြက္မူ နာရီအနည္းငယ္သာလိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ပံုစံ အေျပာင္းအလဲ၊ ေနရပ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္မႈ၊ ေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္တို႔သည္ ထန္းပင္အို၊ ထန္းပင္ပ်ိဳ မ်ားစြာကို ခုတ္လွဲေရာင္းခ်ေနၾကျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတခ်ိဳ႕ ျဖစ္လာသည္။ မၾကာေသးမီက အညာေဒသသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာသူ ရန္ကုန္သားသတင္းေထာက္ ၿဖိဳးသီဟခ်ိဳကထန္းလုပ္ငန္းခြင္ ျမင္ကြင္းတခ်ိဳ႕ကိုမွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

ဓာတ္ပံု- ၿဖိဳးသီဟခ်ိဳ / Myanmar Now

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕ ႐ြာတန္းရွည္႐ြာတြင္ ထန္းပင္မ်ား ခုတ္လွဲထားမႈ ျမင္ကြင္းတစ္ခု။ ထန္းသီးတစ္လံုးေႂကြက်လွ်င္ ထန္းပင္ သံုးပင္ ေပါက္ႏိုင္သည္ဟုဆိုသည္။ ပံုတြင္ ျမင္ရသည့္ ယာခင္းထဲမွ ထန္းပင္ေပါက္မ်ားစြာကို အျမစ္မွတူးထုတ္ၿပီး ဖယ္ရွားပါမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းပိုမို အဆင္ေျပမည္ဟု ေဒသခံတို႔က ေျပာၾကသည္။

ထန္းပင္ေပၚမွ ဆင္းလာသည့္ အညာေဒသ ထန္းတက္သမားတစ္ဦး။ ထန္းလုပ္ငန္းခြင္အေၾကာင္း ေရးဖြဲ႔ထားသည့္ ေရွးကဗ်ာတစ္ပုဒ္တြင္ ထန္းတက္သမားဇနီးက ထန္းရည္သိမ္းဆည္းၿပီးေနာက္ မိသားစုဝင္မ်ား ေခြးႏွင့္အတူ အမဲလိုက္ေၾကာင္း၊ ရလာသည့္ ေတာေကာင္တို႔ကို ထန္းလ်က္ဖိုတြင္ ကင္ေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ “ဟင္းအိုးဆူလွ်င္အကင္ ခပ္ၿပီး၊ အိုးကင္းႏွင့္ေလွာ္ေရႏွင့္ ေၾကာ္”ရာမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ အစပ္ကဲ ဟင္းလ်ာကို “ငံု႔လ်က္ကိုယ္စီသာ ဆုပ္ကာ ေလြးေတာ့သည္၊ ၿပီးလွ်င္ ေရမရွာ ေခြးသာေကၽြးေတာ့သည္”ဟု ခပ္ေသာေသာေရးဖြဲ႔ထားသည္။ ကဗ်ာအဖြဲ႔အႏြဲ႔အရဆိုလွ်င္ ေရွးေခတ္ ထန္းတက္သမားတို႔ ခ်ိဳ႕တဲ့ၾကဟန္ တူသည္။ ေခတ္ေျပာင္းလာေသာ္လည္း ထန္းတက္သမားတို႔၏ ဓနအင္အားက ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသးဟုဆိုႏိုင္သည္။

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ ထန္းေတာတစ္ခုမွ ခုတ္ယူခဲ့ေသာ ထန္းလံုးမ်ားမွာ ဧရာဝတီျမစ္ ေရလမ္းေၾကာင္း ေကာင္းမြန္ေရး စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ျဖစ္သည္။

ျမဴအိုးေဆးေၾကာသန္႔စင္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး။ ထန္းလုပ္ငန္း၊ အျခားစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး အမ်ားအျပားကို ေတြ႔ရေသာ္လည္း ေတာင္သူလယ္သမားဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားကိုသာ ေျပးျမင္ေလ့ရွိၾကသည္။

ထန္းေတာတြင္ ျမဴအိုးေကာက္ေနေသာ ကေလးငယ္။

ႏြားစာခြက္အတြက္ ထန္းလံုးကို ထြင္းေနၾကသူမ်ား။

ျမဴအိုးမ်ား သယ္ေဆာင္သြားသူတစ္ဦး။

ဧရာဝတီျမစ္ေဘး အထင္ကရ ပုဂံဘုရားတစ္ဆူျဖစ္ေသာ ေလာကနႏၵာဘုရားအနီး တည္ေဆာက္ေနေသာေရကာ။ ကမ္းပါးၿပိဳမႈကို ဟန္႔တားႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ေသာ ေရကာတည္ေဆာက္ေရးတြင္ ထန္းလံုး အမ်ားအျပား အသံုးျပဳထားသည္။ ျမစ္ကမ္းပါး ၿပိဳက်မႈကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္အတြက္ ထန္းလံုးတိုင္မ်ားၾကား သဲအိတ္၊ ေက်ာက္တံုးတို႔ထည့္ သြင္းတည္ေဆာက္မည္ဟု သိရသည္။